intTypePromotion=1

Hướng dẫn giải bài 4,5,6,7,8,9 trang 44 SGK Giải tích 12

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
93
lượt xem
2
download

Hướng dẫn giải bài 4,5,6,7,8,9 trang 44 SGK Giải tích 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của tài liệu gồm phần khái quát kiến thức bài Vẽ đồ thị hàm số kèm hướng dẫn giải các bài tập trang 44 sẽ giúp các em nắm vững nội dung bài học và định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài 4,5,6,7,8,9 trang 44 SGK Giải tích 12

Mời các em cùng tham khảo nội dung tài liệu dưới đây. Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 trên website HỌC247.

Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

a) x3 – 3x2 + 5 = 0 ;

b) -2x3 + 3x2 – 2 = 0 ;

c) 2x2 – x4 = -1.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12:

Số nghiệm của các phương trình đã cho chính là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) ở vế trái của phương trình cới trục hoành ở câu a), b) và với đường thẳng y = -1 ở câu c).

a) Xét hàm số y = x3 – 3x2 + 5 . Tập xác định : R.

y’ = 3x2 – 6x = 3x(x – 2); y’ = 0 ⇔ x = 0,x = 2.

Bảng biến thiên:

Đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 5 chỉ cắt trục hoành (đường thẳng y=0) tại 1 điểm duy nhất. Do vậy phương trình y = x3 – 3x2 + 5 chỉ có 1 nghiệm duy nhất.

b) Xét hàm số y = -2x3 + 3x2 – 2 . Tập xác định : R.

y’ = -6x2 + 6x = -6x(x – 1); y’ = 0 ⇔ x = 0,x = 1.

vẽ đồ thị

Đồ thị như hình bên. Từ đồ thị ta thấy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất .
c) Xét hàm số y = f(x) = 2x2 – 2x4. Tập xác định : R.

y’ = 4x – 4x3 = 4x(1 – x2); y’ = 0 ⇔ x = 0,x = ±1.

Bảng biến thiên:

Vẽ đồ thị

Đồ thị hàm số f(x) và đường thẳng y = -1 như hình bên.

Đồ thị hàm số y =2x2 – x4 cắt đường thẳng y =-1 tại 2 điểm. Do đó phương trình y =2x2 – x4 = -1 có 2 nghiệm phân biệt.


Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = -x3 + 3x + 1.

b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình sau theo tham số m. x3 – 3x + m = 0.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12:

a) Xét hàm số y = -x3 + 3x + 1. Tập xác định : R.

y’ = -3x2 + 3 = -3(x2 – 1); y’ = 0 ⇔ x = -1,x = 1.

Bảng biến thiên:

Đồ thị (C) như hình bên.

Đặt k=m+1

b) x3 – 3x + m = 0 ⇔ -x3 + 3x + 1 = m + 1 (1). Số nghiệm của (1) chính là số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d) : y = m + 1.

Từ đồ thị ta thấy :

m + 1 < -1 ⇔ m < -2 : (d) cắt (C) tại 1 điểm, (1) có 1 nghiệm.

m + 1 = -1 ⇔ m = -2 : (d) cắt (C) tại 1 điểm và tiếp xúc với (C) tại 1 điểm, (1) có 2 nghiệm.

-1 < m + 1 < 3 ⇔ -2 < m < 2 : (d) cắt (C) tại 3 điểm, (1) có 3 nghiệm.

m + 1 = 3 ⇔ m = 2 : (d) cắt (C) tại 1 điểm và tiếp xúc với (C) tại 1 điểm, (1) có 2 nghiệm.

m + 1 > 3 ⇔ m > 2 : (d) cắt (C) tại 1 điểm, (1) có 1 nghiệm.


Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

b) Xác định m để tiệm cận đứng đồ thị đi qua a(-1 ; √2).

c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12:

.

 Tập xác định : R { -m/2} ; và ∀ x ≠ -m/2 ;

Do đó hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

b) Tiệm cận đứng ∆ : x = -m/2 . A(-1 ;√2) ∈ ∆ ⇔ -m/2
= -1 ⇔ m = 2.

c) m = 2 ⇒
Bảng biển thiên

Đồ thị hàm số như hình bên.


Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số y = 1/4x4 + 1/2x2+m.

a) Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1 ; 1) ?

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 7/4

Hướng dẫn giải bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12:

a) Điểm (-1 ; 1) thuộc đồ thị của hàm số ⇔

b) m = 1
Tập xác định : R. y’ = x3+x=x(x2+1); y’ = 0 ⇔ x = 0.

Bảng biến thiên:

Đồ thị như hình bên.

c)

Vậy hai điểm thuộc (C) có tung độ 7/4 là A(1 ; 7/4) và B(-1 ; 7/4). Ta có y'(-1) = -2, y'(1) = 2.

Phương trình tiếp tuyến với (C) tại A là : y – 7/4 = y'(1)(x – 1) ⇔ y = 2x – 1/4

Phương trình tiếp tuyến với (C) tại B là : y – 7/4 = y'(-1)(x + 1) ⇔ y = -2x – 1/4


Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số y =x3 + (m +3)x2+1- m. (m là tham số) có đồ thị là (Cm).

a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x=-1.

b) Xác định m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x=-2.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12:

y’ = 3x2 + 2(m +3)x= x [3x +2 (m +3)]; y’ = 0 ⇔ X1 = 0
hoặc

Xảy ra hai trường hợp đối với dấu của y’:

Rõ ràng, để hàm số có điểm cực đại tại x = -1 ta phải có

(Chú ý : trường hợp X1 = X2 thì hàm số không có cực trị).

b) (Cm) cắt Ox tại x = -2 ⇔ -8 + 4(m + 3) + 1 – m = 0 ⇔ m = -5/3


Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

 
(m là tham số) có đồ thị là (G).

a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0 ; -1).

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số vớ m tìm được.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung.

Hướng dẫn giải bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12:

a) (0 ; -1) ∈ (G) ⇔

b) m = 0 ta được hàm số

 

có đồ thị (G0).

Đồ thị

c) (G0) cắt trục tung tại M(0 ; -1). => y'(0) = -2.

Phương trình tiếp tuyến của (G0) tại M là : y – (-1) = y'(0)(x – 0) ⇔ y= -2x – 1.

Bài tập luyện khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án

Đáp án bài tập khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số có đáp án

1A

2C

3D

4B

5D

         

 

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài tiếp theo:

>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trang 45,46,47 SGK Giải tích 12.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2