Học Hát Bài: Chúc Mừng (Nhạc: Nga; Lời :Hoàng Lân)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
724
lượt xem
18
download

Học Hát Bài: Chúc Mừng (Nhạc: Nga; Lời :Hoàng Lân)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 19: Học Hát Bài: Chúc Mừng (Nhạc: Nga; Lời :Hoàng Lân) I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: ngắn. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Hát Bài: Chúc Mừng (Nhạc: Nga; Lời :Hoàng Lân)

  1. Tiết 19: Học Hát Bài: Chúc Mừng (Nhạc: Nga; Lời :Hoàng Lân) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chúc Mừng - Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
  3. bài . - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS trả lời. của bài + Bài :Chúc - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của Mừng nước nào? Lời do ai viết + Nhạc : Nga + Lời : Hoàng - HS nhận xét: Lân - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết - HS thực hiện thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. -HS ghi nhớ. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 20: Ôn Tập Bài Hát: Chúc Mừng (Nhạc : Nga; Lời: Hoàng Lân) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 5 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Nga lời do nhạc sĩ Hoàng Lân viết - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 5 II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
  5. - Kiểm tra bài cũ. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chúc Mừng - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của - HS chú ý. nước nào? Lời do ai viết - HS trả lời. + Bài :Chúc - Cho học sinh tự nhận xét: Mừng - Giáo viên nhận xét: + Nhạc : Nga - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai + Lời : Hoàng điệu của bài hát. Lân * Hoạt động 2: TĐN Số 5: “Hoa Bé Ngoan” - HS nhận xét
  6. - Giới thiệu bài TĐN Số 5. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS chú ý. - Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - HS thực hiện. - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - HS thực hiện. - Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, - HS lắng nghe. mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 5. - HS thực hiện. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện. - Giáo viên nhận xét. * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện. - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. -HS ghi nhớ.
  7. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản