Giới thiệu chương trình kỹ thuật vi xử lý

Chia sẻ: Hoang Cuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

1
235
lượt xem
111
download

Giới thiệu chương trình kỹ thuật vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết: Chương 1: Tổng quan về hệ vi xử lý Chương 2: Bộ vi xử lý Intel 8086 Chương 3: Lâp̣p̣ triǹǹ h hơp̣p̣ ngư ̃ Chương 4: Phối ghép bộ vi xử lý với bộ nhớ và các thiết bị vào/ra Chương 5: Lập trình phối ghép Chương 6: Vi điều khiển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu chương trình kỹ thuật vi xử lý

 1. GIỚI THIÊU CHƯƠNG TRINH ̣ ̀ KỸ THUÂT VI XỬ LÝ ̣ GV: Pham Thê Duy ̣ ́ Bô môn: Điêu khiên va xư ly tin hiêu ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ Khoa KT Điên Tử ̣ Tel: 0903 661 501 Email: ptduy@yahoo.com    
 2. 1. Tên học phần : KỸ THUẬT VI XỬ LÝ      MICROPROCESSORS 2. Hệ đào tạo : Đai hoc va Cao đăng ̣ ̣ ̀ ̉ 3. Ngành : ĐTVT 4. Mã học phần : 312VXL250 5. Loại môn học : Cơ sở nganh bắt buộc ̀ 6. Khoa  : ĐTVT 7. Thời lượng : 4 đvht ­ Lý thuyết:  45 tiết ­ Bài tập:    5 tiết ­ Kiểm tra:    2 tiết ­ Thực hành: 8 tiết 8. Yêu cầu kiến thức : Kỹ thuật số 9. Giới thiệu học phần : Môn học cung cấp cho sinh viên kiến  thức về các vấn đề sau: Các thành phần của hệ vi xử lý; Bộ xử lý  Intel  82086;  Vi  điều  khiển;  Vấn  đề  phối  ghép  và  lập  trình  phối  ghép.    
 3. ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT ́  Chương 1:  Tổng quan về hệ vi xử lý   Chương 2:  Bộ vi xử lý Intel 8086  Chương  3: Lâp trinh hơp ngư  ̣ ̀ ̣ ̃  Chương 4:  Phối ghép bộ vi xử lý với     bộ nhớ và các thiết bị vào/ra   Chương  5:  Lập trình phối ghép   Chương  6:  Vi điêu khiên ̀ ̉    
 4. Chương 1: Tổng quan về hệ vi xử lý (LT6)  Giới thiệu về hệ vi xử lý.  Các thành phần của hệ vi xử lý  Lịch sử phát triển và phân loại các bộ vi  xử lý    
 5. Chương 2: Bộ vi xử lý Intel 8086 (LT15/KT1)  ­ Kiến trúc bên trong của 8086  ­   Sơ đồ khối    Chức năng và các chế độ làm việc của các chân giao tiếp – Các thành phần của bộ VXL 8086    Bộ xử lý tính toán ALU­1 bit và thiết kế ALU­16 bit  Bộ giải mã lệnh  Các bus trong, bộ đệm và các thanh ghi – Quá trình xử lý lệnh – Bộ đồng xử lý toán học 8087 – Hệ thống ngắt (interrupt) của 8086  Ngắt và sự trả lời ngắt  Bảng vector ngắt  Trọng tài ngắt  Phân loại ngắt     
 6. Chương 3: Lâp trinh hợp ngữ ̣ ̀ (LT6/BT1)  Lâp trinh hơp ngư cho hê VXL 8086 ̣ ̀ ̣ ̃ ̣  Câu truc chung cua môt chương trinh  ́ ́ ̉ ̣ ̀ hơp ngữ ̣  Cac lênh điêu khiên cơ ban. ́ ̣ ̀ ̉ ̉  Chương trinh con. ̀  Chương trinh thương tru. ̀ ̀ ́    
 7. Chương 4: Phối ghép bộ vi xử lý với bộ nhớ và các thiết bị vào/ra (LT12/BT2/TH6/KT1) – Giới thiệu về bộ nhớ – Giới thiệu về thiết bị vào/ra – Giao diện kết nối: Hệ thống bus ngoài – Các chip hỗ trợ vào ra  Chip UART  Chip USART  Chip PIO 8255A –  Vào/ra bằng phương pháp thăm dò  –  Vào/ ra bằng phương pháp ngắt  Các tín hiệu ngắt   Quá trình CPU xử lý ngắt  Xử lý ngắt ưu tiên   Bộ điều khiển xử lý ngắt ưu tiên PIC 8259A  – Vào/ra bằng phương pháp truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ (Direct  memory Access)  Khái niệm về phương pháp truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ  Bộ điều khiển truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ Intel 8237A  Chuyển dữ liệu giữa DMAC, DRAM và bộ nhớ cache            ­     Thực hành phối ghép trên thiết bị
 8. Chương 5: Lập trình phối ghép (LT6/BT2/TH2) – Lập trình cho các chip hỗ trợ vào/ra    Lập trình cho các chip vào ra nối tiếp: UART và USART  Lập trình cho PIO 8255A qua các từ điều khiển định nghĩa cấu hình – Lập trình sử dụng ngắt và lập trình cho 8259A  Chương trình sử dụng ngắt mềm  Viết chương trình con ngắt  Lập trình cho 8259A – Lập trình cho bộ điều khiển truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ  Intel 8237A – Các ứng dụng khác. – Thực hành lập trình phối ghép    
 9. Chương 6: Giới thiêu về vi điêu ̣ ̀ khiên.̉   Cac khai niêm cơ ban. ́ ́ ̣ ̉   Câu truc tông quat cua môt vi. ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣   Lâp trinh cho vi điêu khiên. ̣ ̀ ̀ ̉   Ho vi điêu khiên AVR. ̣ ̀ ̉   Cac ưng dung cơ ban. ́ ́ ̣ ̉    
 10. ̣ ̉ TÀI LIÊU THAM KHAO  [1]. Douglas V. Hall. Microprocessor and Interfacing­  programming and hardware, 2nd edition. McGraw Hill. 1997.   [3].  Hari BalaKrishnan & Samel Madden. The lecture notes on  Computer Systems Engineering, Open Courses Ware.  Massachusets Institute of Technology.   [4].  Văn Thế Minh. Kỹ thuật vi xử lý. NXB Giáo dục 1999.   [5]. Hồ Khánh Lâm, Kỹ thuật vi xử lý, NXB Bưu điện 2005.  Ky thuât vi xư ly (nhiêu tac gia) ̃ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̉  Ky thuât vi điêu khiên (nhiêu tac gia) ̃ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̉  Vi điêu khiên 8951 va vi điêu khiên AVR (Internet) ̀ ̉ ̀ ̀ ̉    
 11. ĐANH GIÁ MÔN HOC ́ ̣       Chuyên cần:       10 %   Kiểm tra:            10 %   Bài tập, Thực hành:    10 %   Thi kết thúc:       70 %    
Đồng bộ tài khoản