intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
44
lượt xem
7
download

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 8: Lập trình – chạy thử – bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình và kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống, triển khai, thành lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 8 - TS. Đào Nam Anh

Phân tích và thiết kế hệ thống<br /> System Analysis & Design<br /> Bài giảng 8:<br /> <br /> Lập trình – chạy thử – bảo trì<br /> TS Đào Nam Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tham khảo<br /> • Systems Analysis and Design, Alan Dennis and Barbara<br /> Haley Wixom Fred Niederman John Wiley & Sons, Inc.<br /> • Dao Nam Anh, "Systems Analysis And Design", Course<br /> Book, University of Power, 201<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 8. Lập trình – chạy thử – bảo trì<br /> 8.1<br /> Lập trình và kiểm thử đơn vị<br /> 8.2<br /> Kiểm thử hệ thống<br /> 8.3<br /> Triển khai<br /> 8.4<br /> Thành lập các tài liệu hướng dẫn sử dụng<br /> 8.5<br /> Bảo trì<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Phần này sẽ đề cập đến các bước lập trình, chạy thử và<br /> bảo trì:<br /> • Lập trình và kiểm thử đơn vị<br /> • Kiểm thử hệ thống<br /> • Triển khai<br /> • Đào tạo<br /> • Bảo trì<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8.1 Lập trình và kiểm thử đơn vị<br /> • Kiểm thử có nghĩa là kiểm tra và thử nghiệm. Mục đích<br /> của các lập trình và giai đoạn kiểm thử đơn vị (unit test)<br /> của dự án là để hoàn thành việc thiết kế và lập trình cho<br /> từng cơ sở dữ liệu và từng chương trình hoặc một phần<br /> của hệ thống.<br /> • Lập trình viên có trách nhiệm kiểm tra từng phần của hệ<br /> thống.<br /> • Trong một số trường hợp, thể cần đội kiểm thử tiến<br /> hành kiểm tra.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản