intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng (Năm học 2015-2016)

Chia sẻ: Ngoc Diem | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

827
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng năm học 2015-2016, Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Hưng, căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng (Năm học 2015-2016)

  1.       Trường TH Nguyễn Thị Hồng CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LỚP 1/2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Tuyên Bình Tây, ngày 10 tháng 10 năm 2015 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU PHỤ ĐẠO HỌC SINH CHƯA ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỶ NĂNG NĂM HỌC 2015 – 2016        Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 ­ 2016 của Phòng Giáo dục­ Đào tạo Vĩnh Hưng       Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 ­ 2016 của Trường TH Nguyễn Thị Hồng Lớp 1/2   nay ra kế  hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ  đạo học sinh chưa đạt chuẩn  KTKN  năm học 2015 ­ 2016 như sau:      I. Mục đích:   ­ Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.   ­ Góp phần tạo hứng thú trong học tập, phát triển sở trường, năng khiếu  của từng học   sinh.  ­ Duy trì thành quả của Phòng Giáo dục­ Đào tạo Vĩnh Hưng.  II. Đối tượng bồi dưỡng, phụ đạo :      ­ Là những học sinh có tiến bộ đầu năm học mới.   ­ Là những học sinh tiếp thu chậm, đọc viết chậm. III. Hình thức tổ chức, nội dung dạy học, phương pháp dạy học:  1.Hình thức tổ chức:  ­ Căn cứ mục đích, đối tượng HS tiến hành  thành lập nhóm học sinh năng khiếu, học  sinh chưa đạt chuẩn KTKN . ­ Thực hiện bồi dưỡng, phụ  đạo trong giờ  học chính khoá, trong các tiết luyện tập   Toán, Tiếng Việt.  2. Nội dung dạy học:   ­ Nội dung bồi dưỡng, phụ  đạo nằm trong chương trình. Không dạy nội dung kiến   thức ngoài chương trình.  ­ Chọn nội dung mỗi tiết học phù hợp nhằm phát huy trí thông minh, sáng tạo khi trả  lời câu hỏi hoặc giải các bài tập.  3. Phương pháp dạy học: ­ Giáo viên tổ chức dạy học đa dạng, hấp dẫn phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh. ­ Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống xung quanh.  ­ Đối với học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức  GV dùng biện pháp lặp đi lặp lại để giúp  các em đạt mức độ yêu cầu cần đạt theo chuẩn KTKN.  ­ Tổ chức khảo sát sau mỗi nội dung, yêu cầu cần đạt để rút kinh nghiệm bồi dưỡng,   phụ đạo. ­ Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa   đạt chuẩn KTKN  thông qua báo cáo chuyên đề, giới thiệu thông tin,…. 4. Sách tham khảo:
