intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

134
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 4: Thiết kế tổng thể hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục tiêu tổng thể, các kịch bản chính, hình dung tổng quan về hệ thống, các vấn đề chính, đề xuất các giải pháp, kiểm tra thiết kế tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

Phân tích và thiết kế hệ thống<br /> System Analysis & Design<br /> Bài giảng 4:<br /> <br /> THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG<br /> TS Đào Nam Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tham khảo<br /> • Systems Analysis and Design, Alan Dennis and Barbara<br /> Haley Wixom Fred Niederman John Wiley & Sons, Inc.<br /> • Dao Nam Anh, "Systems Analysis And Design", Course<br /> Book, University of Power, 201<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương 4. Thiết kế tổng thể hệ thống<br /> 4.1<br /> Xác định mục tiêu tổng thể<br /> 4.2<br /> Các kịch bản chính<br /> 4.3<br /> Hình dung tổng quan về hệ thống<br /> 4.4<br /> Các vấn đề chính<br /> 4.5<br /> Đề xuất các giải pháp<br /> 4.6<br /> Kiểm tra thiết kế tổng thể<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4.1 Xác định mục tiêu tổng thể<br /> Xác định mục tiêu và các ràng buộc ở mức độ tổng thể. Xét<br /> những điểm chính sau đây khi xác định các mục tiêu kiến<br /> trúc:<br /> • Xác định các mục tiêu kiến trúc. Lượng thời gian dành<br /> cho mỗi giai đoạn thiết kế kiến trúc sẽ phụ thuộc vào sự<br /> phức tạp của các mục tiêu.<br /> • Xác định ai sẽ là người sử dụng thiết kế kiến trúc. Hãy<br /> xét các yêu cầu và kinh nghiệm của của họ để làm cho<br /> kết quả thiết kế dễ tiếp cận hơn đối với họ.<br /> • Xác định các mặt hạn chế, khó khăn, trong lựa chọn<br /> công nghệ, trong sử dụng, triển khai. Hiểu được khó<br /> khăn để không lãng phí thời gian hoặc sau này gặp phải<br /> 4<br /> bất ngờ.<br /> <br /> 4.2 Các kịch bản chính<br /> • Kịch bản cơ bản (Key Scenarios) trong thiết kế tổng thể<br /> là mô tả tập hợp của các tương tác giữa hệ thống với<br /> một hoặc nhiều vai trò người sử dụng.<br /> • Khi suy nghĩ về kiến trúc của hệ thống, việc xác định một<br /> số kịch bản quan trọng sẽ giúp có các quyết định về kiến<br /> trúc hệ thống.<br /> • Mục đích là đạt được sự cân bằng giữa người sử dụng,<br /> nghiệp vụ, và mục tiêu của hệ thống.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2