intTypePromotion=3

Khách du lịch quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Yunki | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
208
lượt xem
66
download

Khách du lịch quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xây dựng chương trình du lịch, các doanh nghiệp lữ hành thường đã xác định các thị trường mục tiêu chủ yếu cho sản phẩm của mình. Theo đánh giá và kết quả nghiên cứu sơ bộ thì các nguồn khách quan trọng nhất tại thị trường du lịch trọn gói Việt Nam được sắp xếp như sau: khách du lịch gồm khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khách du lịch quốc tế

  1. Xác định nguồn khách: 1. Khi xây dựng chương trình du lịch, các doanh nghiệp lữ hành thường đã xác định các thị trường mục tiêu chủ yếu cho sản phẩm của mình. Theo đánh giá và kết quả nghiên cứu sơ bộ thì các nguồn khách quan trọng nhất tại thị trường du lịch trọn gói Việt Nam được sắp xếp như sau: khách du lịch gồm khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế. Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch. • Khách du lịch quốc tế: 1. Các doanh nghiệp lữ hành gửi khách trong nước và quốc tế. 2. Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 3. Các doanh nghiệp có liên doanh hoặc quan hệ kinh doanh nước ngoài. 4. Các mối quan hệ cá nhân của cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp với khách du lịch quốc tế. 5. Các đối tượng khách đi lẻ, khách tự đến. 6. Khách quá cảnh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, k hách quốc tế đến nước ta chín tháng năm 2011 ước tính đạt 4312,1 nghìn lượt người, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 2603,8 nghìn l ượt người, tăng 10,9%; đến vì công việc 717,8 nghìn lượt người, giảm 5,2%; thăm thân nhân đạt 722,2 nghìn lượt người, tăng 70,1%. Khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không là 3599,8 nghìn lượt người, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2010; đến bằng đường biển 28,7 nghìn lượt người, giảm 23,5%; đến bằng đường bộ 683,6 nghìn lượt người, giảm 2,8%. Trong chín tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Trung Quốc đạt 979,4 nghìn lượt người, tăng 44,9%; Hàn Quốc 380,9 nghìn lượt người, tăng 4,2%; Nhật Bản 343,8 nghìn lượt người, tăng 8,2%; Hoa Kỳ 328,9 nghìn lượt
  2. người, tăng 1,2%; Cam-pu-chia 302,3 nghìn lượt người, tăng 59,2%; Đài Loan 266 nghìn lượt người, tăng 5,7%; Ôx-trây-li-a 210,6 nghìn lượt người, tăng 2,5%; Ma-lai- xi-a 168,2 nghìn lượt người, tăng 12,2%; Pháp 156,3 nghìn lượt người, tăng 6%. Bảng. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng Chín và chín tháng năm 2011 Đơn vị tính: Nghìn lượt người Ước tính Thực hiện 9 Tháng 9 năm Tháng 9 năm 9 tháng năm 2011 so với 2011 so với 2011 so với tháng 9 năm tháng năm 2011 2011 tháng 8 năm tháng 8 năm cùng kỳ năm 2011 (%) 2011 (%) 2010 (%) Tổng số 286,6 4312,1 51,9 74,7 115,5 Phân theo mục đích Du lịch 172,9 2603,8 50,5 75,4 110,9 Công việc 47,7 717,8 51,9 57,1 94,8 Thăm thân nhân 48,2 722,2 57,5 140,2 170,1 Mục đích khác 17,8 268,4 51,8 49,1 132,5 Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ CHND Trung 69,0 979,4 48,0 88,9 144.9 Hoa Hàn Quốc 23,4 380,9 45,0 69,3 104.2 Nhật Bản 27,1 343,8 59,8 67,7 108.2 Hoa Kỳ 16,6 328,9 51,4 57,1 101.2 Cam-pu-Chia 23,6 302,3 58,9 95,1 159.2 Đài Loan 15,4 266,0 48,9 64,2 105.7 Ôx-trây-li-a 11,4 210,6 57,5 54,2 102.5 Ma-lai-xi-a 14,2 168,2 81,1 81,1 112.2 Pháp 7,3 156,2 32,1 74,0 106.0 Thái Lan 10,8 128,4 57,0 61,5 79.4 Tài liệu tham khảo: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 15,5% trong 9 tháng đầu năm 2011, 2011, http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=1005&itemid=10079 Giáo trình quản trị lữ hành, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chương, 2009, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  3. tế-xã hội Tình hình kinh chín tháng năm 2011, 2011, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=403&idmid=2&ItemID=11979

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản