intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng thương mại quốc tế và các biện pháp giải quyết tranh chấp: Phần 1

Chia sẻ: ViApollo11 ViApollo11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:173

114
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hợp đồng thương mại quốc tế và các biện pháp giải quyết tranh chấp được biên soạn nhằm cung cấp cho các thương nhân, những người hàng ngày tiếp xúc và xem hợp đồng như là một phương tiện trong hoạt động kinh doanh, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên các trường đại học chuyên ngành luật, kinh doanh, thương mại và các ngành liên quan khác có cái nhìn toàn diện về những vấn đề thường phát sinh tranh chấp trong hợp đồng và phương pháp giải quyết nó dưới góc độ lý luận và thực tiễn. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Nhận dạng một số tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế, nhận dạng một số tranh chấp trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng thương mại quốc tế và các biện pháp giải quyết tranh chấp: Phần 1

III llll III<br /> <br /> NGỌC L Ả M<br /> Đại học Luật TP. Hổ Chí Minh<br /> tâm Trọng tài Quốc tê' Việt Mam<br /> <br /> Glíl QUYỈtTRAIIH CHÍP<br /> <br /> HƠP ĐỒNG<br /> NHẬN DẠNG TRANH CHÁP, BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA<br /> VÀ PHƯOTVG PHÁP GIẢI QUYÉT<br /> SÁCH CHUYÊN KHẢO<br /> T ái b ả n l ầ n t h ứ hai, có sửa chữ a b ổ s u n g<br /> <br /> x\'<br /> <br /> XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC<br /> <br /> GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP<br /> HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ<br /> <br /> NGUYỀN NGỌC LÂM<br /> G iảng vién Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh<br /> Trọng tài viên trung tâm Trọng tài Q uốc tế Việt Nam<br /> <br /> GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP<br /> <br /> HỢP ĐỒNG<br /> THưntG MẠI QUÍC TẾ<br /> NHẬN DẠNG TRANH CHÂP, BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA<br /> VÀ PHƯƠNG PHAP GIÀI QUYẾT<br /> <br /> SÁCH CHUYÊN KHẢO<br /> Tái bản lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung<br /> <br /> [l.;aHúvrnẤỉíiGIjứN<br /> <br /> n'lÁM_ỊMỌ5U|Ụ<br /> NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2