Hướng dẫn số 2298/HD-SGD&ĐT

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
2
download

Hướng dẫn số 2298/HD-SGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 2298/HD-SGD&ĐT về thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học năm 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 2298/HD-SGD&ĐT

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ******** TẠO ****** Số: 2298/HD-SGD&ĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2005 HƯỚNG DẪN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2005-2006 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2005-2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để động viên phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong các trường Tiểu học trên toàn thành phố, Sở GD-ĐT hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các cấp bậc Tiểu học, cụ thể như sau: A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường Tiểu học trên toàn thành phố, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên. - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Tổ chức dạy học theo hướng hoạt động, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao. - Đổi mới công tác đánh giá, coi trọng việc đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nền nếp kỷ cương trong dạy và học. B. TỔ CHỨC CUỘC THI: I. Cấp cơ sở: Các phòng GD-ĐT tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở theo kế hoạch của từng địa phương, với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, dạy đủ môn và giáo dục toàn diện (như các năm học trước đã tiến hành). Lưu ý: * Thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở nên gắn với Hội giảng ở trường, quận (huyện); tổ chức gọn nhẹ đảm bảo thực chất và có hiệu quả cao, tránh hình thức, cồng kềnh, tốn kém,
  2. thành phần Ban giám khảo nên chọn những cán bộ quản lý, chỉ đạo chuyên môn có kinh nghiệm, giáo viên dạy giỏi của địa phương. * Thời gian: Kết thúc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện trước 15 tháng 01 năm 2006 để tuyển chọn giáo viên dự thi cấp thành phố. II. Cấp Thành phố: 1. Đối tượng và điều kiện dự thi: * Các giáo viên đang dạy lớp 3 (trong biên chế) đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện và đạt điểm cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyên năm học 2005-2006. * Mỗi quận, huyện tuyển chọn 4 giáo viên trong đó có 3 giáo viên cơ bản và 1 giáo viên dạy môn chuyên biệt (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục). * Đối với các trường tiểu học trực thuộc Sở, mỗi trường tuyển chọn 1 giáo viên dự thi ở một môn với đối tượng học sinh khuyết tật (hoặc ở lớp hoà nhập). Lưu ý: * Mỗi trường có không quá 01 giáo viên được dự thi cấp Thành phố. * Đối với trường dân lập, giáo viên dự thi phải là giáo viên cơ hữu được hợp đồng chính thức và giảng dạy ổn định tại trường. 2. Môn thi, địa điểm thi: a. Môn thi: * Đối với giáo viên cơ bản: Thực hiện 1 tiết dạy của bộ môn Toán hoặc Tiếng Việt hoặc một trong các môn Đạo đức, Thủ công, TNXH theo chương trình của tuần dự thi (theo kết quả rút thăm môn và bài dạy). * Đối với giáo viên chuyên biệt: Thực hiện 1 tiết dạy trong các phân môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục (theo kết quả rút thăm bài dạy) theo chương trình của tuần dự thi. b. Địa điểm thi: * Phòng GD-ĐT chọn 1 địa điểm thi dặt tại 1 trường (không có giáo viên dự thi) có khung cảnh sư phạm xanh-sạch-đẹp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ cho hoạt động Dạy-Học và giáo dục toàn diện trong nhà trường. * Trường được phòng GD-ĐT chọn làm địa điểm thi có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giáo viên dự thi được thuận lợi.
  3. * Có đủ hồ sơ chuyên môn, tư liệu phục vụ giảng dạy, ĐDDH tự làm và bản sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên dự thi trưng bày tại địa điểm thi. Lưu ý: - Giáo viên dự thi dạy trên đối tượng không phải học sinh của trường mình. - Giáo viên dự thi rút thăm lớp dạy (phòng GD-ĐT tổ chức rút thăm). - Giáo viên dự thi làm quen với học sinh 01 buổi trước ngày thi. - Đảm bảo sĩ số học sinh của lớp tham gia dự thi, học sinh nghỉ học phảI có lý do chính đáng. 3. Lịch tổ chức thi: * Ngày 20 tháng 01 năm 2006: Các phòng GD-ĐT nộp báo cáo về Sở theo nội dung: - Đánh giá công tác tổ chức và kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. - Danh sách giáo viên dạy giỏi dự thi cấp thành phố của quận, huyện. Danh sách theo mẫu sau: Quận, huyện…………………………… - Số TT- Họ tên GV- Năm sinh- Trình độ đào tạo- Trường- Môn thi (cơ bản, riêng chuyên biệt ghi rõ môn) chuyển về phòng GD Tiểu học bằng văn bản và theo mạng Wan của Sở. * Sở GD-ĐT tổ chức rút thăm ngày dạy, môn dạy, bài dạy theo lịch sau: Đợt Quận, huyện Thời gian rút thăm Thời gian thi 16h 30 ngày 1 Sóc Sơn, Đông Anh, 06/02/2006 09, 10/02/2006 Gia Lâm, Long Biên. 2 Hoàn Kiếm, Ba Đình, 10/02/2006 13, 14/02/2006 Đống Đa, Hai Bà Trưng. 3 Hoàng Mai, Thanh Trì và 13/02/2006 16, 17/02/2006 các trường Trực thuộc. 4 Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu 17/02/2006 20, 21/02/2006 Giấy, Thanh Xuân
  4. - Địa điểm rút thăm tại phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT (mỗi phòng GD-ĐT cử 1 đ/c chuyên viên tham gia rút thăm). - Thời gian thi cụ thể theo kết quả rút thăm. * Lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học cấp Thành phố: dự kiến ngày 08/02/2006 (địa điểm khai mạc thông báo sau). Trên đây là hướng dẫn về công tác tổ chức Thi giáo viên dạy giỏi ở bậc Tiểu học, năm học 2005-2006. Sở đề nghị các phòng GD-ĐT có kế hoạch cụ thể phù hợp với địa phương và chỉ đạo các trường Tiểu học trong quận, huyện theo đúng hướng dẫn để Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học này đạt kết quả tốt. Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -Đ/c Giám đốc (để báo cáo) PHÓ GIÁM ĐỐC -Các phòng GD-ĐT quận, huyện -Trường Tiểu học trực thuộc Sở -Công đoàn Ngành VP, TH, KHTC, TCCB - C. ty Sách, TB và XDTH Hà Nội - Lưu Nguyễn Thị Ngọc Bích
Đồng bộ tài khoản