Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.1)

Chia sẻ: Nguyen Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
137
lượt xem
52
download

Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cài đặt các thiết bị DataBase Clarent DataBase chứa toàn bộ thông tin về hệ thống VoIP Clarent, lưu dữ liệu về các cuộc gọi để thực hiện tính cước, quản lý khách hàng, phục vụ việc chọn tuyến cho các cuộc gọi, ghi lại thông tin về trạng thái các thiết bị mạng... Thông tin về hệ thống được lưu giữ trong DataBase dưới dạng các bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ thiết kế lắp đặt hệ thống VoIP Clarent (Phần IV.1)

  1. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent IV. Cài đặt các thiết bị IV. 1. DataBase IV.1.1. Chức năng Clarent DataBase chứa toàn bộ thông tin về hệ thống VoIP Clarent, lưu dữ liệu về các cuộc gọi để thực hiện tính cước, quản lý khách hàng, phục vụ việc chọn tuyến cho các cuộc gọi, ghi lại thông tin về trạng thái các thiết bị mạng... Thông tin về hệ thống được lưu giữ trong DataBase dưới dạng các bảng. IV.1.2. Các yêu cầu trước khi cài đặt: A. Phần cứng: • Máy tính HP, bộ nhớ tối thiểu 256 Mbytes. • ổ cứng RAID ( Redundance Array & Independent Disk) B. Phần mềm: • Window NT • Microsoft IIS (Internet Information Server) • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL version 7.0 • ODBC driver C. Giới thiệu về Raid RAID là viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. Đó là một hệ thống được thiết kế trong một số máy chủ và máy trạm làm việc cao cấp, tạo ra một cuộc cách mạng trong việc lưu trữ dữ liệu on-line trong máy tính, từ PC cho đến super computer. RAID không phải là chuẩn giao tiếp như IDE hay SCSI (hay không có ổ đĩa RAID riêng). RAID là một giao thức hay là một hệ thống để sử dụng các ổ đĩa IDE hoặc SCSI có sẵn. RAID dùng các ổ đĩa cứng phụ trợ để cải thiện tốc độ, tăng độ tin cậy hay cả hai yêu cầu này trong máy tính. Khi một đĩa bị lỗi ( trừ RAID 0) hệ thống vẫn cho phép users truy cập dữ liệu trong các đĩa , thay thế nóng đĩa bị lỗi trong khi hệ thống vẫn còn hoạt động. Trong RAID level 4 và 5 nếu có 2 đĩa bị lỗi thì dữ liệu sẽ bị mất, tuy nhiên khả năng cả 2 đĩa bị hỏng cùng lúc rất khó xảy ra. IV - 1
  2. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent RAID 5: Tương tự như RAID 4, RAID 5 stripe dữ liệu ở mức Block data trên một số ổ đĩa với parity trên một ổ đĩa. Thông tin parity cho phép phục hồi nếu có sự hỏng bất kì ổ đĩa nào. Tương tự như RAID 0, tốc độ đọc của RAID4 rất tốt, nhưng khi ghi dữ liệu đòi hỏi phải cập nhật thông số parity, do đó làm chậm thao tác ghi dung lượng nhỏ nhưng khá nhanh với dung lượng lớn hay ghi liên tục nhưng các thông tin kiểm tra lỗi parity được phân tán trên các đĩa. Do đó có thể tăng tốc độ các thao tác ghi dung lượng nhỏ trong các hệ thống đa xử lý nhưng do phải bỏ qua các dữ liệu parity trên các ổ đĩa nên thao tác đọc tốc độ thấp hơn so với RAID 4. D1 D2 D3 D4 D5 D6 RAID Card D1 D2 P1-2 D3 P3-4 D4 P5-6 D5 D6 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Sau đây là hoạt động của RAID5: Thứ nhất dữ liệu được ghi lên các đĩa theo “dòng” (striping). Thứ hai, các mã sửa lỗi (parity) chẵn lẻ được tính toán và ghi lên các đĩa. Thứ ba, khi có sự cố một đĩa bị lỗi, RAID5 sẽ sử dụng các đĩa đang hoạt động và tính toán nhờ các parity để xác định và phục hồi dữ liệu . Chẳng hạn ta có 5 ổ đĩa dự định ghi 4 giá trị như sau: 172,106, 240 và 156. Khi đó bộ điều khiển RAID sẽ lưu giá trị 172 ( dạng Binary là 10101100) lên đĩa 1, giá trị 106 lên đĩa 2,...Bảng sau: IV - 2
