intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả điều trị gãy xương bàn ngón tay bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Chia sẻ: ViTheseus2711 ViTheseus2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gãy xương bàn ngón tay khá thường gặp. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm thương tổn gãy xương bàn ngón tay. 2. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp xương bàn ngón tay. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 31 bệnh nhân được điều trị kết hợp xương bàn tay và ngón tay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả điều trị gãy xương bàn ngón tay bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

ISSN: 1859-2171<br /> TNU Journal of Science and Technology 207(14): 243 - 248<br /> e-ISSN: 2615-9562<br /> <br /> <br /> KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA<br /> TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Mai Đức Dũng1*, Vũ Duy Tân1, Ngô Thị Vân Huyền1, Triệu Quốc Tráng2<br /> 1<br /> Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên<br /> 2<br /> Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Gãy xương bàn ngón tay khá thường gặp. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm thương tổn gãy<br /> xương bàn ngón tay. 2. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp xương bàn ngón tay. Đối tượng và phương<br /> pháp nghiên cứu: 31 bệnh nhân được điều trị kết hợp xương bàn tay và ngón tay. Đánh giá sau mổ<br /> dựa trên tầm vận động khớp ROM và phân loại CHEN. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình là 33,<br /> Gãy xương đốt bàn chiếm 79,1%, gãy xương đốt ngón 20,9%. Kết quả liền xương 100%. Bệnh nhân<br /> đạt kết quả tốt và rất tốt 100%. Kết luận: Kết hợp xương bàn ngón tay cho kết quả tốt, liền xương<br /> 100%.<br /> Từ khóa: gãy xương bàn tay; gãy xương ngón tay; kết hợp xương; nẹp vít khoá; Bệnh viện trung<br /> ương thái nguyên<br /> <br /> Ngày nhận bài: 09/7/2019; Ngày hoàn thiện: 22/10/2019; Ngày đăng: 23/10/2019<br /> <br /> RESULTS OF TREATMENT HAND FRACTURES BY LOCKING PLATE<br /> SYSTEM AND SCREW AT THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL<br /> <br /> Mai Duc Dung1*, Vu Duy Tan1, Ngo Thi Van Huyen1, Trieu Quoc Trang2<br /> 1<br /> University of Medicine and Pharmacy - TNU<br /> 2<br /> Thai nguyen National Hospital<br /> <br /> ABSTRACT<br /> Fracture of metacarpus and phalangeal bone is quiet common. Objectives: 1. Discribe the characters of<br /> phalangeal bone fracture. 2. Evaluate the results of osteosynthesis for phalangeal bone fracture.<br /> Patients and methods: 31 patients were operated with looking plate system and screw. Postoperative<br /> evaluation with ROM and CHEN classification. Results: average age is 33. Metaphalangeal bone<br /> fracture is 79.1%, phalangeal bone fracture is 20,9%. Bone healing is 100%, 100% patients have<br /> excellent and good results. Conclusion: Osteosynthesis for phalangeal and metaphalangeal bone<br /> fracture has good results, bone healing is 100%.<br /> Keywords: Metacarpus fracture, phalangeal fracture, osteosynthesis, looking plate system and<br /> screw; Thai nguyen National Hospital<br /> <br /> Received: 09/7/2019; Revised: 22/10/2019; Published: 23/10/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> * Corresponding author. Email: maiducdungyk@gmail.com<br /> <br /> http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 243<br /> Mai Đức Dũng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 207(14): 243 - 248<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề bệnh nhân loãng xương). Việc kết xương này<br /> Bàn tay có vai trò rất quan trọng trong đời hạn chế tối thiểu ảnh hưởng đến hoạt động<br /> sống hàng ngày của con người. Gãy xương của gân duỗi. Nẹp có thể đặt ở đầu mút của<br /> đốt bàn và ngón tay gặp tương đối phổ biến, xương bàn, đầu gần của xương ngón, hoặc đặt<br /> chiếm khoảng 10% tổng số gãy xương, trong ở phần thân xương ngón.