Hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ Ghost mạng

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
576
lượt xem
269
download

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ Ghost mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu: - Client có BootRom. - Giữa Server và Client đã thông cáp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ Ghost mạng

 1. Ghost Cast Server                                                  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GHOST MẠNG I. Yêu cầu: ­ Client có BootRom. ­ Giữa Server và Client đã thông cáp. II. Cài đặt: 1. Cài Windows 2000 advance server/Windows 2003: ­ Đặt địa chỉ IP cho server: 192.168.23.1 2. Cài đặt dịch vụ DHCP: Tạo Scope: 192.168.23.10 ­ 192.168.23.100 3. Cài đặt Ardence 3.3/BXP:   Không cần hỗ trợ DHCP của Ardence vì đã sử dụng của Windows. Trang 1/21 
 2. Ghost Cast Server                                                  Không cần đăng ký lúc này. Trang 2/21 
 3. Ghost Cast Server                                                  Chưa khởi động lại máy. Trang 3/21 
 4. Ghost Cast Server                                                  Chuyển sang chế độ Menual 7 service của Ardence. ­ Restart. * Crack Ardence: Dùng Start/Run chạy file BXP_CR_NoName.EXE. Trang 4/21 
 5. Ghost Cast Server                                                  Trang 5/21 
 6. Ghost Cast Server                                                  Trang 6/21 
 7. Ghost Cast Server                                                  Trang 7/21 
 8. Ghost Cast Server                                                  Chọn IP của Server. ­ Sau khi hoàn chỉnh quá trình này khời động Client máy con từ LAN có hỗ trợ BOOTROM,  Client đã nhận được IP từ  Server. 4. Cài 3Com DynamicEccess boot services: Trang 8/21 
 9. Ghost Cast Server                                                  ( Hỗ trợ tạo Menu tùy chọn) * Crack 3Com DynamicEccess boot service: Trang 9/21 
 10. Ghost Cast Server                                                  Copy file BSLIB.DLL paste vào …\3Com\DynamicEccess boot services 5.Tạo Menu: ­ Copy file deploy.sys  paste vào C:\Program Files\Ardence\Ardence\Tftpboot,  Flle này  chứa nội dung của ghost restore trên menu ­ Tại đây copy từ file restore.sys ra thêm 1 file và rename thành backup.sys để dành cho  việc tạo tùy chọn ghost backup trên menu.( Có thể không làm mà lấy  Menu đã được tạo  sẳn lưu ở Ghost80\PXE_IMG) Trang 10/21 
 11. Ghost Cast Server                                                  Trang 11/21 
 12. Ghost Cast Server                                                  ­ Image file: khởi động client từ Boot Rom. ­ Boot from hard drive: Khởi động Client từ local. * Tạo tùy chọn Resore: Trang 12/21 
 13. Ghost Cast Server                                                  ­ Browse đến C:\Program Files\Ardence\Ardence\Tftpboot và chọn restore.sys. ­ View để xem nội dung của các file khởi động. Nội dung của autoexec.bat trong deploy.sys: @ECHO OFF SET TZ=GHO­07:00 SET PATH=A:\NET\;a:\;%PATH%; SET TEMP=A:\ SET TCPHELP=A:\NET SET ETCDIR=A:\NET A:\NET\NETBIND.COM ghost.exe ­clone,mode=restore,src=@mcDeploy,dst=1 ­sure ­crcignore ­fx * Tạo tùy chọn Backup: ­ Browse đến C:\Program Files\Ardence\Ardence\Tftpboot và chọn deploy.sys. ­ View: đễ xem nội dung của các file khởi động. Nội dung của autoexec.bat trong backup.sys: @ECHO OFF SET TZ=GHO­07:00 SET PATH=A:\NET\;a:\;%PATH%; SET TEMP=A:\ SET TCPHELP=A:\NET SET ETCDIR=A:\NET A:\NET\NETBIND.COM ghost.exe ­clone,mode=create,src=1,dst=@mcBackup ­sure ­crcignore ­fx Trang 13/21 
 14. Ghost Cast Server                                                  Mặc định được ưu tiên  khởi động trên Menu ­ Chọn thẻ Options ­ Dẫn đường đến Menu vừa tạo ở trên (mba.pxe). Trang 14/21 
 15. Ghost Cast Server                                                  ­ Lúc này đã tạo xong menu nhưng Client vẫn chưa nhận được Menu này. 6. Cho Client nhận lại menu mới: Trang 15/21 
 16. Ghost Cast Server                                                  ­ Double vldclient. Trang 16/21 
 17. Ghost Cast Server                                                  Trang 17/21 
 18. Ghost Cast Server                                                  7. Cài Symantec Ghost Server 8.0: Trang 18/21 
 19. Ghost Cast Server                                                  III. Hướng dẫn Ghost mạng: Trang 19/21 
 20. Ghost Cast Server                                                  * Ghost từ D:\SOURCEXP.GHO trên Server lưu xuống Client: * Ghost từ Client lưu thành file trên Server tại D:\với tên là Image XP.gho:  Trang 20/21 
Đồng bộ tài khoản