Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
182
lượt xem
23
download

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài; cá nhân là người Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả lập hồ sơ khai thuế hàng tháng gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương

  1. Thủ tục: Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương - Trình tự thực hiện: + Cá nhân nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài; cá nhân là người Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả lập hồ sơ khai thuế hàng tháng gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương) theo mẫu 07/KK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế nơi cá nhân cư trú + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế nơi cá nhân cư trú - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương) theo mẫu 07/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Mẫu số: 07/KK -TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công) [01] Kỳ tính thuế: Tháng ……Năm ....… Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [03] Mã số thuế: - [02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:……………………………………................. [04] Địa chỉ: ........................................................................................................... [05] Điện thoại:…………………[06] Fax:….……….... [07] Email:…………..... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [08] [09] a Thu nhập từ tiền lương, tiền công 1 b Tiền thưởng [10] c Thu nhập khác [11] [12] d Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam [13] Các khoản giảm trừ [14] a Cho bản thân [15] b Cho người phụ thuộc 2 [16] c Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm [17] d trách nhiệm bắt buộc [18] Tổng thu nhập tính thuế 3 [19] Tổng số thuế phải nộp trong kỳ 4 CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC Số hộ Họ và tên Mã số thuế Ngày sinh Số CMND Quan hệ với ĐTNT STT chiếu [20] [21] [22] [23] [24] [25] 1
  3. 2 … Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. …………, ngày …… tháng .... năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản