intTypePromotion=3

Hướng dẫn thiết lập hệ thống và cài đặt phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”

Chia sẻ: Phạm Anh Thằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:43

0
215
lượt xem
47
download

Hướng dẫn thiết lập hệ thống và cài đặt phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn thiết lập hệ thống và cài đặt phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” giới thiệu chung về Domain; yêu cầu phần cứng/phần mềm nền; các bước cài đặt máy chủ First cho các đơn vị; cài đặt phần mềm QLVB&HSCV lên máy chủ Domin;...Mời bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thiết lập hệ thống và cài đặt phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”

 1. TÀI LIỆU Hướng dẫn thiết lập hệ thống và cài đặt phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”
 2. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV MỤC LỤC I. Giới thiệu chung.................................................................................................... 3 1. Các phần tử trong hệ thống tên phân cấp......................................................3 2. Lập kế hoạch và tạo lược đồ tên phân cấp...................................................3 3. Khái niệm Domain............................................................................................4 4. Áp dụng triển khai............................................................................................ 4 II. Yêu cầu phần cứng/phần mềm nền..................................................................6 1. Yêu cầu về phần cứng .................................................................................... 6 2. Yêu cầu về hệ điều hành ................................................................................ 6 III. Các bước cài đặt máy chủ First cho các đơn vị...............................................8 1. Cài đặt thông thường....................................................................................... 8 2. Cấu hình Domino trở thành First Server của đơn vị....................................13 3. Cài đặt các phần mềm quản trị cho máy chủ Domino. .............................22 3.1. Cài đặt các phần mềm máy trạm Lotus Notes và Lotus Domino Administrator............................................................................................................... 22 3.2. Kết nối phần mềm máy trạm với máy chủ Domino............................26 IV. Một số khai báo tham khảo.............................................................................31 1. Khai báo cổng truy cập Web của Domino...................................................31 2. Khai báo Security phục vụ việc vận hành phần mềm................................33 3. Khai báo trang chủ:......................................................................................... 33 4. Khai báo Domino Web Engine......................................................................33 V. Cài đặt phần mềm QLVB&HSCV lên máy chủ Domino..............................35 2
 3. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV I. Giới thiệu chung Phần mềm QLVB&HSCV được thiết kế trên hệ thống Lotus Domino phiên bản 8.5.2 theo mô hình Web-Based. Để phần mềm có thể vận hành được thì phải chuẩn bị cài đặt hệ thống Lotus Domino làm môi trường nền cho toàn bộ hệ chương trình. Hệ thống Domino này vừa làm nền tảng để vận hành chương trình, vừa là môi trường để truyền nhận các dữ liệu qua hệ thống mạng phục vụ cho chức năng gửi nhận dữ liệu trong chương trình. Trước khi bạn tiến hành cài đặt một hệ thống Domino, bạn cần phải lập một kế hoạch về lập một sơ đồ có thứ bậc cho hệ thống các máy chủ và hệ thống các người dùng trong tổ chức. Bởi vì sơ đồ này là một phần rất quan trọng trong vi ệc thiết lập bảo mật của hệ thống Domino. Một sơ đồ tên có thứ bậc của một tổ chức bao gồm tên của tổ chức cao nhất, có thể có hoặc không có các tên tổ chức cấp con, và tên của các người dùng thuộc tổ chức đó. Hệ thống tên phân cấp cung cấp một sự định danh duy nhất tới các máy chủ và người sử dụng trong một hệ thống. Thiết kế về lược đồ tên là tiền đ ề cho sự thực hiện chế độ bảo mật trong Domino. Khi bạn khai báo một người sử dụng hoặc một máy chủ mới, hệ thống tên phân cấp sẽ dẫn đường cho sự chứng thực hoặc mức độ truy cập đối với hệ thống. Trước khi tạo một lược đồ tên, bạn phải hiểu các phần tử trong một cái tên. Sau khi đã tạo được lược đ ồ tên, bạn tạo ra các Cert ID để thực hiện cấu trúc tên trên lược đồ và đảm bảo sự bảo mật cho hệ thống. 1. Các phần tử trong hệ thống tên phân cấp Tên máy chủ, tổ chức, các tổ chức thành viên, và người sử dụng có thể bao gồm các ký tự thường và hoa (A-Z), số (0-9), và các ký tự &,-, trống, _.Các tên phân cấp bao gồm các phần tử sau: Phần tử Mô tả Common name(CN) Tên máy chủ hoặc người sử dụng. Organizational unit name(OU) Tên của phòng ban hoặc địa điểm, tên này không bắt buộc phải có. Organization name(O) Tên của công ty, tổ chức, viện nghiên cứu. Tên này bắt buộc phải có. Country(C) Tên của nước. Tên này không bắt buộc phải có. 2. Lập kế hoạch và tạo lược đồ tên phân cấp Để thực hiện hệ thống tên phân cấp, bạn nên tạo một đ ồ hình cho tổ ch ức của bạn. Sử dụng đồ hình này sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho lược đồ tên. Một l ược đồ tên là một cấu trúc cây mô tả thực sự cấu trúc tổ chức của bạn. Tại v ị trí trên 3
 4. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV cùng của cây là tên tổ chức của bạn. Dưới tên tổ chức của bạn là tên các đơn vị trong tổ chức. Bạn có thể xây dựng đồ hình theo vị trí địa lý, phòng ban hoặc cả hai. Khi bạn cài đặt máy chủ Domino đầu tiên trong tổ chức, Domino sẽ tạo một chứng nhận của tổ chức (CERT.ID), một tệp sẽ được sử dụng để chứng thực các máy chủ và người sử dụng. Để cài đặt các máy chủ và người sử dụng vào đúng vị trí của họ trong cấu trúc phân cấp, bạn tạo các Cert.ID cho mỗi nút của cây. Các Cert.ID sẽ đánh dấu các máy chủ và người sử dụng với một chứng nhận rằng chúng thuộc về một tổ chức.Các máy chủ và người sử dụng trong cùng một cây có thể trao đổi thông tin với nhau. Các máy chủ và người sử dụng khác cây thì cần phải chứng thực chéo trước khi trao đổi thông tin. Khi bạn cài đặt máy chủ đầu tiên trong hệ thống, Cert ID sẽ được tự động tạo ra. Phần mềm cài đặt máy chủ sẽ lưu trữ tệp ID này trong thư mục Data và đ ặt tên nó là cert.id. Cert ID này sẽ chứng thực cho máy chủ đầu tiên và ID c ủa người quản trị hệ thống. Bạn sử dụng ID của tổ chức cao nhất để tạo ra các ID của các đơn vị thành viên. Để tạo ra ID của các tổ chức cấp dưới nữa, bạn phải dùng các Cert ID của các tổ chức nằm ngay trên nó. Có thể tạo được 4 mức đơn vị thành viên. Khi các Cert ID đã được thiết lập phù hợp với mô hình tổ chức của bạn, bạn cần xác định các tên cụ thể cho từng đối tượng cần cài đặt và các đ ối tượng s ử dụng. Cụ thể là các Server Domino, các máy trạm Lotus Notes và các người dùng trong hệ thống. 3. Khái niệm Domain Một Domino Domain là một tập hợp các máy chủ Domino và người sử dụng dùng chung một sổ địa chỉ Domino (Domino Public Address Book). Mục đích của nó là định tuyến để chuyển dữ liệu. Domain của người sử dụng được xác định bởi máy chủ quản lý họ. 4. Áp dụng triển khai Khi triển khai chương trình trên diện rộng, nghĩa là có nhiều đơn vị tham gia sử dụng chương trình tạo thành hệ thống chương trình tương tác gửi nhận được văn bản với nhau thì cần lập kế hoạch cho mô hình cài đặt hệ thống. Mỗi đơn vị tham gia vào hệ thống sẽ được cài đặt một máy chủ Domino, máy chủ này làm nhiệm vụ của một máy chủ CSDL, đồng thời cũng là máy chủ Web, và cũng có thể đảm nhận luôn vai trò là máy chủ quản lý thư tín điện tử. Các máy chủ Domino của các đơn vị là các thực thể độc lập, nghĩa là chúng chứa các CSDL riêng, các thông tin về cấu hình riêng, song các máy chủ này có ràng buộc là được đặt trong sự chứng thực của một tổ chức, chính vì vậy nên chúng có thể trao đổi dữ liệu được với nhau. 4
 5. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV Để hình thành nên hệ thống, trước hết phải cài đặt một máy chủ Domino đầu tiên, máy chủ này được gọi là “First Server”. Máy chủ này sau khi cài đặt sẽ là cơ sở để tạo ra các máy chủ Domino tiếp theo và vì vậy sẽ hình thành nên một hệ thống gồm các máy chủ Domino được chứng thực lẫn nhau. Trên thực tế, máy chủ Domino đầu tiên sẽ được cài đặt tại TTTH DL. Việc cài đặt máy chủ Domino này gồm 2 bước đó là: • Cài đặt phần mềm máy chủ Lotus Domino. • Thiết lập cấu hình để máy chủ này trở thành một First Server. 5
 6. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV II. Yêu cầu phần cứng/phần mềm nền 1. Yêu cầu về phần cứng Group Notes Disk Space • 1.5 GB minimum per partition Disk swap space: • 2 times the physical RAM installed • 500 MB of free disk space for database and log files Display • Color monitor required Memory • 512 MB minimum • 512 MB or more recommended per CPU Network • TCP/IP (includes IPv6) Protocols • NetBIOS over IP (32-bit processor only, only Microsoft IP is supported); disabled by default • NetBIOS over IPX (32-bit processor only); disabled by default Processor • 64 bit Domino Server: Intel EMT64 or higher and compatibles, or equivalents • Intel Pentium or higher and compatibles (32-bit and 64-bit chips as appropriate), or equivalents 2. Yêu cầu về hệ điều hành Operating System Attributes Windows Platform listing of supported OS Windows Server 2003 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-32 Bitness: 32 Bit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-32 Windows Server 2003 R2 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-32 Bitness: 32 Bit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-32 Windows Server 2003 R2 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2003 R2 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-32 Bitness: 32 Bit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-32 6
 7. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV Operating System Attributes Windows Server 2003 R2 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2003 SP2 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2003 SP2 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2003 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-32 Bitness: 32 Bit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-32 Windows Server 2008 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-32 Bitness: 32 Bit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-32 Windows Server 2008 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2008 R2 Enterprise And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2008 R2 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 Windows Server 2008 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-32 Bitness: 32 Bit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-32 Windows Server 2008 Standard And Future: OS Fix Packs Edition x86-64 Bitness: 32 Bit, 64 Bit Exploit Deployment Role: Server Hardware platform: x86-64 7
 8. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV III. Các bước cài đặt máy chủ First cho các đơn vị 1. Cài đặt thông thường. Có thể cài đặt Lotus Domino từ đĩa CD hoặc bộ cài đã được copy vào ổ cứng. Sau đây là các bước cài đặt Lotus Domino.  Mở đĩa CD Lotus Domino Server 8.5; Click chọn Install IBM Lotus Domino 8.5 8
 9. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV 9
 10. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV 10
 11. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Chọn thư mục cài đặt cho Domino Server  Chọn phiên bản Domino Enterprise Server 11
 12. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV 12
 13. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt Domino Server 2. Cấu hình Domino trở thành First Server của đơn vị  Click chọn Biểu tượng Lotus Domino Server trên Desktop 13
 14. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Cấu hình Lotus Domino Server  Lựa chọn “Set up the a first server or a stand-alone Server” để đăng ký Domino là First Server, nhấn “Next”. 14
 15. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Khai báo tên cho máy chủ First Domino. VD:Đặt tên cho máy chủ này là HSCV;Bấm “Next” để chuyển sang bước tiếp theo  Tạo Organization Certifier cho tổ chức. Máy chủ First mà ta đang cài đặt sẽ là máy chủ đại diện cho tổ chức cấp trên, từ máy chủ này sẽ tạo ra các chứng 15
 16. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV nhận (cert.id) cho các tổ chức cấp dưới. Các chứng nhận này sẽ có dạng là các tệp CertID. Các đơn vị sẽ sử dụng các tệp CertID tương ứng của đơn vị để cài đ ặt các máy chủ First cho đơn vị mình. Ở đây là cấp cao nhất nên ta không cần chọn: I want to use an existing certifier ID file.  Khai báo Organizational Unit name 16
 17. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Điền tên Domain rồi chọn Next  Nhập thông tin user và password cho người quản trị. Click chọn Also save a local copy of the ID file để tạo ra admin.id phục vụ cho việc cài đặt Administrators, Notes, Designer tại các máy trạm.  Click chọn Web Browsers 17
 18. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Click chọn DIIOP CORBA Services  Thiết lập Network Settings 18
 19. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV  Thiết lập Host name như hình vẽ 19
 20. Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống và cài đặt phần mềm QLVB&HSCV 20
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản