Kế toán và phân tích tài chính

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
231
lượt xem
121
download

Kế toán và phân tích tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai chương đầu giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt nhấn mạnh đến những đặc thù của công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong phần trình bày cũng đã nêu được vai trò và sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán và phân tích tài chính

  1. Kế toán và phân tích tài chính Phần này bao gồm những nội dung sau: 1. Giới thiệu về kế toán 2. Các nguyên tắc cơ bản của Kế toán tài chính 3. Nhập môn về báo cáo tài chính 4. Phân tích báo cáo tài chính 5. Phân tích phương pháp cho vay truyền thống 6. Kế toán chênh lệch Hai chương đầu giới thiệu về các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt nhấn mạnh đến những đặc thù của công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong phần trình bày cũng đã nêu được vai trò và sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Chương 3 và 4 liên quan đến các báo cáo tài chính và các phương pháp phân tích báo cáo tài chính. Đọc, hiểu các báo cáo tài chính và biết sử dụng các công cụ để phân tích thực trạng tài chính giúp cho việc ra quyết định trong kinh doanh là mục tiêu của hai chương này. Chương 5 trình bày về khả năng tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích nhu cầu về vốn, khả năng thanh toán và triển vọng kinh doanh của của doanh nghiệp . Việc phân tích dựa vào các báo cáo tài chính và hệ thống các chỉ tiêu đã nêu trong phân tích các báo cáo tài chính. Nội dung của chương 6 đề cập đến kế toán chênh lệch. Đây là một chủ đề nằm trong kế toán quản trị. Kế toán chênh lệch được sử dụng để phân tích chi phí trong sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi thời gian tương đối ngắn. Nhiều tình huống thực tế về sử dụng chi phí chênh lệch đã được đưa vào chương này.
Đồng bộ tài khoản