intTypePromotion=1

Hai trường phái cải lương

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
163
lượt xem
43
download

Hai trường phái cải lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ lúc được khai sinh đến nay, Cải lương đã ngót trăm năm tuổi tác. Loại hình này được trình diễn cho công chúng thưởng lãm qua hình thức hai trong một : diễn thoại và diễn ca. Ca nhạc cải lương xuất xứ là nhạc tài tử Nam bộ có cải biên cho phù hợp, với các thể điệu Nam, Bắc, Oán được thiết kế theo lối trích đoạn mỗi bài tùy theo kịch huống. Lần hồi, nhạc cải lương được phong phú hóa bằng các bài bản nhỏ, các điệu Lý âm hưởng dân ca. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hai trường phái cải lương

  1. Hai trư ng phái c i lương T lúc ư c khai sinh n nay, C i lương ã ngót trăm năm tu i tác. Lo i hình này ư c trình di n cho công chúng thư ng lãm qua hình th c hai trong m t : di n tho i và di n ca. Ca nh c c i lương xu t x là nh c tài t Nam b có c i biên cho phù h p, v i các th i u Nam, B c, Oán ư c thi t k theo l i trích o n m i bài tùy theo k ch hu ng. L n h i, nh c c i lương ư c phong phú hóa b ng các bài b n nh , các i u Lý âm hư ng dân ca. Vô cùng may m n cho n n văn hóa ngh thu t dân t c ta khi bu i h ng hoang c a c i lương son tr , trong nh ng b c ti n phog góp công vun p nên hình hài ngành ngh thu t n y ti m n nhi u nhân tài. V a làm v a h c các lo i hình ngh thu t khác - trong nư c, nư c ngoài - h ti p thu, ch t l c. Trí thông minh giúp h tích lũy, l p thành
  2. nh ng trình th c cơ b n có b sung theo th i gian và tr nên kinh i n giúp C i lương bư c vào th i hoàng kim chói chang. "Thu c d y th y, cây d y th ", nh ng ngh sĩ ti n phong y ã tinh ti n, tr nên nhân tài l i l c c a c i lương. Bu i y, công ngh truy n thông làm gì a d ng như bây gi , v y mà h n i danh - qua truy n kh u - t Nam chí b c, t o thành cơn s t ái m ngày càng m nơi c ng ng. H ã có nhi u vai di n i nh nh ng k chu b n giá tr .Thành th t mà nói, h di n gi i, nhưng cán cân ca - di n chênh l ch rõ nét, và ph n nh thu c v ca. Tuy v y, cá bi t cũng có nh ng Tư Út, Ba Vân, Minh T o có t ch t hai trong m t. Khi công nghi p ĩa nh a ph t lên, r i hai ài phát hanh Sài Gòn, Pháp Á u qu ng bá c i lương, ca c thu thanh v i nhi u danh ca c s c, ch t gi ng quý hi m, i s ng ngh thu t c i lương b ng nhiên n ào, sôi n i. M t s ông danh ca ư c h u thu n to l n c a thính gi m i u ã nh y vào sân kh u C i lương. ca thì kh i nói, nhưng a s di n xu t g n v i con s không. V i câu c ng "Ngư i ta ch t vì th nh danh", riêng h ngư c l i, thình danh có ư c t ĩa nh a, ài PT, giúp h chi m lĩnh sân kh u v i hàng lo t vai chính. H di n v v i ng tác
  3. hình th ơn i u (ngư i sành s i g i là "ch t b "), bi u c m n i tâm xơ c ng, thô thi n, l nh l t. Gi a nh ng năm 1950, báo chí b t u hình thành chuyên trang k ch trư ng mang ch c năng thông tin, hư ng d n m c m ngh thu t và bình lu n, ã g i nh ng danh ca ngh sĩ là " ào ca, kép ca". Th là hi n nhiên, sân kh u C i lương hình thành HAI TRƯ NG PHÁI : DI N - CA. Trong khi trư ng phái CA ngày càng h t b c, ăn nên làm ra v i nh ng su t hát khán gi (bình dân) r ng r n x p hàng thì trư ng phái di n l n l n th t thu doanh s , h t h ng v i m c c m khán gi b t m n mà ; m i êm di n lác ác ngư i xem chưa ư c n a khán phòng ( a ph n là trí th c). Ngh sĩ tài danh Tám Vân (lúc chưa theo oàn Thanh Tùng óng c p v i Bích Thu n) bu n t i b c b ch v n i ni m "tài b t phùng th i" cùng nhà báo Tr n T n Qu c (ch gi i Thanh Tâm sau ó) khi ông này b t u vi t lo t bài "C i lương ang giãy ch t" v i s phân tích chi li và báo ng r ng ngh sĩ trư ng phái DI N ang lão hóa mà chưa có th h k th a.Ông kh ng nh C i lương ch t n t i và phát tri n khi ngư i hành ngh có kh năng ng b ca - di n, b i y u t
  4. di n ã làm nên hình hài và phong cách c i lương. N u tác nghi p c i lương ch tr ng th ph n ca, khinh thư ng ph n di n thì c i lương i v âu ? Ph i phá s n thôi. Ti ng chuông c nh t nh c a nhà báo tâm huy t v i C i lương v a có ý nghĩa giáo d c, u n n n th m mĩ thư ng th c ngh thu t, v a mang tính v ch ư ng. Qu nhiên có ph n h i : trư ng phái CA b t u t soi r i và n l c trau d i. n cu i th p niên 50 (th k trư c), Út Trà Ôn ca di n c áo v i m t vai b ng vàng trong "L bư c sang ngang" (tác gi Thu An), r i sau ó n i ti p vàng trong "Tuy t tình ca", "T n Nương Th t" ; H u Phư c trong "Con gái ch H ng", "T m lòng c a bi n"...; Út B ch Lan trong "N a i hương ph n", "Con gái ch H ng"...; Thanh Hương trong "N m cơm chan máu"... ó là vài ví d tiêu bi u. Sau 1975 n nay, nhi u ngh sĩ có h c l c, có kh luy n ho c có ào t o t trư ng l p ã tr thành nh ng ngôi sao sáng, kh năng ca - di n song hành. Xem như HAI TRƯ NG PHÁI CA - DI N u hòa nh p vào h . Th t áng trân tr ng. Ch mong r ng ngày càng có nhi u
  5. k ch b n ch t lư ng cao khơi d y ti m năng, nh t nh anh hoa s phát ti t r c r h hãnh ti n bư c chân k th a, ph ng s nghi p T . Lo gì C i lương không trư ng t n ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2