Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần V)

Chia sẻ: Nguyen Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
120
lượt xem
45
download

Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần V)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách thức tiến hành một cuộc gọi trong hệ thống Clarent được thiết lập bằng cách tạo file Line Port Director (LPD) hoặc thay đổi file generic.lpd đã có sẵn, sử dụng chương trình Clarent Gaterway Service Editor. Các director cần thiết để thực hiện cuộc gọi bao gồm: - DID Route 1 và DID Route 2: Thực hiện phân nhánh cuộc gọi theo quay số một giai đoạn hoặc hai giai đoạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần V)

  1. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent V. phương thức thiết lập cuộc gọi thông qua file lpd Cách thức tiến hành một cuộc gọi trong hệ thống Clarent được thiết lập bằng cách tạo file Line Port Director (LPD) hoặc thay đổi file generic.lpd đã có sẵn, sử dụng chương trình Clarent Gaterway Service Editor. Các director cần thiết để thực hiện cuộc gọi bao gồm: - DID Route 1 và DID Route 2: Thực hiện phân nhánh cuộc gọi theo quay số một giai đoạn hoặc hai giai đoạn. • Trong quay số một giai đoạn tạo mã giả ( PIN, Password ) - Answers : • Gửi tín hiệu báo hiệu trở về PSTN. • Answers có thể thiết lập trước Authentication để gửi tín hiệu về PSTN ngay lập tức, hoặc sau Authentication để gửi báo hiệu về PSTN khi chủ gọi đã được nhận dạng. Ngoài ra, Answer có thể được thiết lập sau Net Connector để gửi báo hiệu về PSTN khi GW đầu ra đã kết nối thành công cuộc gọi. Nếu đặt Answer trước Net Connector, hệ thống sẽ gửi tín hiệu ANM đến Switch trước khi bên bị gọi nhấc máy và bắt đầu đàm thọai, vì thế dẫn đến việc tính cước sai cho chủ gọi. Trong hệ thống VoIP Clarent do Vietel khai thác, Answer được đặt ở sau Net Connector và trước Sesion Controller. - Authenticator : • Nhận thực chủ gọi trong Clarent Database • Thông báo nhập ID, Password cho quay số 2 giai đoạn. Ngoài ra nó còn có thể cho phép nhận thực cuộc gọi từ số chủ gọi (ANI) và kiểm tra nó trong Subscriber Table Database. Nếu hệ thống được thiết lập ID của người sử dụng khác với ANI thì nó sử dụng Translator để chuyển đổi ANI -> ID trước khi nhận thực. • Quay số 1 giai đoạn lấy PIN&Password ở DID Route để nhận thực - Phone Number Normalizer : • Cắt số. V - 1
  2. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent • Kiểm tra quy tắc quay số trong cơ sở dữ liệu - Call Route : • Kết hợp với command Center để xác định việc định tuyến cho cuộc gọi. - Net Connector : • Thực hiện việc kết nối giữa Gateway vào & Gateway ra. • Thoả thuận chuẩn mã hoá giữa hai Gateway. - Session Controller : • Giám sát cuộc gọi khi đã được kết nối thành công. Nó luôn luôn kiểm tra tài khoản của điện thoại thẻ trả trước. • Cho phép chủ gọi kết thúc cuộc gọi và bắt đầu cuộc gọi khác mà không cần phải nhập lại ID & Password. - End of Session : • Kết thúc cuộc gọi. V - 2
  3. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent Sơ đồ chu trình thiết lập cuộc gọi : DID Route (1) DID Route (2) Authenticator Phone number Normalizer Call Route Net Connector Answer Session Controller Target Route V - 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản