intTypePromotion=1
ADSENSE

HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

437
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về Hợp đồng thương mại: Là hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó. Luật Khai Phong cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại đảm bảo các nội dung:Yêu cầu về nội dung của văn bản HĐKT: 7 nội dung Tên hàng hóa, dịch vụ. Số lượng. Qui cách, chất lượng. Giá cả, phương thức thanh toán. Địa điểm, thời gian giao hàng, thực hiện dịch vụ. Trách nhiệm về vi phạm, các trường hợp miễn giảm trách nhiệm. Giải quyết tranh chấp. Hình thức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

 1. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 1
 2. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI HĐKD-TM HĐDS CHỦ THỂ • Tổ chức kinh doanh, cá •Các chủ thể có đủ NLPL & nhân có ĐKKD hoặc NLHV dân sự chưa ĐKKD. • Lợi nhuận. KHÁCH THỂ •Nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, tinh thần, lợi nhuận • Hàng hóa/dịch ĐỐI TƯỢNG •Hàng hóa/dịch vụ/tài sản vụ/quyền thương mại •Bằng lời nói/văn bản hoặc • Bằng lời nói/văn bản, được xác lập bằng hành vi cụ HÌNH THỨC các hình thức có giá trị thể. tương đương văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 2
 3. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Thế chấp 1. Cầm cố 2. Đặc cọc 3. Bảo lãnh 4. Ký cược 5. Ký quỹ 6. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 3
 4. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Một bên dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và Không chuyển giao tài sản đó cho bên kia Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 4
 5. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 5
 6. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Một bên giao cho bên kia một khỏan tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn nhất định để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 6
 7. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn cam kết mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 7
 8. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khỏan tiền (kim khí quý/đá quý/vật có giá trị) trong một thời hạn để đảm bảo việc trả lại tài sản thuê. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 8
 9. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Bên có nghĩa vụ gửi một khỏan tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá trị khác vào tài khỏan phong tỏa tại một ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 9
 10. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • Ngay sau khi được ký; • Do thoả thuận của các bên; • Pháp luật có quy định khác Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 10
 11. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • HĐ đã thực hiện xong; • Đtượng cuả HĐ ko còn mà các bên ko có t.thuận khác; • Có c.tranh, th.tai, h.hoạn xảy ra, v.v. • HĐ bị huỷ bỏ bởi tuyên bố của TA; • Chính phủ có chủ trương mới; • Một bên đơn phương CD thực hiện NV của mình (bên có quyền ko K.kiện). Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 11
 12. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • Người ký hợp đồng không được thừa nhận là người đại diện • Đối tượng hợp đồng bị cấm giao dịch hoặc không được phép thực hiện • HĐ được ký sau khi DN có quyết định mở TTPS của TA hoặc quyết định giải thể • Hình thức HĐ ko theo quy định của PL Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 12
 13. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • Có một hoặc một số điều khoản tùy nghi của hợp đồng bị vô hiệu Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 13
 14. HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Câu hỏi 1. Nêu ý nghĩa của sự phân biệt hợp đồng KD-TM với hợp đồng dân sự 2. Nêu các nhân tố dẫn đến hợp đồng KD-TM vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó. 3. Câu 3, 4, 5, 6, 7, 8 tr.157 sách Luật KDVN. Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ July 29, 2012 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2