  3. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent ERROR DETECT: Bit By Bit Contents Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Disk 1 172 1 0 1 0 1 1 0 0 Disk 2 106 0 1 1 0 1 0 1 0 Disk 3 240 1 1 1 1 0 0 0 0 Disk 4 156 1 0 1 1 1 1 0 0 Disk 5 odd even even even odd even odd even Parity 1 0 0 0 1 0 1 0 Khi đó bộ điều khiển RAID tính tổng ở các vị trí các bit, nếu tổng các bit ở vị trí X từ đĩa 1 đến 4 là lẻ thì giá trị đó ở đĩa 5 được ghi là 1 và ngược lại nó được ghi là 0. Giả sử đĩa 2 bị lỗi và các đĩa 1,3,4 và 5 vẫn còn hoạt động. khi đó bộ điều khiển RAID không nhận thấy giá trị 0 ở bit 7 của đĩa 2, có sự tính toán sao cho : 1+(?)+1+1 = 1 số lẻ do đó giá trị (?) ở đĩa 2 phải là 0. Tương tự như vậy với vị trí các bit còn lại. Nhờ vậy có thể phục hồi lại dữ liệu ở đĩa 2. Như vậy với RAID5 khi có bất kì một đĩa nào bị lỗi thì dữ liệu vẫn có thể phục hồi được nhờ các đĩa còn lại và các thông tin parity, số lượng đĩa nhỏ nhất là 3 đĩa, dung lượng của hệ đĩa là N-1. IV.1.3. Cài đặt A. Phần cứng: - Máy tính HP cấu hình Pentium III 800MHz. - Bộ nhớ 256Mbytes. - ổ cứng cấu hình RAID 5. B. Phần mềm: - Hệ điều hành Win NT. - Hệ cơ sở dữ liệu SQL Server 7.0. IV.1.4. Tạo bảng Dữ liệu Clarent chứa toàn bộ thông tin về mạng Clarent. Do đó, trước khi cài đặt DataBase phải tạo được một phương thức làm việc cho dữ liệu, gọi là schema, thể hiện qua các bảng. Các bước thực hiện tạo bảng cụ thể như sau: Đối với Microsoft SQL Server: IV - 3
  4. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent • Tạo cơ sở dữ liệu. Đặt tên là testing và xác định kích thước DataBase (2 Gigabyte). • Tạo account DBVIETEL cho Clarent adminitrator cho phép thâm nhập vào DataBase. • Gán quyền tạo bảng, view, thủ tục lưu, giá trị mặc đinh và qui tắc cho account này. • Sử dụng account này tạo bảng bằng cách chạy script AMBuild_SQL70.sql bằng cách kích Start ->Program -> SQL Server Query Analyzer. Mở file AMBuild_SQL70.sql và chạy. • Do trong mạng có Clarent Network View, dùng account này chạy script NetView_SQL70.sql tương tự như cách chạy AMBuild_SQL70.sql. Trong các script tạo bảng có chứa các thủ tục lưu (stored procedure). Việc sử dụng các thủ tục lưu được điều khiển bởi các khoá đăng ký (registry key). Hệ thống tự động đặt các registry key bằng 1 khi Command Center lần đầu tiên tìm cách sử dụng các thủ tục lưu có liên quan. Các thủ tục dưới đây được khuyến nghị đối với SQL Server: - Command Center Use Stored Procedure To Add Server Info: Thêm Gateway đã đăng ký với Command Center vào bảng server_info. - Command Center Use Stored Procedure To Authenticate: Xác nhận thuê bao. - Command Center Use Stored Procedure To Authenticate During Route Call: Xác nhận Command Center trong tiến trình chọn tuyến cho cuộc gọi (trường hợp có Gateway nhảy đăng ký sang Command Center dự phòng). - Command Center Use Stored Procedure To Bill: Ghi bản ghi tính cước CDR (Call Detail Record). - Command Center Use Stored Procedure To Combine Subscriber Units: Kết hợp số tiền còn lại trên 2 thẻ trả trước vào một thẻ (đối với thuê bao trả trước). - Command Center Use Stored Procedure To Delete Server From Memory: Xoá Gateway mất đăng ký với Command Center khỏi bảng server_info. - Command Center Use Stored Procedure To Reset All Subscriber In Use Flag: Thiết lập lại giá trị cột in_use cho tất cả các dòng trong bảng subscriber . - Command Center Use Stored Procedure To Reset In Use Flag for Gateway IP: Thiết lập lại giá trị cột in_use trong bảng subsscriber đối với các thuê bao loại Gateway. IV - 4
  5. Hå s¬ thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng VoIP Clarent - Command Center Use Stored Procedure To Set In Use Flag: Thiết lập lại giá trị cột in_use trong bảng subscriber cho một thuê bao nhất định. IV - 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản