intTypePromotion=3

Thủ tục hành chính thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
2
download

Thủ tục hành chính thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành địa phương,Các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục hành chính thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

  1. Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành địa phương,Các bộ, ngành trung ương. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư tham khảo tìm vị trí thích hợp Ký hợp đồng thoả 1. Bước 1: thuận thuê đất + sơ đồ vị trí. Nhà đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương , địa chỉ số 05, đường 2. Bước 2: Quang Trung, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 3. Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy
  3. Tên bước Mô tả bước đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều 4. Bước 4: kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn 1. với thành lập doanh nghiệp) (Theo mẫu). Hợp đồng liên doanh đối với công ty liên doanh trong nước và nước ngoài 2. (nếu có). 3. Dự thảo điều lệ hoạt động của công ty.
  4. Thành phần hồ sơ 4. Hợp đồng thỏa thuận thuê đất + Sơ đồ vị trí (Bản sao). Chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư (chủ đầu tư tự lập và chịu 5. trách nhiệm). Danh sách thành viên đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành 6. viên trở lên (theo mẫu). 7. Danh sách thành viên sáng lập đối với Công ty hợp danh (theo mẫu). 8. Danh sách cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần (theo mẫu). Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc 9. giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của chủ đầu tư là cá nhân. Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp 10. hồ sơ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (Khoản 3 Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ); Các
  5. Thành phần hồ sơ văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật của chủ đầu tư là tổ chức; Văn bản chỉ định chủ tịch công ty (trường hợp thành lập công ty trách 11. nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức). Danh sách thành viên được ủy quyền đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 12. (Theo mẫu), (trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức). Bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự (không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc 13. giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của chủ tịch công ty, người đại diện được ủy quyền. 14. Bản sao công chứng hộ chiếu/ CMND người đại diện pháp luật. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy 15. định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.
  6. Thành phần hồ sơ Giải trình kinh tế - kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, 16. nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường. Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 10 bộ (có 1 bộ gốc) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định số 1. (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh 1088/2006/QĐ-BK... nghiệp) Danh sách thành viên đối với Công ty Trách nhiệm Quyết định số 2. hữu hạn có từ hai thành viên trở lên 1088/2006/QĐ-BK... Danh sách thành viên sáng lập đối với Công ty hợp Quyết định số 3. danh 1088/2006/QĐ-BK... 4. Danh sách cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ Quyết định số
  7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định phần 1088/2006/QĐ-BK... Danh sách thành viên được ủy quyền đối với Công Quyết định số 5. ty trách nhiệm hữu hạn 1088/2006/QĐ-BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản