Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.6)

Chia sẻ: Nguyen Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
122
lượt xem
45
download

Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Quản trị mạng với đề tài " Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần IV.6".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.6)

  1. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent IV.6 Cài đặt Router Cisco 3660 IV.6.1 Chuẩn bị a. Phần cứng - PC có trình Hyper terminal và có Card mạng - 2 Router - Dây cắm: dây console, 2 dây DCE b. Phần mềm - Chọn sơ đồ Timeslot ( Channel_line hay Unchannel_line) - Lấy đồng bộ cho các Router - Chọn giao thức truyền dẫn ( Trong phần này ta dùng Multilink PPP) - Chọn giao thức định tuyến ( Trong phần nay ta dùng RIP) c. trước khi cài đặt - Nối các dây - Khởi động PC - Bật nguồn cho Router khởi động - Chạy trình Hyper terminal trên PC - Trên cửa sổ "Connection Description" trong mục "Name" ta đánh vào một tên bất kỳ rồi ấn phím Enter - Tiếp đến cửa sổ "Connect to" ( Trong mục "Connect using" ta chọn loại kết mà dây Console nối tới PC). Trong phần này ta dùng cổng COM1. Sau đó ấn phím Enter - Tiếp theo đến cửa sổ COM1 Properties: ta chọn các mục như sau: Bits per second 9600 Data bits 8 Parity None Stop bits 1 Flow control None Router sẽ hỏi ta có dùng cấu hình cũ không ta gõ "no" ấn phím Enter Ta sẽ vào cửa sổ lệnh của Router Route> Ta dùng lệnh như sau: IV - 49
  2. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Route>en Route#Đây là trạng thái có thể thực hiện các lệnh cho người sử dụng IV.6.2 Tiến hành đặt cấu hình cho Router Để đặt cấu hình từ đầu cho Router ta xoá cấu hình cũ của Router - Route#erase NVRAM (Xoá cầu hình cũ) - Route#reload (Khởi động lại Router) - Các trạng thái khởi động của Router sẽ hiện trên của sổ Hyper Terminal Vào lại trạng thái dòng lệnh của Router theo các bước trên. Route# IV.6.3 Các thủ tục đặt cấu hình cho các giao diện 1. Cổng Ethernet Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Interface fastethernet 0/0 Tên giao diện và tên cổng IP address 192.168.20.40 255.255.255.0 Địa chỉ cổng và Netmask Speed 100 Đặt tốc độ cho cổng Full-duplex Đặt Mode truyền dẫn 2. Cổng E1 1/0 Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Controller e1 1/0 Tên cổng vật lý Clock source line Chọn nguồn đồng bộ từ đường dây đ ến Linecode hdb3 Mã đường dây Framing no-crc4 Không dùng mã kiểm tra CRC4 Channel-group 0 timeslot 1-31 Tên của nhóm kênh và số khe thời gian lựa chọn 3. Cổng E1 1/1 Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Controller e1 1/1 Tên cổng vật lý Clock source line Chọn nguồn đồng bộ từ đường dây đ ến Linecode hdb3 Mã đường dây Framing no-crc4 Không dùng mã kiểm tra CRC4 IV - 50
  3. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Channel-group 0 timeslot 1-31 Tên của nhóm kênh và số khe thời gian lựa chọn IV - 51
  4. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent 4. Giao diện Multilink Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Interface multilink 1 Đặt tên cho nhóm Multilink IP address 192.168.200.1 Đặt địa chỉ cho nhóm Multilink và 255.255.255.0 Netmask PPP multilink interleave Giao thức chung cho nhóm Multilink No PPP multilink fragment Không phân chia gói 5. Cổng Serial s1/0:0 Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Interface s1/0:0 Tên cổng ảo của cổng E1 1/0 Encapsulation PPP Giao thức đóng gói truyền No IP address Không gán địa chỉ cho cổng ảo Multilink-group 1 Đặt vào nhóm multilink 1 6. Cổng Serial s1/1:0 Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Interface s1/1:0 Tên cổng ảo của cổng E1 1/1 Encapsulation PPP Giao thức đóng gói truyền No IP address Không gán địa chỉ cho cổng ảo Multilink-group 1 Đặt vào nhóm multilink 1 7. Giao thức định tuyến Config terminal Cho phép cài đặt cấu hình Router RIP Chọn giao thức định tuyến RIP Net 192.168.20.0 Cho các Host thuộc mạng LAN1 Net 192.168.21.0 Cho các Host thuộc mạng LAN2 Net 192.168.200.0 Cho các Host thuộc mạng WAN 8. Ghi cấu hình vào bộ nhớ Chú ý: Thủ tục này được thực hiện sau mỗi thủ tục cài đặt trên Dùng Ctrl+z Thoát khỏi trạng thái đặt cấu hình Write memory Ghi cấu hình vào NVRAM IV - 52
  5. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent 9. Các lệnh khác Show interface : Xem toàn bộ các cấu hình của các giao diện Show route : Xem bảng định tuyến Show running config: Xem toàn bộ trạng thái hoạt động của cấu hình đã cài đặt 10. Ghi chú - Các ký tự có thể viết hoa hoặc viết thường - Các lệnh có thể gõ tắt mà không cần gõ đầy đủ từ Ví dụ: Route#config terminal (Tương đương với lệnh config t) IV - 53

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản