Hình học lớp 6_ Tiết 6

Chia sẻ: Nguyen Ke Truyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
485
lượt xem
42
download

Hình học lớp 6_ Tiết 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo án Toán Hình học lớp 6_ Bài " Luyện tập", dành cho giáo viên đang giảng dạy môn toán lớp 6 tại các trường THCS tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học lớp 6_ Tiết 6

  1. Tiết 6: LUYỆN TẬP A/ MỤC TIÊU - Rèn kỹ năng phát biểu đ/n tia, 2 tia đối nhau, kỹ năng nhận biết 2 tia đối nhau, 2 tia trùng nhau. - Củng cố điểm nằm giữa, điểm nằm cùng phía, khác phía . Rèn kỹ năng vẽ hình. B/ CHUẨN BỊ * GV: Sgk, thước thẳng,bảng phụ: bài 32 sgk * HS: Sgk, thước thẳng C/ TIẾN TRÌNH Hoạt động GV Hoạt động HS ghi bảng * Hoạt động 1:KTBC * Hoạt động 1 HS: Thế nào là tia gốc O ? HS trả lời Thế nào là hai tia đối nhau ? Sửa bài tập 24 Sgk HS sửa bài x y A O B C a/ tia trùng với BC là By b/ Tia đối của tia BC là tia Bx (hoặc BO,BA) GV nhậ xét, cho điểm * Hoạt động 2 * Hoạt động 2 Luyện Tập Cho HS làm bài tập 24 Sgk 24)Sgk GV: Gọi 1HS vẽ hình HS vẽ hình A M B GV: Yêu cầu HS quan sát hình a/ Điểm B và M nằm cùng và trả lời câu hỏi SGK phía đối với điểm A b/ Điểm M nằm giữa A và B GV đặt vấn đề: Có thể vẽ hình khác được không ? A B M Gọi 1HS vẽ hình GV: yêu cầu trả lời câu hỏi a/ Điểm B và M nằm cùng Sgk phía đối với điểm A b/ Điểm B nằm giữa A và M GV nhận xét, chỉnh sửa HS trả lời 27) Sgk Cho HS trả lời bài tập 27 Sgk a/ Điểm A b/ gốc A * Hoạt động 3 * Hoạt động 3 Cho HS sửa bài 28 Sgk 28)Sgk Gọi 1HS vẽ hình HS vẽ hình HS làm Hai tia đối nhau gốc O là Ox Gọi 1HS làm câu a/ và Oy,... HS trả lời: Điểm O nằm giữa hai điểm còn lại GV: Ba điểm M,N,O điểm nào
  2. nằm giữa hai điểm còn lại? GV: Cho HS sửa tiếp bài tập HS vẽ hình 29)Sgk 29 Sgk Gọi 1HS vẽ hình B M A N C HS trả lời: a/ Điểm A nằm giữa hai điểm GV: Yêu cầu HS quan sát hình M và C và trả lời câu hỏi Sgk b/ Điểm A nằm giữa hai điểm N và B GV nhận xét chỉnh sửa * Hoạt động 4 * Hoạt động 4 GV: Cho HS làm bài 30 Sgk 30)Sgk nhằm củng cố bài 28,29 Yêu cầu HS điền vào chỗ HS điền trống a/ Hai tia đối nhau b/ Điểm O 32)sgk GV: Cho HS làm bài 32 Sgk HS trả lời: Câu c đúng nhằm củng cố điều kiện hai tia đối nhau * Dặn Dò: Về nhà: - Xem lại định nghĩa tia, hai tia dối nhau, hai tia trùng nhau. - Xem lại cách vẽ tia, hai tia đối nhau. - Xem lại các bài tập đã giải. - BTVN: 31 sgk; 23;24;25;26;27;28;29;SBT trang 99,100
Đồng bộ tài khoản