Glixerin

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
625
lượt xem
27
download

Glixerin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa một nhóm chức. Hợp chất đa chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức giống nhau. Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức khác nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Glixerin

 1. Chương III: Glixerin - Lipit
 2. §1. Kh¸i niÖm vÒ hîp chÊt h÷u c¬ cã nhiÒu nhãm chøc ?Hãy cho biết: - Hợp chất đơn chức là gì? - Hợp chất đa chức là gì? - Hợp chất tạp chức là gì? Trả lời: - Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa một nhóm chức. - Hợp chất đa chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức giống nhau. - Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức khác nhau.
 3. ?Phân loại các hợp chất sau: CH3−COOH H2N−CH2−COO H Axit aminoaxetic Axit axetic C2H5−OH CH2 CH CH2 Rượu etylic OH OH OH Glixerin H2N−(CH2)6−NH2 Hexametylen điamin CH2 CH2 CH2OH−(CHOH)4−CH OH OH O Glucozơ Etylen glicol
 4. §2. Glixerin I. Công thức cấu tạo CTPT: C3H8O3 CTCT: CH2 CH CH2 OH OH OH HOCH2−CHOH−CH2OH CT thu gọn: hoặc: C3H5(OH)3 Kết luận: Glixerin là rượu no đa chức.
 5. II. Tính chất vật lý Glixerin là chất lỏng: - sánh - không màu - có vị ngọt - tan nhiều trong nước.
 6. III. Tính chất hóa học 1. Câu n ỏing với vào CTCT của (Glixerin hãy dự đoán Phả h ứ : Dựa kim loại kiềm giống rượu) tính chất hóa học? CH2 ONa CH2 OH 2 CH OH + 6Na ⎯ ⎯ 2 CH ONa + 3H2↑ → to CH2 ONa CH2 OH Viết gọn: C3H5(OH)3 + 3Na ⎯ ⎯ C3H5(ONa)3 + 3 2 H2↑ → to
 7. 2. Phản ứng với axit (phản ứng este hóa) (giống rượu) a) Với axit vô cơ CH2 O NO2 CH2 OH H 2 SO 4 (®) CH OH + 3HNO3 CH O NO2 + 3H2O to CH2 OH (3HO−NO2) CH2 O NO2 Glixerin trinitrat hay Nitroglixerin (thuốc nổ) b) Với axit hữu cơ CH2 OH CH3COO CH2 H 2 SO 4 (®) CH OH + 3CH3COOH CH3COO CH + to 3H2O OH CH2 CH3COO CH2 Glixerin triaxetat
 8. 3. Phản ứng với Hiđroxit đồng (II) CH2 OH HO−Cu−OH HO CH2 O CH2 CH2 O Cu O CH + 2H2O CH OH HO CH → CH O + HH CH2 OH HO CH2 CH2 OH OH CH2 Đồng (II) grixerat (d2 màu xanh lam trong suốt) Phản ứng này dùng để nhận biết: - Glixerin nói riêng - Rượu đa chức (có 2 nhóm OH liền kề) nói chung.
 9. IV. Điều chế 1. Trong công nghiệp Đun nóng dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch kiềm RCOON RCOO CH2 CH2 OH R'COO CH + 3NaOH ⎯ ⎯ a 'COONa + CH OH →R to R"COONa CH2 OH R"COO CH2 2. Cracking dầu mỏ CH2=CH−CH3 ⎯ ⎯⎯ CH2=CH−CH2Cl → Cl2 500o C + Cl + H O ↓2 2 CH2 CH CH2←⎯⎯⎯ CH2Cl−CHOH−CH2Cl to + NaOH OH OH OH
 10. V. ứng dụng - Điều chế thuốc nổ glixêrin trinitrat. - Trong công nghiệp dệt, thuộc da do glixerin có khả năng giữ nước làm mềm da, vải, ... - Cho thêm glixerin vào mực in, mực viết, kem đánh răng, ... sẽ giúp cho các vật phẩm đó chậm bị khô, cho vào son môi, các loại kem xoa làm mềm môi, da.
 11. BÀI TẬP VỀ NHÀ 3, 4, 5 / TR.44 - SGK The end.
Đồng bộ tài khoản