intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
148
lượt xem
24
download

Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 1 gồm: Khái niệm và các đặc trưng của kinh doanh thương mại, mục đích, vai trò, chức năng và nhiệm vụ, doanh nghiệp thương mại Các hình thức kinh doanh thương mại, hợp đồng thương mại, nội dung các nghiệp vụ thương mại. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN NGHIỆP VỤ THƯƠNG MẠI Giảng viên: TS. Nguyễn Hoài Anh Điện thoại: 0948555117 Bộ môn: Quản trị - Khoa QTKD1 Năm biên soạn: 2009
 2. NỘI DUNG MÔN HỌC 1. Tổng quan về kinh doanh thương mại 2. Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại 3. Thị trường và phát triển thị trường của DNTM 4. Tạo nguồn và mua hàng ở DNTM 5. Dự trữ hàng hóa ở DNTM 6. Bán hàng ở DNTM 7. Dịch vụ khách hàng ở DNTM 8. Xúc tiến thương mại
 3. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm và các đặc trưng của kinh doanh thương mại 1.2 Mục đích, vai trò, chức năng và nhiệm vụ 1.3 Doanh nghiệp thương mại 1.4 Các hình thức kinh doanh thương mại 1.5 Hợp đồng thương mại 1.6 Nội dung các nghiệp vụ thương mại
 4. 1.1 KHÁI NIỆM KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thương mại là lĩnh vực trao đổi hàng hóa,lưu thông hàng hóa thông qua mua bán bằng tiền trên thị trường
 5. 1.1 ĐẶC TRƯNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 6. 1.2 MỤC ĐÍCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 7. 1.2 VAI TRÒ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 8. 1.2 VAI TRÒ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 9. 1.3 DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Phân loại theo tính chất mặt hàng kinh doanh
 10. 1.3 DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Phân loại theo quy mô doanh nghiệp
 11. 1.3 DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Phân loại theo cấp quản lý
 12. 1.3 DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Phân loại theo chế độ sở hữu
 13. 1.4 CÁC HÌNH THỨC KDTM 1.Mua bán hàng hóa 2.Môi giới thương mại 3.Ủy thác mua bán hàng hóa 4.Đại lý mua bán hàng hóa 5.Đấu thầu hàng hóa 6.Bán đấu giá hàng hóa 7.Khuyến mại 8.Quảng cáo thương mại 9.Trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ 10.Hội chợ triển lãm thương mại
 14. 1. MUA BÁN HÀNG HOÁ Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận (Khoản 8, Điều 3 LTM, 2005)
 15. 2. MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Môi giới thương là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian( gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ thương mại (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thương mại và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. Người môi giới phải là thương nhân, có đăng ký kinh. Người được môi giới có thể là thương nhân cũng có thể không phải là
 16. 3. UỶ THÁC MUA BÁN HÀNG HOÁ Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên được ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa cho bên ủy thác với danh nghĩa của mình và theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác để hưởng thù lao Người được ủy thác phải là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác. Người ủy thác không nhất thiết phải có tư cách thương nhân.
 17. 4. ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HOÁ Đại lý mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao Đại lý mua bán hàng hóa phải được xác lập bằng hợp đồng
 18. 5. ĐẤU THẦU HÀNG HOÁ Đấu thầu hàng hóa dịch vụ là hoạt động thương mại theo đó một bên mua hàng hóa, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong một số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu). Thương nhân đáp ứng tốt các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu)
 19. 6. ĐẤU GIÁ THƯƠNG MẠI Đấu giá hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hóa công khai để chọn người mua trả giá cao nhất
 20. 6. ĐẤU GIÁ THƯƠNG MẠI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2