  2. ­ Toán nâng cao lớp 1 ­ Bài tập Tiếng Việt nâng cao tập 1,2. IV. Nội dung bồi dưỡng học sinh năng khiếu Môn Toán: Tháng Nội dung BIỆN PHÁP Ghi chú 10/2015 ­ Đọc, viết , so sánh các số trong  ̣ ­Day chi ều thứ 3  phạm vi 10. hàng   tuần   theo  ­ Sắp xếp các số  theo thứ tự từ lớn  nhom ́   hoc̣   sinh  đến bé, từ bé đến lớn. năng khiếu. ­ Phép cộng các số trong phạm vi  3,4,5. ­ Phép trừ các số trong phạm vi  3,4,5. 11/2015 ­ Số 0 trong phép cộng.  ̣ ­Day chi ều thứ 3  ­ Số 0 trong phép trừ.  hàng tuần theo  ­ Phép cộng các số trong phạm vi  ̣ nhom hoc sinh  ́ 6,7,8,9. năng khiếu. ­ Phép trừ các số trong phạm vi  6,7,8,9. 12/2015 ­ Phép cộng, trừ trong phạm vi 10. ̣ ­Day chi ều thứ 3  ­ Bảng  cộng và bảng trừ trong  hàng tuần theo  phạm vi 10. ̣ nhom hoc sinh  ́ ­ Nhận biết hình vuông, hình chữ  năng khiếu. nhật, hình tam giác. ­ Điểm, đoạn thẳng, độ dài đoạn  thẳng. 1&2/2016 ­ Các số có hai chữ số từ 10 đến 20. ̣ ­Day chi ều thứ 3  ­ Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm  hàng tuần theo  vi 20. ̣ nhom hoc sinh  ́ ­ Giải bài toán có lời văn. năng khiếu. ­ Ôn tập 3/2016 ­ Xăng­ ti­ mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn  ̣ ­Day chi ều thứ 3  thẳng. hàng tuần theo  ­ Các số tròn chục. ̣ nhom hoc sinh  ́ ­ Điểm ở trong, điểm ở ngoài một  năng khiếu. hình. ­ So sánh các số có hai chữ số. 4/2016 ­ Đọc, viết các số từ 1 đến 100. ̣ ­Day chi ều thứ 3  ­ Giải bài toán có lời văn. hàng tuần theo  ­ Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm  ̣ nhom hoc sinh  ́ vi 100 năng khiếu. ­ Ôn tập
  3. V. Nội dung bồi dưỡng học sinh năng khiếu Môn Tiếng Việt: Tháng Nội dung BIỆN PHÁP Ghi chú 10/2015 ­ Ôn tập âm và chữ ghi âm. ̣ ­Day chi ều thứ 3 hàng  ­ Đọc, viết các vần, tiếng, từ  tuần   theo   nhom ́   hoc̣   ngữ, câu ứng dụng từ bài 29  sinh năng khiếu. đến 31. ­ Điền vần thích hợp vào chỗ  chấm. ­ Ôn tập 11/2015 ­ Đọc, viết các vần, tiếng, từ  ̣ ­Day chiều thứ 3 hàng  ngữ, câu ứng dụng từ bài 42  tuần theo nhom hoc  ́ ̣ đến 59. sinh năng khiếu. ­ Luyện nói theo chủ đề. ­ Điền vần thích hợp vào chỗ  chấm. ­ Ôn tập 12/2015 ­ Đọc, viết các vần, tiếng, từ  ̣ ­Day chiều thứ 3 hàng  ngữ, câu ứng dụng từ bài 61  tuần theo nhom hoc  ́ ̣ đến 76. sinh năng khiếu. ­ Luyện nói theo chủ đề. ­ Tìm tiếng, từ mới có vần đã  học. ­ Ôn tập 1&2/2016 ­ Đọc, viết các vần, tiếng, từ  ̣ ­Day chiều thứ 3 hàng  ngữ, câu ứng dụng từ bài 77  tuần theo nhom hoc  ́ ̣ đến 89. sinh năng khiếu. ­ Luyện nói theo chủ đề. ­ Tìm tiếng, từ mới có vần đã  học. ­ Ôn tập 3/2016 ­ Luyện đọc các bài Tập đọc  ̣ ­Day chiều thứ 3 hàng  trong tuần. tuần theo nhom hoc  ́ ̣ ­ Viết chính tả một đoạn trong  sinh năng khiếu.
  4. bài tập đọc. ­ Tìm tiếng có vần theo yêu  cầu. ­ Ôn tập 4/2016 ­ Luyện đọc các bài Tập đọc  ̣ ­Day chi ều thứ 3 hàng  trong tuần. tuần theo nhom hoc  ́ ̣ ­ Viết chính tả một đoạn trong  sinh năng khiếu. bài tập đọc. ­ Tìm tiếng có vần theo yêu  cầu. VI. Kế hoạch phụ đạo học sinh CĐCKTKN: THÁNG NỘI DUNG THỰC HIỆN BIỆN PHÁP ­   Tổ   chức   kiểm   tra   chất  ­ Qua KT định kì học tại lớp, xác định lại mức  lượng giữa HKI. độ học sinh  ­ Báo cáo chất lượng học  ̣ ­Day chiều thứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc ́ ̣   10/2015 lực học sinh CĐCKTKN. sinh CĐCKTKN. ­   Tiếp   tục   Phụ   đạo   học  sinh CĐCKTKN ­ KS học sinh CĐCKTKN  ­ Khảo sát tại lớp các học sinh CĐCKTKN. 2 môn : Toán + Tiếng Việt  ̣ ­ Day  chi ều thứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc ́ ̣   (Lưu giữ bài kiểm tra) sinh CĐCKTKN. ­Phân  công   các  “đôi  bạn  cùng  tiến”.  “nhóm  11/2015 học tốt” để các em giúp đỡ lẫn nhau. Tổ chức   ­Tổ   chức   các   phong   trào  kiểm tra bài lẫn nhau 15’ trước khi vào học.  học tập. Giúp bạn còn khó  Tổ   chức   quyên   góp   giúp   đỡ   học   sinh  khăn   về   đồ   dùng   học  CĐCKTKN còn thiếu đồ dùng học tập. tập… ­ Tổ  chức kiểm tra định kì  ­ Tiến hành Khảo sát nghiêm túc để  xác định  cuối học kì 1.   Đối chiếu  lại học sinh CĐCKTKN.  HS   yếu   giữa   học   kì1   so  ­ Day chi ̣ ều thứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc ́ ̣   12/2015 với cuối kì 1 sinh CĐCKTKN. ­   Phụ   đạo   học   sinh  CĐCKTKN ­   Tiếp   tục   phụ   đạo   HS  ­  Day chi ̣ ều thứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc ́ ̣   01/2016 CĐCKTKN sinh CĐCKTKN. 2/2016 ­ KS học sinh CĐCKTKN  ­ Khảo sát một cách nghiêm tục, chú ý chất   2 môn : Toán + Tiếng Việt  lượng   HS   CĐCKTKN,   đánh   giá   sự   tiến   bộ  (Lưu giữ bài kiểm tra) của học sinh, có kế hoạch phụ đạo hợp lí. ­ Tổ  chức kiểm tra định kì  ­ Day  chi ̣ ều thứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc ́ ̣   giữa học kì 2 xác định chất  sinh CĐCKTKN. lượng   học   sinh 
  5. CĐCKTKN . ­   Tiếp   tục   phụ   đạo   HS  CĐCKTKN ­ Tiếp tục ­ Phụ   đạo HS  ̣ ­ Day th ứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc sinh ́ ̣   CĐCKTKN CĐCKTKN. 3/2016 ­   Đối   chiếu   HS  CĐCKTKN.   cuối   kì   1   so  với giữa kì 2. ­   Tiếp   tục   phụ   đạo   HS  ̣ ­ Day chi ều thứ 2, 5 hàng tuần theo nhom hoc ́ ̣   CĐCKTKN sinh CĐCKTKN.. ­ KS học sinh yếu 2 môn :  4/2016 Toán + Tiếng Việt ( Lưu  giữ bài kiểm tra) ­   Tiếp   tục   phụ   đạo  ­   Daỵ   thêm   chiều   thứ  2,   5   hàng   tuần   theo  CĐCKTKN.. ̣ nhom hoc sinh CĐCKTKN.. ́ ­ Tổ chức  kiểm tra định kì  ­ Xác định lại danh sách  học sinh CĐCKTKN.   cuối học kì 2 theo từng bộ  môn. Có kế  hoạch ôn tập cho  ­ Báo cáo chất lượng học  các em học thêm trong hè. lực,   danh   sách   học   sinh  5/2016 CĐCKTKN.. ­   Đối   chiếu     HS  CĐCKTKN.giữa   kì   2   so  với cuối kì 2 ­ Nếu còn HS CĐCKTKN  thì lập kế  hoạch RL trong  hè. Trên đây là kế hoạch bồi  dưỡng  học  sinh năng khiếu,   phụ đạo học sinh chưa  đạt chuẩn KTKN lớp ½ trường  Tiểu  học  Nguyễn Thị Hồng  năm học 2015 ­ 2016         Duyệt của TKT                                                                               GVCN       Nguyễn Ngọc Trăm                                                                Mai Thị Ngọc Diễm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2