Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
612
lượt xem
158
download

Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên môn lịch sử đảng dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng và đại học - Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1945 và đường lối cách mạng của Đại Hội III

  1. Chương 2: Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1954 và Nhoùm đường lối cách mạng của Đại 1 Hội III
  2. I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU NĂM 1954 N h où m  1 Thuận lợi Khó khăn  Hệ thống XHCN lớn mạnh  Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh  Phong trào giải phóng dân tộc phát triển ở châu Á, châu  Thế giới bước vào thời kỳ Phi chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang  Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng  Đất nước ta chia làm hai miền Miền Bắc nghèo nàn, lạc  Thế và lực của cách mạng hậu, miền Nam trở thành thuộc đã lớn mạnh địa kiểu mới của Mỹ  Ý chí độc lập thống nhất Tổ  Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù Quốc của nhân dân trực tiếp của nhân dân ta
  3. II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Nhoùm 1 "Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà"
  4. II. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Nhoùm 1 1 Nhiệm vụ chung 2 Nhiệm vụ chiến lược 3 Mục tiêu chiến lược Đại Hội 4 Mối quan hệ cách mạng hai miền III 5 Vai trò, nhiệm vụ của cm mỗi miền 6 Con đường thống nhất đất nước 7 Triển vọng của cách mạng Việt Nam
  5. Ý nghĩa của đường lối Nhoùm 1 3 Đảng chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn 2 Thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng 1 Thể hiện tư tưởng chiến lược của Đảng
  6. Hạn chế và khó khăn Nhoùm 1 Đại hội vấp phải một số sai lầm khuyết điểm chủ yếu do tư tưởng chủ quan nóng vội, giáo điều

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản