intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 7

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

190
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình đơn Tools: Trình đơn này dùng để thiết lập môi trường làm việc của CATIA. Chứa tất cả các lệnh thiết lập tính n ăng và các tuỳ biến hay các lệnh Macro. ã Trình đơn Window : Trình đơn này cho phép chuyển đổi tới các File đang hiện hành hoặc mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. ã Trình đơn Help : Trình đơn này hỗ trợ ,hớng dẫn sử dụng CATIA, tuy nhiên người dùng phải cài đặt phần Help ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 7

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 109
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 110
 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 111
 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 112
 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 113
 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 114
 7. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 115
 8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 116
 9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 117
 10. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 118
 11. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 119
 12. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA . BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 120
 13. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 121
 14. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 122
 15. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA : : : : : : : BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 123
 16. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 124
 17. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 125
 18. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA BỘ MÔN: TỰ ĐỘNG HOÁ TK CN CK GIẢNG VIÊN: TRƯƠNG TẤT TÀI 126
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2