Hướng dẫn sơ kết 344/HD-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
4
download

Hướng dẫn sơ kết 344/HD-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sơ kết 344/HD-TLĐ về đánh giá 5 năm (2003-2008) thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTQG về công tác phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sơ kết 344/HD-TLĐ

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VIỆT NAM --------- ------- Số: 344/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009 HƯỚNG DẪN SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ 5 NĂM (2003-2008) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01- 2003/NQLT/TLĐ- UBATGTQG VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CNVCLĐ, THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ATGT Ngày 10/4/2004 Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia ký Nghị quyết liên tịch số 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTQG về công tác tuyên truyền vận động CNVC-LĐ cả nước tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Nghị quyết đã được các cấp công đoàn, CNVC-LĐ cả nước hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Để đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch, được sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam và Thường trực Uỷ ban ATGT quốc gia. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01, hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Tập trung đánh giá nghiêm túc kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện của các cấp Công đoàn trực thuộc trong công tác tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ gương mẫu chấp hành các Luật về giao thông, đặc biệt là Luật giao thông đường bộ. Đề ra chương trình hoạt động về đảm bảo ATGT trong thời gian tới. 2. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân là: Cán bộ đoàn viên, CNVC-LĐ có thành tích, gương mẫu thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ, NQLT số 01/TLĐ-UBATGTQG, qua đó tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành, ngành và cả nước. II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 5 NĂM: Để công tác sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 32-CP của Chính phủ và NQLT số 01/TLĐ-UBATGTQG đạt kết quả tốt, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ cần chuẩn bị tốt các việc sau đây:
  2. 1. Hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 32- CP của Chính phủ và Nghị quyết liên tịch số 01. 2. Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ở cấp tỉnh, thành phố, ngành và Tổng công ty trực thuộc tập trung vào các nội dung sau: I. Đặc điểm tình hình: Nêu khái quát tình hình thuận lợi, khó khăn trong quá tình thực hiện Nghị quyết 01. II. Kết quả đạt được: 1. Công tác triển khai chỉ đạo thực hiện 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật ATGT và Nghị quyết 32 của Chính phủ 3. Các hình thức, biện pháp để vận động đoàn viên, CNVC,LĐ chấp hành Luật ATGT. 4. Công tác phối hợp giữa Công đoàn và Ban ATGT đồng cấp; 5. Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. III. Nhận xét, đánh giá; Nêu những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế. IV. Kiến nghị: Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG: Nhân dịp Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/TLĐ- UBATGTQG, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ ban ATGT quốc gia thông nhất chỉ đạo các cấp Công đoàn: Bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVC,LĐ thi đua chấp hành tốt Nghị quyết 32-CP của Chính phủ và Nghị quyết liên tịch số 01. 1. Khen thưởng cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ ban ATGT quốc gia: - Hình thức: + Cờ thưởng chuyên đề An toàn giao thông. + Bằng khen chuyên đề An toàn giao thông.
  3. - Số lượng: Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ được đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. * Chú ý: Nếu đề nghị tặng cờ của UBATGTG hoặc của Tổng LĐLĐ Việt nam cho tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu phải có ý kiến nhận xét của Ban ATGT tỉnh, thành phố xác nhận vào báo cáo thành tích. Nếu đơn vị đã đề nghị khen thưởng cờ cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam thì không đề nghị UBATGTQG khen và ngược lại. 2. Khen thưởng của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ. Hình thức và số lượng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn các cấp. 3. Thủ tục đề nghị khen thưởng cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam và Uỷ ban ATGT quốc gia: - Tờ trình của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ. - Báo cáo thành tích có xác nhận của Công đoàn cấp trên, nếu đề nghị tặng cờ có ý kiến xác nhận của Ban ATGT tỉnh; - Trích ngang kèm theo báo báo tóm tắt thành tích nổi bật 5 năm của tập thể và cá nhân. - Đối với tập thể đề nghị tặng cờ chuyên đề: Trong 5 năm, thì 3 năm liên tịch trở lại đây, liên tịch giảm 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương). - Việc đề nghị khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia làm tờ trình riêng (không đề nghị chung vào một tờ trình). IV. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO 1. Ban chỉ đạo thực hiện NQLT 01: 1.1. Hướng dẫn sơ kết 5 năm (2003-2008) thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01- 2003/NQLT/TLĐ-UBATGTQG về công tác phối hợp tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia bảo đảm trật tự ATGT, cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW và CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; 1.2. Họp Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch, xây dựng và thông qua tiến độ thời gian tổ chức hội nghị. 1.3. Tập hợp báo cáo tổng kết và xem xét đề nghị khen thưởng của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc. 1.4. Thành lập 3 đoàn công tác, kiểm tra việc thực hiện NQLT số 01.
  4. - Thành phần đoàn gồm đại diện: Văn phòng UBATGTQG, Bộ GTVT, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam (cơ quan thường trực). - Nơi đến làm việc: + Đoàn 1: LĐLĐ Hải Phòng, Hoà Bình, Hà Nội, Công đoàn Bưu điện VN, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. + Đoàn 2: LĐLĐ Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Bình, Công đoàn Khu quản lý đường bộ 4 (Công đoàn GTVT Việt Nam), Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam. Đoàn 3: LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh (01 CĐCS cấp Quận), LĐLĐ Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Công đoàn Khu QLĐB VII (Công đoàn GTVT Việt Nam). * Thời gian làm việc cụ thể Ban Chỉ đạo sẽ có thông báo sau. 1.5. Tổ chức 2 lớp tập huấn Luật giao thông Đường bộ (sửa đổi) ở 2 khu vực phía Bắc (Hoà Bình); Phía Nam (Khánh Hoà). 1.6. Chỉ đạo Công đoàn GTVT Việt Nam, phối hợp với các Công đoàn (Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cộng nghiệp tàu thuỷ VN), tổ chức thi viết tìm hiểu các Luật về giao thông năm 2009, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ năm 2010. 1.7. Tổng LĐLĐ Việt Nam (Thường trực Ban chỉ đạo NQLT số 01) làm việc với UBATGTQG để thống nhất kế hoạch chỉ đạo theo ngành dọc tới các Ban ATGT tỉnh, thành phố, nhằm tăng cường phối hợp: Chương trình hoạt động, thời gian, kinh phí, hoạt động giữa các Ban ATGT các tỉnh, thành phố trong năm 2009; 2. Liên đoàn LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ. Để phục vụ Hội nghị sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện NQLT số 01 đạt hiệu quả cao; Ban chỉ đạo NQLT 01 yêu cầu cần tập trung chuẩn bị, làm tốt một số việc sau: - Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện NQLT 01 (tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả). - Tự kiểm tra các Công đoàn trực thuộc để rút ra bài học kinh nghiệm chỉ đạo. - Hoàn thành báo cáo sơ kết, tờ trình đề nghị khen thưởng gửi về thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 15/4/2009. Địa chỉ gửi tài liệu và trao đổi công việc: Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam – 1B Ngô Quyền – Hà Nội; Điện thoại: 04.38257513 – 0975752298; Fax: 04.39347443.
  5. Căn cứ kế hoạch hướng dẫn đánh giá trên đây, yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ nghiên cứu triển khai ngay trong địa phương, ngành mình để công sơ kết đánh giá đạt hiệu quả cao. Quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề nghị chưa rõ, yêu cầu báo cáo về trường trực Ban chỉ đạo xem xét giải quyết. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Đức Chính
Đồng bộ tài khoản