intTypePromotion=1

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 Tổ: Sinh - Hóa - Địa – Ngoại ngữ - Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục – Tin học

Chia sẻ: Vũ Ngọc Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
51
lượt xem
1
download

Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 Tổ: Sinh - Hóa - Địa – Ngoại ngữ - Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục – Tin học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gửi đến quý thầy cô tài liệu tham khảo Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 Tổ: Sinh - Hóa - Địa – Ngoại ngữ - Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục – Tin học. Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng giáo viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 Tổ: Sinh - Hóa - Địa – Ngoại ngữ - Âm nhạc – Mỹ thuật – Thể dục – Tin học

  1. PHÒNG GD & ĐT  ĐÔNG HƯNG CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM TRƯỜNG THCS HOA HỒNG BẠCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ****** Hồng châu, ngày 17  tháng 8 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 – 2016  Tổ : Sinh ­ Hóa ­ Địa – Ngoại Ngữ Âm Nhạc – Mỹ Thuật – Thể Dục – Tin Học  Căn cứ chỉ thị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015­2016 của Bộ Giáo  dục – Đào tạo Căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 ­2016 của Sở  GD­ ĐT Thái Bình, và nhiệm vụ năm học của Phòng GD­ĐT huyện Đông Hưng Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Hoa Hồng Bạch Tổ : Sinh ­ Hóa ­ Địa – Ngoại Ngữ ­ Âm Nhạc – Mỹ Thuật – Thể Dục – Tin Học  xây dựng kế hoạch  hoạt động năm học 2015­2016 như sau: I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH         1. Bối cảnh năm học: Năm học 2015­2016, toàn ngành Giáo dục sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp  tục thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo”; tập  trung để đạt chuẩn quốc gia về phổ cập Giáo dục Mầm non 5 tuổi vào năm 2015, củng cố phát triển  kết quả phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Giáo dục THCS, mở rộng, nâng cao xóa mù  chữ theo Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ chính trị; tập trung xây dựng đề án quy hoạch  phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác cải cách  hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng  công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục từ Mầm non đến giáo dục phổ thông,  giáo dục thường xuyên; tiếp tục nần cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; củng cố phát  triển đội ngũ ở tất cả các cấp học, bậc học; triển khai có hiệu quả đề án “Dạy và học ngoại ngữ giai  đoạn 2008 – 2020”; đẩy mạnh việc đổi mới, kiểm tra đánh giá, triển khai có hiệu quả qui trình đánh  giá học sinh trên diện rộng theo chuẩn Quốc tế PISA,….        2. Thuận lợi :  ­ Tổ có 19 CBGV trong đó có 17 GV biên chế, 3 GV hợp đồng. ­ Tổ có nhiều thành tích trong việc bồi đưỡng HSG môn Anh, Hóa,TD 1
  2. ­ Tập thể GV có tinh thần đoàn kết, tương trợ cao. GV của tổ có tinh thần lao động kỉ luật tốt ­ Có tinh thần tự học cao. Luôn luôn trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn  nghiệp vụ, BGH luôn quan tâm giúp tổ hoàn thành nhiệm vụ năm học ­ Khả năng vận dụng CNTT vào giảng dạy của  GV cao. ­ Học sinh có tinh thần kỉ luật tốt        3. Khó khăn ­ Tổ nhiều phân môn nên khó theo sát tình hình GV. ­ Phụ huynh,Học sinh chưa thật sự quan tâm những bộ môn của tổ phụ trách. II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:       Mục tiêu 1: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục       Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học       Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng giáo viên III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN :     Nhiệm vụ 1:  1.1 Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”             1.1.1 Các chỉ tiêu:  ­100% Giáo viên đạt giáo viên mẫu mực.  ­ 100% học sinh đạt Hạnh kiểm Khá, Tốt.             1.1.2 Các biện pháp: ­ 100% GV tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng Chính trị do Phòng và cấp trên tổ chức.             ­ Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động với phong trào thi đua rèn luyện phẩm chất chính trị,  lối sống đạo đức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét chất lượng giáo dục.             ­ Tổ chức tốt cho học sinh tham gia các hoạt động chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục  ngoài giờ. 2
  3.             ­ Xây dựng nếp sống văn hóa, cũng cố nề nếp, giáo dục kỷ luật, tìm hiểu các các địa chỉ văn  hóa địa phương.             1.2 Tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.             1.2.1  Các chỉ tiêu:            ­ 100% thực hiện đúng chương trình giảng dạy 37 tuần và kế hoạch dạy học đúng quy định.               1.2.2 Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu:  ­ Hóa khối 8: Đạt giải đồng đội vị thứ không quá 10 ­ Ngoại Ngữ 6,7,8: Đạt giải đồng đội không quá 5 ­ TDTT: Đạt giải đồng đội vị thứ không quá 5. 1.2.3. 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề tin học văn phòng. 1.2.4. Chất lượng giáo dục:   1.2.4.1  Chất lượng bộ môn:             Môn Giỏi (%)  Khá (%) Trung bình(%) Yếu (%) Sinh 20  50 30 0 Hóa 10 55 35 0 Địa 20 50 30 0 Ngoại Ngữ 15 55 30 0 Tin Học 20 45 35 0 Môn Đạt (%) Chưa Đạt (%) Âm Nhạc 100 0 Mỹ Thuật 100 0 Thể Dục 100 0 1.2.4.2 Hạnh kiểm các lớp chủ nhiệm  Lớp Tốt (%) Khá (%) TB (%) Yếu (%) 8D 80 15 5 0 8E 85 10 5 0 7B 90 5 5 0 1.3 Các biện pháp:  1.3.1.  3
  4. ­ Đảm bảo giảng dạy đúng theo chương trình đổi mới, không đảo tiết, bỏ tiết. Tổ chức dạy thay, dạy  bù đảm bảo tiến độ. Kết thúc chương trình đúng thời hạn. ­ Đảm bảo kế hoạch dạy học, soạn giảng theo phương pháp đổi mới theo chuẩn kiến thức kỹ năng. ­ Ra đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu thông hiểu, nhận biết và vận dụng. ­ Chấm, chữa bài kịp thời đúng quy chế. Đánh giá đúng thực chất của học sinh. 1.3.2 ­ Phân công bồi dưỡng HỌC SINH GIỎI:      Giáo viên Môn trÞnh thÞ thanh nhµn ANH 8 ®inh thanh ®oµn IOE lƯ¬ng thÞ lan anh ANH 6 lª thÞ thuyÕt ANH 7 BïI THÞ THU ThïY  HÓA 8 bïi kim kh¶i ®¸ CÇU nguyÔn ngäc nam BãNG §¸ ph¹m thä thuyÕt Cê VUA       ­ Tổ chức khảo sát  chọn học sinh có năng lực, đam mê bộ môn để lập đội tuyển từ đầu năm. ­ Thời gian bồi dưỡng 3 tiết/tuần. Liên hệ với chuyên môn để bố trí thời khóa biểu và địa điểm bồi  dưỡng ổn định. ­ Đảm bảo bồi dưỡng theo kế hoạch đã thống nhất trong tổ chuyên môn. 1.3.3. Động viên theo dõi đôn đốc, kiểm tra học sinh. 1.3.4. Thực hiện tổng hợp tất cả các giải pháp trên Nhiệm vụ 2:  2.1 Tiếp tục thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá. 2.2  Chỉ tiêu: 2.2.1­ Kiểm tra toàn diện  2.2.2­ Tổ chức thao giảng dự giờ:     ­ Thao giảng: 4 tiết/năm.                                                           ­ Dự giờ 14 tiết/năm 4
  5. 2.2.3­ Tham gia dự thi GVG các cấp 2.2.4­Kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần đổi mới 100%. 2.2.5­ Thực hiện chuyên đề, ngoại khóa                      + Ngoại khóa môn Sinh                      + Chuyên đề:  môn Sinh, môn Hóa , môn Địa              2.3 Biện pháp:              2.3.1.Tổ chức thanh tra toàn diện, đánh giá đúng thực chất giáo viên đúng kế hoạch.              2.3.2. ­ Tổ chức thao giảng dự giờ theo đúng ké hoạch đề ra, góp ý đánh giá giáo viên theo  hướng phân hóa năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng.                         ­ Sử dụng hợp lý SGK, chủ động thiết kế bài giảng hợp lý hoạt động dạy và học. Tổ  chức tốt cho học sinh làm việc cá nhân, nhóm. Tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu SGK, tài liệu  tham khảo, phát huy tích tích cực của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên. Xây dựng hệ thống câu  hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm. Bồi dưỡng năng lực suy nghĩ độc lập vận dụng kiến thức.              2.3.3­ GV chuẩn bị đầy đủ tư liệu, giáo án              2.3.4­ Tổ chức đánh giá HS theo đúng quy chế chuyên môn. Thấy rõ điều kiện, hoàn cảnh của  từng HS để có hướng điều chỉnh, giáo dục thích hợp. Kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm dự  trên chuẩn KT­KN. Hướng dẫn HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau                ­ Đánh giá HS theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi HS vận dụng kiến thức tổng hợp, kỹ năng  và kiến thức đã học                ­ Thảo luận và ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi đảm bảo theo chuyên đề đổi mới             Nhiệm vụ 3:             3.1 Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên về chuyên môn  nghiệp vụ, chuẩn nghề nghiệp             3.2 Chỉ tiêu:              3.2.1   ­ 100% GV đạt chuẩn                         ­ GV phấn đấu học trên chuẩn              3.2.2   ­ “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”             3.3.Biện pháp:             3.3.1   Động viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đang theo học nếu có 5
  6.             3.3.2   Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn                         Nâng cao vai trò của GVCN trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh                         Tham gia các lớp bồi dưỡng tin học: Sử dụng internet, tìm kiếm thông tin từ Google, sử  dụng thư điện tử …                         Tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng tin học để tăng cường năng lực ứng dụng công  nghệ thông tin trong việc giảng dạy IV.ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA: 1.Đăng kí danh hiệu thi đua tổ:       ­ TỔ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN                                                2.Đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân: STT HỌ VÀ TÊN DANH HIỆU ĐĂNG KÍ 1 TRỊNH DUY VINH CSTĐ CẤP CS 2 vò ngäc nam CSTĐ CẤP CS 3 trÞnh thÞ thanh nhµn CSTĐ CẤP CS 4 ®inh thanh ®oµn CSTĐ CẤP CS 5 lƯ¬ng thÞ lan anh CSTĐ CẤP CS 6 lª thÞ thuyÕt CSTĐ CẤP CS 7 bïi kim kh¶i CSTĐ CẤP CS 8 trÇn ®¹i dƯ¬ng CSTĐ CẤP CS 9 BïI THÞ THU THïY CSTĐ CẤP CS 10 nguyÔn ngäc nam LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 11 ph¹m thä thuyÕt LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 12 ®µo viÖt dòng LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 13 nguyÔn thÞ nhung LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 14 bïi sü trƯêng LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 15 vò v¨n trung LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 16 hµ m¹nh tuyªn LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 17 nguyÔn thÞ huÖ LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 18 nguyÔn thÕ thanh LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 19 nguyÔn thÞ THẢO LAO ĐỘNG TI£N TIÕN 20 TRẦN THỊ LAN LAO ĐỘNG TI£N TIÕN Nơi nhận: TỔ TRƯỞNG 6
  7. ­ Hiệu trưởng   ­ Hiệu phó CM         Vũ Ngọc Nam ­ Lưu hồ sơ tổ CM 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2