intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức kế toán 2

Chia sẻ: Thi Sms | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

52
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỞ SỔ • Mở sổ vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập • Mở sổ theo đúng mẫu in sẵn (kẻ sẵn), có thể đóng thành quyển hoặc tờ rời. • Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng phải có trách nhiệm ký duyệt trước khi sử dụng KHÓA SỔ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thức kế toán 2

  1. PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Mức đ ộ Hình Cấu trúc Cách ghi tổng hợp thức sổ sổ chép • Sổ bố trí theo • Sổ kế toán • Sổ ghi theo • Sổ tờ rời kiểu một bên tổng hợp trình tự thời • Sổ đóng gian • Sổ bố trí theo • Sổ kế toán thành quyển kiểu hai bên • Sổ ghi theo chi tiết hệ thống • Sổ bố trí theo loại bàn cờ • Sổ liên hợp www.themegallery.com
  2. KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN KHÓA SỔ MỞ SỔ • Khóa sổ vào cuối kỳ kế • Mở sổ vào đầu kỳ kế toán năm, trước khi lập toán năm hoặc từ ngày BCTC hoặc trong các TH thành lập kiểm kê • Mở sổ theo đúng mẫu in • Công việc thực hiện: sẵn (kẻ sẵn), có thể đóng thành quyển hoặc - Cộng phát sinh tờ rời. - Tính số dư cuối kỳ • Người đại diện theo pháp - Chuyển cột để cân luật và kế toán trưởng đối, kiểm tra phải có trách nhiệm ký duyệt trước khi sử dụng www.themegallery.com
  3. KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp  Ghi bằng tay hoặc ghi bằng máy vi tính  Ghi bằng tay: ghi bằng bút mực, không ghi xen thêm vào  phía trên hoặc phía dưới, không ghi chồng lên nhau, không ghi cách dòng Ghi sổ bằng máy vi tính: DN được lựa chọn mua hoặc tự  xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. www.themegallery.com
  4. SỬA CHỮA SỐ LIỆU KẾ TOÁN 3 1 2 PP cải chính PP ghi số âm PP ghi bổ sung • Ghi lại bằng mực đỏ  Gạchmột đường thẳng Lập “chứng từ ghi sổ” xóa bỏ chỗ ghi sai (ghi trong ngoặc đơn) và ghi thêm số chênh bút toán đã ghi sai để lệch thiếu cho đủ con số (chữ) đúng  Ghi h ủy bằng mực thường, phía trên • Ghi lại bút toán đúng chữ ký của KTT  Có bằng mực thường để (phụ trách kế toán) bên thay thế. cạnh chỗ sửa www.themegallery.com
  5. HÌNH THỨC KẾ TOÁN Hình thức kế toán Nhật ký chung Hình thức kế toán là biểu Hình thức kế toán Nhật ký - sổ Cái hiện của hệ thống tổ chức sổ kế toándùng để ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ liệu kế toán từ chứng từ gốc để từ đó có thể lập các báo cáo kế toán theo một trình tự Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ và phương pháp nhất định. Hình thức kế toán trên máy vi tính www.themegallery.com
  6. HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Tất cả các NVKT phát sinh đều phải được ghi vào sổ Đặc Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và trưng cơ theo nội dung kinh tế. Sau đó lấy số liệu trên các sổ bản Nhật ký để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. • Sổ nhật ký chung Các loại • Sổ nhật ký đặc biệt sổ KT • Sổ cái • Sổ và thẻ kế toán chi tiết. www.themegallery.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2