<br /> đó hơn 70% trường hợp các bệnh nhân trong Từ năm 2013, tại Bệnh viện Trung ương Thái<br /> độ tuổi lao động [1]. Điều trị gãy xương bàn Nguyên, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật kết<br /> tay có thể điều trị bảo tồn bằng bó bột hoặc hợp xương bàn ngón tay bằng nẹp vít khóa cho<br /> phẫu thuật kết hợp xương, khả năng liền 31 bệnh nhân. Báo cáo này nhằm mục tiêu:<br /> xương nhanh, tuy nhiên trong điều trị bảo tồn - Mô tả đặc điểm hình thái gãy xương bàn<br /> tập vận động muộn nên dễ hạn chế vận động ngón tay của các bệnh nhân đã được phẫu<br /> khớp, mặt khác giải phẫu xương ít khi đạt thuật tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.<br /> được mức độ chính xác cao nên ảnh hưởng ít<br /> - Đánh giá kết quả điều trị kết hợp xương<br /> nhiều đến chức năng bàn tay. Bên cạnh đó,<br /> bằng nẹp vít khóa cho bệnh nhân gãy<br /> nhu cầu của bệnh nhân ngày càng cao, mong<br /> xương bàn ngón tay<br /> muốn chức năng bàn tay hoàn hảo như trước<br /> chấn thương đòi hỏi việc phục hồi giải phẫu 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu<br /> hoàn chỉnh là cần thiết [1]. Phương pháp phẫu 2.1. Đối tượng nghiên cứu:<br /> thuật giúp việc nắn chỉnh xương tốt, cố định Gồm 31 bệnh nhân gãy xương bàn tay - ngón<br /> tốt và tập phục hồi chức năng sớm. Phương tay được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp<br /> pháp xuyên đinh nội tủy có thể cố định tốt, vít khóa tại khoa Chấn thương chỉnh hình<br /> nhưng đinh phải xuyên qua hai đầu khớp, tập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng<br /> phục hồi chức năng hạn chế. Những trường 01/2016 đến tháng 10/2017<br /> hợp gãy xoắn vặn hoặc gãy vát dọc thì xuyên - Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: tất cả<br /> đinh nội tủy ít đem lại hiệu quả. Nẹp vít bệnh nhân bị gãy xương bàn tay – ngón tay<br /> xương bàn tay, ngón tay được phát triển từ do nguyên nhân chấn thương, có đầy đủ hồ<br /> những năm cuối của thập kỷ 70 thế kỷ XX. Kĩ<br /> sơ bệnh án, phim X-Quang trước và sau<br /> thuật này đóng vai trò quan trọng trong phẫu<br /> phẫu thuật.<br /> thuật kết hợp xương bàn tay và ngón tay giúp<br /> cố định vững ổ gãy tạo điều kiện cho quá - Tiêu chuẩn loại trừ: gãy xương bàn tay –<br /> trình liền xương, đảm bảo cho chi thể phục ngón tay do bệnh lí, gãy xương ở bệnh nhân<br /> hồi chức năng một cách tốt nhất [2]. Kết quả có tình trạng toàn thân không đủ điều kiện<br /> đã đưa xương gãy về hình dạng giải phẫu ban phẫu thuật, bệnh nhân đã phẫu thuật tại tuyến<br /> đầu, giảm đau rõ rệt trong tầm vận động của khác, bệnh nhân không đồng ý tham gia<br /> khớp khi tập vận động sớm sau mổ, giảm nghiên cứu<br /> thiểu biến chứng khớp và phần mềm. Nẹp vít 2.2. Phương pháp nghiên cứu:<br /> khóa xương bàn ngón tay, với cạnh bên dẹt và - Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang<br /> góc 900 cho phép cố định tốt các mảnh vỡ nhỏ<br /> gần khớp và kết vững hoàn hảo những mảnh - Phương pháp chọn mẫu: phương pháp chọn<br /> vỡ mặt bên. Cùng với hệ thống ren trên mũ mẫu thuận tiện.<br /> vít loại bỏ được những chuyển động giữa nẹp - Chỉ tiêu nghiên cứu: Tuổi, giới, nguyên<br /> và vít. Bên cạnh đó nhờ hệ thống ren trên nẹp nhân chấn thương, đặc điểm lâm sàng, hình<br /> và vít việc kết hợp xương không cần áp sát ảnh gãy xương bàn - ngón tay, vị trí – hình<br /> thành xương nên hạn chế tổn hại mạch nuôi thái, phân loại ổ gãy, các chấn thương phối<br /> dưỡng, giúp liền xương tốt hơn (đặc biệt ở hợp, thời gian điều trị, kết quả điều trị.<br /> 244 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn<br /> Mai Đức Dũng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 207(14): 243 - 248<br /> <br /> Bảng 1. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị (theo Hình 1).<br /> Larson – Bostman) [3]<br /> Đánh giá kết quả kết hợp xương và tiêu chuẩn<br /> liền vết mổ<br /> Ổ gãy hết di lệch, xương thẳng trục,<br /> Rất tốt<br /> liền vết mổ kỳ đầu<br /> Trục xương mở góc ra ngoài hoặc ra<br /> Tốt trước < 5 độ, ra sau và trong
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2