intTypePromotion=1

Khái niệm vai trò của đào tạo nguồn nhân lực

Chia sẻ: Lan Jing Yi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
30
lượt xem
0
download

Khái niệm vai trò của đào tạo nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đào tạo được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động của mình có hiệu quả hơn. Đào tạo là hoạt động phát triển nguồn nhân lực, là tổng thể các hoạt động có tổ chức diễn ra trong khoảng thời gian xác định nhằm làm thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm vai trò của đào tạo nguồn nhân lực

KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC<br /> <br /> *Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực<br /> <br /> Đào tạo được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện <br /> có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho người  <br /> lao động nắm vững hơn về  công việc của mình, là những hoạt động học tập để  nâng cao <br /> trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động của mình có hiệu quả <br /> hơn. Đào tạo là hoạt động phát triển nguồn nhân lực, là tổng thể  các hoạt động có tổ  chức  <br /> diễn ra trong khoảng thời gian xác định nhằm làm thay đổi hành vi nghề  nghiệp của người  <br /> lao động .<br /> *Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực<br /> <br /> Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao  <br /> tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả  của tổ  chức thông qua việc giúp người lao động hiểu rõ <br /> hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng nhiệm  <br /> vụ của mình một cách tự giác hơn với thái độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng <br /> của họ với các công việc trong tương lai.<br />   + Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết để tổ chức có thể tồn tại và  <br /> đi lên trong cạnh tranh. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp:<br /> – Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc.<br /> – Nâng cao chất lượng thực hiện công việc.<br /> – Giảm bớt sự giám sát vì người lao động được đào tạo là người có khả năng tự giám sát.<br /> – Nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức.<br /> – Duy trì và nâng cao chất luợng nguồn nhân lực.<br /> – Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật và quản lý vào doanh nghiệp.<br /> – Tạo ra được lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp.<br />   +Đối với người lao động, vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực thể hiện ở chỗ:<br /> – Tạo ra sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghệp.<br /> – Tạo ra tính chuyên nghiệp của người lao động.<br /> – Tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc hiện tại cũng như tưong lai.<br /> – Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người lao động.<br /> – Tạo cho người lao động có cách nhìn mới, cách tư duy mới trong công việc của họ là cơ sở <br /> để phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2