intTypePromotion=3

Hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Thường xuân tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ: ViSamurai2711 ViSamurai2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
10
lượt xem
0
download

Hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Thường xuân tỉnh Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được huyện Thường Xuân quan tâm, dành nhiều nguồn lực để thực hiện. Các cấp, các ngành trong toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Thường xuân tỉnh Thanh Hóa

  1. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA Trần Văn Cường(1) T rong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được huyện Thường Xuân quan tâm, dành nhiều nguồn lực để thực hiện. Các cấp, các ngành trong toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện từng bước được nâng cao. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều thay đổi rõ rệt. Các chính sách dân tộc đã đi vào cuộc sống của đồng bào và đạt được hiệu quả thiết thực. Từ khóa: Chính sách, chính sách dân tộc, hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc, huyện Thường xuân tỉnh Thanh Hóa. Thường Xuân là huyện miền núi, biên giới Chính quyền các cấp ở Thường Xuân đã thực nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, với tổng diện hiện nghiêm túc Nghị định 49/2010/NĐ-CP về tích là 111.323,79 ha. Trong đó, đất lâm nghiệp miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên; chính chiếm 89,06%; đất nông nghiệp chiếm 7,84%. sách hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ lương thực cho học sinh Huyện Thường Xuân có 16 xã, 01 thị trấn, trong bán trú. Trong 5 năm qua (2011-1015), huyện đã đó có 09 xã thuộc vùng 135. Tổng dân số là 91.199 giải quyết hỗ trợ cho 66.813 lượt học sinh, sinh người (2015), trong đó dân tộc Thái: 50.615 người viên, với tổng kinh phí 63.624 triệu đồng. (55,5%); dân tộc Kinh: 37.775 người (41,2%); Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quyết định dân tộc Mường: 2.809 người (3,3%). số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 29/7/2007 của Thủ Trong những năm qua, công tác dân tộc và tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh thực hiện chính sách dân tộc luôn được huyện viên thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi và Hướng Thường Xuân quan tâm, dành nhiều nguồn lực dẫn số 2162A/NHCS-TD, ngày 02/10/2007 của để thực hiện. Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện hiện Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/ nhiệm kỳ 2010 - 2015, các cấp, các ngành trong QĐ-TTg ngày 29/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. toàn bộ hệ thống chính trị của huyện đã triển khai Trong giai đoạn 2011 - 2015, có 3000 sinh viên đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các chính sách được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, với tổng dân tộc của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết số vốn cho vay hơn 60 tỷ đồng. Vốn vay đã phát huy của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào hiệu quả thiêt thực cho sinh viên là người dân tộc các dân tộc thiểu số. Từ đó, đời sống vật chất và thiểu số, giải quyết những khó khăn về kinh tế cho tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trong gia đình con em dân tộc. huyện từng bước được nâng cao. Bộ mặt nông Hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học đã thôn của huyện có nhiều thay đổi rõ rệt. Các chính được xây dựng kiên cố hóa, từ các trường Mầm sách dân tộc đã đi vào cuộc sống của đồng bào và non đến các trường Trung học cơ sở, Trung học đạt được hiệu quả thiết thực. phổ thông. Đặc biệt, ở các trường vùng cao, vùng 1. Chính sách về giáo dục 135, con em dân tộc thiểu số được học tập trong Ngày nhận bài: 25/9/2016. Ngày duyệt đăng: 5/10/2016 (1) Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; e-mail: cuongtv.1810@gmail.com 55
  2. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN các trường lớp khang trang sạch đẹp. thống văn hóa dân tộc. Huyện đã triển khai kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa, thể thao, 2. Chính sách cán bộ gắn với du lịch và các hoạt động kinh tế. Đẩy Công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đối với được huyện rất quan tâm, số lượng và chất lượng lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao. Tăng cường đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong các cơ quản lý các lễ hội, hoạt động văn hóa, thông tin, quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Thực hiện thể thao, internet. Nghị quyết 30a/2008/QĐ-TTg, ngày 27/12/2008 Thực hiện chính sách cấp một số báo, tạp chí của Chính phủ, huyện đã đề nghị và tiếp nhận cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc 65 cán bộ về công tác tại các xã, có 16 cán bộ là biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết người dân tộc thiêu số. Ủy ban Nhân dân huyện định số 2472/QĐ-TTg, ngày 28/12/2011 và Quyết đã luân chuyển 10 cán bộ lãnh đạo ở các phòng, định số 1977/QĐ-TTg, ngày 30/10/2013 của Thủ ban thuộc Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện về tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Khoản đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, của Điều 2, Quyết định số 2472/QĐ-TTg, ngày phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã. Thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-UBND, ngày 18/7/2012 28/12/2011. huyện giao phòng Dân tộc phối hợp với của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Bưu điện huyện tổng hợp kế hoạch và cấp phát đẩy việc phân công đội viên Dự án 600 phó Chủ tịch đủ các đầu báo, tạp chí về Bưu điện xã. Bưu điện xã Ủy ban Nhân dân xã về công tác tại huyện nghèo, có trách nhiệm cấp trực tiếp cho các đối tượng được huyện Thường Xuân được tăng cường 07 cán bộ. thụ hưởng theo quy định. Tổng số cán bộ cấp huyện là 76 người, trong 4. Chính sách về trợ giúp pháp lý đó cán bộ người dân tộc là 26 người, trình độ Cao Trong thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ học: 2 người, Đại học: 23 người, Trung cấp: 1 TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về người. Tổng số cán bộ cấp xã là 406 người, trong trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu đó cán bộ người dân tộc là 228 người, trình độ biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc Cao học: 1 người, Đại học: 64 người, Cao đẳng: thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020; 4 người, Trung cấp: 159 người. Trong 5 năm đã Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 quy hoạch đào tạo được 34 người dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp để quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn địa phương vùng dân tộc. Số cán bộ lãnh đạo luân 2013 - 2020, huyện đã kiện toàn tổ chức thực hiện chuyển về các xã và cán bộ trí thức trẻ về công tác trợ giúp pháp lý, cơ sở là các Câu lạc bộ trợ giúp tại các xã đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của pháp lý ở các xã và hướng dẫn sinh hoạt định kỳ mình cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương mỗi tháng 1 lần nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng về xóa đói giảm nghèo, chính trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cùng với của Nhà nước. các xã tiến hành triển khai các hoạt động trợ giúp 3. Chính sách về văn hóa pháp lý. Trên cơ sở bám sát Đề án “Bảo tồn và phát Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa Nhà nước, tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý lưu đến năm 2020” của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh động đến tận thôn, bản, trung bình mỗi xã một Hóa, tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp và truyền năm thực hiện tư vấn pháp luật cho công dân một 56 Số 16 - Tháng 12 năm 2016
  3. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN lần và khi có yêu cầu một cách kịp thời, có hiệu Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng quả. Hiện nay, toàn huyện đã tổ chức thành lập năm giai đoạn 2011 - 2015 đạt 16,l%. Tổng giá được 17 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên 17 xã, thị trị sản xuất năm 2015 đạt 511,7 tỷ đồng, tăng 2,1 trấn, các câu lạc bộ đã đi vào hoạt động có hiệu lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu quả. Đến nay đã trợ giúp được gần 1.000 buổi sinh người năm 2015 đạt trên 18,3 triệu đồng, tăng hoạt, qua đó giải quyết được hơn 400 vụ việc và gấp 2,9 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp cung cấp thông tin pháp luật cho hơn 8.000 lượt tục chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành người tham dự. lâm - nông - thủy sản giảm từ 46,9% năm 2010 xuống còn 36,6% năm 2015; ngành công nghiệp 5. Chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển xây dựng tăng từ 24,2% năm 2010 lên 34,1% năm sản xuất vùng dân tộc thiểu số 2015; ngành thương mại - dịch vụ tăng từ 28,8% Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày năm 2010 lên 29,4% năm 2015. 27/11/2009 của Chính phủ về đào tạo nghề và giải Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết việc làm cho người lao động nông thôn và quyết 30a/CP của Chính phủ; Nghị quyết 09-NQ/ dân tộc thiểu số, hàng năm huyện đã tổ chức các TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển giao huyện lần thứ XVIII đã đạt được mục tiêu, nhiệm khoa học kỹ thuật cho trên 15 nghìn lượt người. vụ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 41,42% năm 2010 Chỉ đạo Trung tâm dạy nghề huyện mở các lớp xuống còn 19,72% năm 2015. đào tạo nghề cho 720 lao động nông thôn, người nghèo. Năm 2011, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 22,13%, đến năm 2015 đạt 32,5%. Phối hợp với được, việc thực hiện chính sách dân tộc của huyện các công ty, doanh nghiệp giới thiệu giải quyết Thường Xuân còn một số khó khăn, hạn chế. Việc việc làm trên 5.400 lao động tham gia lao động ở bố trí nguồn lực và cơ chế thực hiện chính sách các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với nhu cầu 432 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài. phát triển, chưa đảm bảo cho các mục tiêu và kế hoạch đã được phê duyệt. Định mức đầu tư thấp Bên cạnh đó, huyện đã triển khai chính cơ cấu phân bổ chưa phù hợp với thực trạng và sách hỗ trợ nhà ở cho 4.082 hộ nghèo, với số tiền điều kiện kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn. 83.482 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 35.165 hộ nghèo và hộ chính sách, với tổng kinh Việc triển khai các chương trình chính sách phí là 12.867 triệu đồng. và dự án ở một số xã còn chậm, chưa phân biệt được các đối tượng được thụ hưởng theo từng nội Thực hiện tốt các chính sách đối với người dung chính sách, do vậy khi tổ chức thực hiện vẫn có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ còn tình trạng chồng chéo giữa các chính sách. trực tiếp cho mỗi người uy tín là 400.000đồng/ Công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung, người/ năm, cung cấp thông tin (cấp báo, tạp chí), chính sách chưa được quan tâm, nhiều chính sách tổ chức tuyên truyền, tham quan học tập kinh người dân được thụ hưởng nhưng chưa rõ nội nghiệm và hỗ trợ vật chất như: tặng quà nhân dịp dung ý nghĩa của chính sách. tết nguyên đán, thăm hỏi khi ốm đau, hoạn nạn… Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện có 111 người Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chính thuộc 111/140 thôn của huyện có đủ điều kiện sách còn chồng chéo giữa các cơ quan chủ quản bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc cấp xã, cấp huyện. Đội ngũ cán bộ theo dõi chế thiểu số; độ chính sách ở các xã còn thiếu phải kiêm nhiệm Số 16 - Tháng 12 năm 2016 57
  4. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN nhiều việc, số cán bộ chuyên trách làm công tác Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động của dân tộc ở xã, phường, thị trấn chưa đủ. Tại một số hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc địa phương nhu cầu về chính sách trợ giúp pháp thiểu số. Trước hết cần nâng cao hiệu lực quản lý, lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, điều hành của chính quyền cơ sở. Để làm được vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp điều đó cần triển khai thực hiện nghiêm túc, công ứng kịp thời. khai, minh bạch các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện Để phát huy những kết quả đạt được, khắc có hiệu quả trên thực tế. Phải thường xuyên kiểm phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở huyện sách của Đảng, Nhà nước, kịp thời ngăn ngừa, hạn Thường Xuân hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt chế những khuyết điểm, tiêu cực, đảm bảo khai một số giải pháp sau: thác, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả; kịp thời Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc mâu hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong việc thực hiện dục chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhà nước. Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, đào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tạo, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức cho về vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc; quan điểm, đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường tỷ lệ người chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; Chỉ thị dân tộc thiểu số trong các cấp chính quyền, các số 28/CT-TTg, ngày 10/9/2014 của Thủ tướng cơ quan nhà nước, đặc biệt trong số đại biểu dân Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả cử các cấp; có chế độ, chính sách phù hợp đối với quản lý nhà nước về công tác dân tộc và Kế hoạch đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở vùng dân của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa thực hiện tộc thiểu số. chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ… Cụ thể hóa và đổi mới nội Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, từ chính sách dân tộc ở cơ sở, phát triển kinh tế - đó nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an độ trách nhiệm đúng đắn cho cán bộ, đảng viên toàn xã hội. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn và đồng bào các dân tộc thiểu số trong thực hiện thể chính trị - xã hội phải thường xuyên đổi mới công tác mặt trận để tập hợp, thu hút hội viên, tạo chính sách dân tộc bầu không khí dân chủ, đoàn kết và hút hút rộng Hai là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính rãi mọi lực lượng. Luôn nắm vững phương châm sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, trình thực hiện, tiếp tục rà soát, đánh giá các chính vững chắc” và phong cách “trọng dân, gần dân, sách dân tộc đã ban hành, trên cơ sở đó đề xuất với hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, không ngừng Chính phủ để ban hành các cơ chế, chính sách đặc nâng cao nhận thức của nhân dân về dân chủ và kỷ thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cương, về những thành quả tốt đẹp trong thực hiện rà soát kỹ các chỉ tiêu, tập trung lãnh đạo, đề ra chính sách dân tộc. Đặc biệt, cần phát huy vai trò giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của người có uy tín trong đồng bào để cùng tham thực tế của địa phương, phong tục, tập quán của gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia đồng bào dân tộc thiểu số. phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, 58 Số 16 - Tháng 12 năm 2016
  5. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc KINH NGHIỆM THỰC TIỄN giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. tỉnh Thanh Hóa là đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Bốn là, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ quốc lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống, tạo thuật và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống thôn mới, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc xã hội đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện thiểu số. Tăng cường công tác quy hoạch sản xuất, được điều đó, cần phải tiến hành đồng bộ nhiều chăn nuôi, trồng trọt. Tổ chức lại vùng nguyên giải pháp, với sự nỗ lực cao của mọi cấp, mọi liệu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát ngành, của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là sự triển sản xuất gắn với các loại hình du lịch, dịch chủ động, sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số vụ hiệu quả. Lấy những tấm gương điền hình sản ở huyện Thường Xuân. xuất, chăn nuôi, làm kinh tế giỏi ở tại địa phương đề phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ mọi người làm TÀI LIỆU THAM KHẢO theo. Xây dựng các đề án, cơ chế gắn kết mô hình sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ, chế biến và tiêu thụ 1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại sản phẩm phù hợp với đặc điểm của từng thôn, hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị xã,... Quốc gia, Hà Nội, 2016. 2. Hà Quế Lâm, Xóa đói giảm nghèo ở vùng Chú trọng việc hướng dẫn đồng bào đẩy dân tộc thiểu số nước ta hiện nay – thực trạng mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. và giải pháp, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Tập trung xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm H.2002. năng, thế mạnh của từng xã, của cả vùng và lực lượng lao động của các dân tộc thiểu số miền núi 3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí để có định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng Minh, 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần hướng. Đồng thời, khơi dậy ý thức, niềm tự hào, thứ Bảy BCHTW khóa IX về công tác dân tộc và truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương và tôn giáo – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb của mỗi dân tộc, động viên, khuyến khích đồng Lý luận Chính trị, H.2014. bào các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, nỗ lực 4. UBND huyện Thường Xuân, Báo cáo tổng vượt qua khó khăn, xây dựng nông thôn mới, xây kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015, dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Thường Xuân - 7/2015. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, 5. Ủy ban Dân tộc, Đảng Cộng sản Việt hội nhập quốc tế, việc nâng cao hiệu quả thực Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, hiện chính sách dân tộc ở huyện Thường Xuân, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.2013. ABSTRACT EFFECT OF ETHNIC POLICY IN THUONG XUAN DISTRICT OF THANH HOA PROVINCE In recent years, ethnic affairs and ethnic policy implementation in Thuong Xuan district has always been interested in, spend a lot of resources to implement. The levels and sectors in the entire political system of the district has implemented uniform, timely and effective ethnic policies of the Party and the State; the Resolution of the Thanh Hoa Provincial Party for ethnic minorities. From there, the material and spirit life of ethnic minorities in the district gradually improve. The rural areas of the district have changed markedly. The ethnic policy has come into the lives of the people and achieve practical results. Keywords: Policy, ethnic policies, effective implementation of ethnic policy, Thuong Xuan district of Thanh Hoa province Số 16 - Tháng 12 năm 2016 59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản