Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
239
lượt xem
28
download

Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

  1. Thủ tục: Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản - Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ sở khai thác khoáng sản. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết. - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ + Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính
  2. Mẫu số: 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Đối với khai thác khoáng sản) [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: Việt Nam đồng Số lượng khoáng Phí bảo vệ môi Tên loại khoáng sản khai thác trường đối với khai Mức phí STT sản thác khoáng sản Đơn vị tính Số lượng phát sinh trong kỳ (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) Tổng cộng: Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp vào NSNN trong kỳ này là (ghi bằng chữ): ......................................................................... ............................................................................................................................................... Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản