intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn và quy định chung đối với báo cáo thực tập kỹ thuật

Chia sẻ: Le Duoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

113
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn và quy định chung đối với báo cáo thực tập kỹ thuật trình bày các hướng dẫn trình bày về: Bố cục, các phần nội dung của báo cáo, cách soạn thảo báo cáo, chuẩn bị slides và bảo vệ thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn và quy định chung đối với báo cáo thực tập kỹ thuật

HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH CHUNG <br /> ĐỐI VỚI BÁO CÁO THỰC TẬP KỸ THUẬT<br /> I.VỀ BỐ CỤC<br />   Mỗi b áo c áo   được bố cục như sau:<br /> Trang bìa<br />            Phần 1: Mở đầu <br /> ­Lựa chọn chủ đề thực tập<br /> ­Mục đích,ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề<br /> ­Các nhiệm vụ thực tập<br /> Phần 2: Nội dung<br /> 1.Nhiệm vụ TT 1: ………<br /> a.Mục tiêu<br />      b.Các bước tiến hành TT<br />          Nêu các bước tiến hành ,kết quả <br /> c.Đánh giá,biện luận,giải thích<br /> 2. Nhiệm vụ TT 2: ………<br /> ……<br /> Phần 3: Kết luận và kiến nghị<br /> Tài liệu tham khảo<br />                  <br /> Trang bìa theo mẫu trong phụ lục 1. <br /> <br /> II. SOẠN THẢO BÁO CÁO<br /> 1.Trang bìa: Đánh máy và in theo mẫu trong phụ lục 1 <br /> 2 . B á o   c á o   được đánh máy và in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 <br /> mm), sử  dụng  chữ  Times  New  Roman  cỡ  13  hoặc  14  của  hệ  soạn  thảo<br /> Winword hoăc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc <br /> kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2 <br /> cm; lề dưới 2 cm;  lề trái 3,5 cm;  lề phải 2 cm. Số trang được đánh góc bên <br /> ph ả i , phía d ướ i  mỗi trang giấy. <br /> <br /> III. CHUẨN BỊ SLIDES VÀ BẢO VỆ TT<br /> Sinh viên chuẩn bị nội dung trên các slides và bảo vệ thực tập <br /> P   hụ  l   ục    1: <br /> <br /> Khổ 210 x 297 mm<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ <br /> NỘI<br /> <br /> VIỆN KỸ THUẬT HẠT NHÂN VÀ VẬT LÝ MÔI <br /> TRƯỜNG<br /> <br /> ....................................................<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> BÁO CÁO THỰC TẬP<br /> <br /> <br /> <br /> Sinh  viện  thực  hiện <br /> <br /> :...................   Số   hiệu   SV<br /> <br /> :................... <br /> <br /> Giáo  viên  hướng <br /> <br /> dẫn:...................<br /> HÀ NỘI 20xx<br /> ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP KỸ THUẬT<br /> <br /> <br /> <br /> 1.Thông tin chung<br /> ­Sinh viên                                                          Số hiệu SV                    <br /> ­Cán bộ GD phụ trách                   <br /> ­Đề tài( chủ đề,vấn đề) thực tập     <br /> ­Cán bộ hướng dẫn thực tập<br /> ­Địa điểm thực tập          <br /> 2.Dự kiến nội dung và phân bố thời gian thực tập<br /> <br /> Tuần … Ngày  Nội dung thực tập Địa điểm Ghi chú<br /> tháng<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br />                                                                                 Hà Nội,ngày    tháng    năm 20 <br /> Ý kiến của cán bộ phụ trách                                          Người viết đề <br /> cương<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ý kiến của cán bộ hướng dẫn<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2