Kéo dài thời gian sử dụng pin máy ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
140
lượt xem
48
download

Kéo dài thời gian sử dụng pin máy ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy ảnh số ngày nay mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như chụp ảnh nhanh hơn, có thế xem ngay hình ảnh vừa chụp, nhưng đồng thời cũng ngốn pin nhiều hơn. Mặc dù không thể thay đổi được thực tế này nhưng bạn vẫn có thể chỉnh sao cho máy ảnh tiêu hao pin ít hơn mức vốn có. Sử dụng màn hình LCD hợp lý: Trong số các thành phần của máy ảnh, màn hình LCD tiêu tốn năng lượng nhiều nhất. Tất nhiên, vẫn có cách để bạn rút bớt mức tiêu hao pin của màn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kéo dài thời gian sử dụng pin máy ảnh

  1. Kéo dài th i gian s d ng pin máy nh
  2. Máy nh s ngày nay mang l i nhi u ưu i m vư t tr i như ch p nh nhanh hơn, có th xem ngay hình nh v a ch p, nhưng ng th i cũng ng n pin nhi u hơn. M c dù không th thay i ư c th c t này nhưng b n v n có th ch nh sao cho máy nh tiêu hao pin ít hơn m c v n có. S d ng màn hình LCD h p lý: Trong s các thành ph n c a máy nh, màn hình LCD tiêu t n năng lư ng nhi u nh t. T t nhiên, v n có cách b n rút b t m c tiêu hao pin c a màn hình LCD, ch ng h n như gi m sáng màn hình. Tính năng ti t ki m năng lư ng: Trong ph n menu c a máy nh có m t ph n tên “power-saving”, giúp thi t b có th ti t ki m năng lư ng m c t i a. B o dư ng pin: Theo th i gian, có th là m t ho c hai năm, pin máy nh y u d n i và nguyên nhân ch y u v n do ngư i dùng không b o dư ng úng cách. Ch ng h n, s c pin trong lúc pin v n còn y, ho c trong nh ng l n s c u tiên l i không úng theo ch c a nhà s n xu t.
  3. Thư ng trong ba l n s c u tiên, ngư i dùng s ph i s d ng c n pin r i s c liên t c trong vòng sáu ti ng. Hãy nh , ng ánh rơi pin b i i u ó có th khi n cho pin b h ng. pin máy nh luôn trong tr ng thái ho t ng n nh - T t màn hình LCD và s d ng ng ng m thay th . Có th i u ó hơi b t ti n m t chút nhưng nó s giúp b n ti t ki m khá nhi u pin y. - ng máy nh b l nh quá. N u th i ti t quá l nh, b n có th máy nh trong túi gi m. Nhi t th p có th khi n pin tiêu hao nhanh hơn, b n nên gi cho máy nh m hơn ch p ư c nh nhi u hơn. - ng c xem l i nh quá nhi u (l n), ho c xem các o n video clip dài trên máy tính. i u ó ch khi n cho pin nhanh h t mà thôi. ây là hai tác v ng n nhi u pin máy nh nh t nên b n c n ph i chú ý.
  4. Chuy n nh thành phim Foto2Avi cho phép x lý nh, video và xu t ra video Cách d nh t có th xem b sưu t p nh s c a mình trên tivi v i các u phát dân d ng là b n c n dùng m t ph n m m giúp chuy n t t c các nh v d ng video trư c khi ghi lên ĩa. Có th d dàng tìm trên Internet m t ph n m m th c hi n công vi c này, c các công c qu n lý nh n i ti ng cũng cho phép b n chuy n nh lên ĩa dư i d ng VCD, DVD,... nhưng m t s chúng l i òi h i b n ph i móc
  5. h u bao. V i Foto2Avi, b n cũng có th th c hi n công vi c này m t cách d dàng mà l i hoàn toàn mi n phí. Foto2Avi cho phép b n t p h p các nh (jpg/png/bmp) ho c các o n video (avi/mpeg/mov/wmv/flv) x lý và xu t ra video dư i nh d ng mpeg4/xvid/avi/flv và c DVD. So v i các ph n m m x lý phim, vi c s d ng Foto2Avi c c kỳ ơn gi n. Sau khi cài t, b n ch vi c ch y chương trình, ch n các nh/video ngu n, sau ó s p x p chúng l i, chèn các hi u ng, ph ,... Cu i cùng b m vào nút Generate và ch nh n thành qu . N u mu n, b n cũng có th chèn thêm các o n âm thanh làm nh c n n cho video c a mình. Foto2Avi cho phép b n chèn âm thanh t các t p tin ư c lưu v i 1 trong 3 nh d ng mp3/wav/ogg. Khi ã s d ng thành th o, b n cũng có th làm cho các o n video c a mình sinh ng hơn b ng cách khai thác kho ng 50 hi u ng, k x o ư c Foto2Avi cung c p s n. Foto2Avi có dung lư ng kho ng 13MB, tương thích v i h u h t các phiên b n c a H H Windows.
Đồng bộ tài khoản