Hồ sơ thiết lập hệ thống VoIP Clarent (Phần VII.2.1 mới)

Chia sẻ: Nguyen Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
128
lượt xem
44
download

Hồ sơ thiết lập hệ thống VoIP Clarent (Phần VII.2.1 mới)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Quản trị mạng với đề tài " Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent_ Phần VII.2.1 mới".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thiết lập hệ thống VoIP Clarent (Phần VII.2.1 mới)

  1. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Mục lục I. Tổng quan hệ thống VoIP Clarent I-1 II. Đấu nối vật lý II - 1 II.1. Đấu dây Ethernet II - 1 II.2. Đấu dây E1 II - 2 III. Sơ đồ đấu nối thiết bị III - 1 III.1. Sơ đồ đấu nối tại Hà Nội III - 1 III.2. Sơ đồ đấu nối tại TP Hồ Chí Minh III - 2 III.3. Hệ thống nguồn III - 3 IV. Cài đặt thiết bị IV - 1 IV.1. DataBase IV - 1 IV.1.1. Chức năng IV - 1 IV.1.2. Các yêu cầu trước khi cài đặt IV - 1 IV.1.3. Cài đặt IV - 3 IV.1.4. Tạo bảng IV - 3 IV.2. Command Center IV - 5 IV.2.1. Chức năng IV - 5 IV.2.2. Các thành phần IV - 6 IV.2.3. Cài đặt IV - 7 IV.2.3. Thiết lập cấu hình IV - 10 IV.3. Gateway IV - 18 IV.3.1. Chức năng IV - 18 IV.3.2. Các thành phần IV - 18 IV.3.3. Lưu đồ quá trình đặt tham số IV - 19 IV.3.4. Cài đặt IV - 20 IV.3.5. Thiết lập cấu hình IV - 20 IV.4. Application Server IV - 37 IV.4.1. Chức năng IV - 37 IV.4.2. Các yêu cầu trước khi cài đặt IV - 37 IV.4.3 Cài đặt phần mềm cho Application Server IV - 38
  2. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent IV.4.4. Cài đặt các phần mềm ứng IV - 39 dụng IV.5. Hub Cisco Catalyst 3500 IV - 46 IV.5.1. Đặc tính kỹ thuật IV - 46 IV.5.2. Quá trình cài đặt IV - 46 IV.6. Router Cisco 3660 IV - 49 IV.6.1. Chuẩn bị IV - 49 IV.6.2. Tiến hành đặt cấu hình IV - 50 V. Phương thức thiết lập cuộc gọi thông qua file LPD V-1 VI. Phụ lục VI - 1 VI.1. Các bảng trong DataBase VI - 1 VI.2. Registry Keys VI - 22 VI.2.1. Command Center Registry Keys VI - 22 VI.2.2. Gateway Registry Keys VI - 37 VI.2.3. Distribution Manager Registry Keys VI - 109

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản