intTypePromotion=3

Khảo sát các yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong sơ sinh sớm của trẻ ở tuổi thai 28-32 tuần tại Bệnh viện Hùng Vương

Chia sẻ: ViNasa2711 ViNasa2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1
lượt xem
0
download

Khảo sát các yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong sơ sinh sớm của trẻ ở tuổi thai 28-32 tuần tại Bệnh viện Hùng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới. Một nửa số trẻ sinh ra bằng hoặc dưới 32 tuần trong 2 tháng đầu sẽ chết do thiếu các dịch vụ chăm sóc khả thi hiệu quả chi phí, chẳng hạn như sự ấm áp, hỗ trợ cho con bú và chăm sóc cơ bản cho bệnh nhiễm trùng và suy hô hấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát các yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong sơ sinh sớm của trẻ ở tuổi thai 28-32 tuần tại Bệnh viện Hùng Vương

  1. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ TỬ VONG SƠ SINH SỚM CỦA TRẺ Ở TUỔI THAI 28-32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG Trương Quang Hưng*, Hoàng Thị Diễm Tuyết** TÓM TẮT Mở đầu: Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới. Một nửa số trẻ sinh ra bằng hoặc dưới 32 tuần trong 2 tháng đầu sẽ chết do thiếu các dịch vụ chăm sóc khả thi hiệu quả chi phí, chẳng hạn như sự ấm áp, hỗ trợ cho con bú và chăm sóc cơ bản cho bệnh nhiễm trùng và suy hô hấp. Phương pháp: Một nghiện cứu bệnh – chứng thực với tỷ lệ 1:2, thực hiện trên 375 trẻ sinh ở tuổi thai 28 – 32 tuần tại Bệnh viện Hùng Vương trong thời gian từ 01/09/2016 đến 30/04/2017. Nhóm bệnh 125 trẻ mất sau sinh trước 7 ngày và 250 trẻ sinh nuôi sống. Kết quả: Các yếu tố làm giảm nguy cơ tử vong sơ sinh sớm của trẻ: (i) Hoàn tất liệu pháp corticoid với OR = 0,39, KTC 95% = 0,20-0,76, p=0,01. (ii) Cân nặng trẻ ≥ 1000 gram, p < 0,001. Các yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong sơ sinh sớm của trẻ: (i) Đa ối OR = 6,42, KTC 95% = 1,27-32,52, p = 0,03. (ii) Giới tính trẻ là nam OR = 2,68, KTC 95% = 1,47-4,87, p = 0,001. (iii) Nhiễm trùng sơ sinh OR = 3,97, KTC 95% = 2,15-7,19, p
  2. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 ĐẶT VẤN ĐỀ khả năng sống của trẻ sinh ra có tuổi thai từ 28- 32 tuần?” Chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Khảo Hiện nay, sinh non là nguyên nhân hàng đầu sát các yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong sơ sinh gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và ở hầu hết các sớm của trẻ ở tuổi thai 28-32 tuần tại bệnh viện Hùng nước có số liệu đáng tin cậy, tỷ lệ sinh non đang Vương” nhằm góp phần hỗ trợ các bác sĩ sản gia tăng(1). Định nghĩa sinh non là những trẻ khoa có cơ sở để lựa chọn quyết định theo dõi được sinh ra có tuổi thai từ 22 tuần, nghĩa là hay chấm dứt thai kỳ trên các đối tượng non nhiều hơn 154 ngày tính từ ngày đầu kỳ kinh tháng có nguy cơ cao. cuối, đến trước tuần thứ 37, nghĩa là ít hơn 259 Mục tiêu nghiên cứu ngày sau kỳ kinh cuối.Vì vậy dựa vào tuổi thai Xác định một số yếu tố liên quan đến nguy có thể phân thành (1): Cực kỳ non (
  3. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 Nghiên cứu Y học Trong đó: Z là trị số từ phân phối chuẩn. α: Bảng 2. Phân tích hồi quy đa biến các yếu tố nguy cơ xác suất sai lầm loại 1. β:xác suất sai lầm loại 2.1- cho sanh non β: sức mạnh của phép kiểm. p1: xác suất phơi Đặc điểm OR KTC 95% P nhiễm trong nhóm bệnh. p2: xác suất phơi Đa ối 6,42 1,27-32,52 0,03 nhiễm trong nhóm chứng. Liệu pháp corticoid Chưa hoàn tất 0,67 0,30-1,51 0,33 Chọn: α= 0,05; Z0.975=1,96; (1-β)=0,80. OR =2, tỉ Hoàn tất 0.39 0,20-0,76 0,01 lệ nhóm bệnh: nhóm chứng 1:2. P2 chọn theo Không 1 nghiên cứu của Roberts D và Dalziel SR (2006) là Giới tính trẻ xác suất trẻ sinh có tuổi thai < 32 tuần sống khi có Trai 2,68 1,47-4,87 0,001 Gái 1 liệu pháp corticoid =0,6435(18). Cỡ mẫu tính được Cân nặng trẻ (gr) là 375 trẻ. Chọn mẫu đủ 375 trường hợp với
  4. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 Tuổi thai là một yếu tố bảo vệ trẻ non hoặc tái nhập viện(6). Nghiên cứu trên còn cho tháng(1,15,19). Theo Mai Thị Phương, sự khác biệt thấy trẻ sơ sinh có trọng lượng lớn có thể khiến giữa khả năng sống của nhóm tuổi thai 29 tuần nhiều bác sĩ lâm sàng coi chúng là "những đứa đến 31 tuần 6 ngàyso với trẻ sinh ra ở tuổi thai 28 trẻ khỏe" nhưng vẫn mắc phải bệnh suất đáng đến 28 tuần 6 ngày không có ý nghĩa thống kê(12). kể(6). Theo tác giả Shrestha S, tỷ lệ tử vong của trẻ Riêng nhóm tuổi thai 31 tuần đến 32 tuần, khi sinh non có cân nặng lúc sinh < 1000gr, 1000- phân tích đơn biến, khả năng sống tăng gấp 6,4 1500gr, > 1500gr lần lượt là 80%, 39,5%, 6,18%(20). lần so với trẻ sinh ra ở tuổi thai 28 đến 28 tuần 6 Trong nghiên cứu của chúng tôi, suy hô hấp ngày. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,003, chiếm 76.27% số trẻ sinh ra trong 7 ngày đầu ở khoảng tin cậy 95% là 1,85-22,05). Tuy nhiên, khi tuổi thai từ 28 đến 32 tuần. Suy hô hấp có ảnh phân tích đa biến, mối liên quan trên không hưởng lên kết quả sơ sinh sớm khác biệt có ý còn(12). Điều này cũng tương tự như trong nghiên nghĩa thống kê với p
  5. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 Nghiên cứu Y học sinh thông qua một ống nội khí quản giúp cải KẾT LUẬN thiện trao đổi khí phổi và giảm tỷ lệ tử vong. Qua nghiên cứu bệnh chứng 375 trường Do đó, trẻ thường được sử dụng kháng sinh hợp, với tỷ lệ 1 bệnh: 2 chứng, rút ra một số dự phòng khi có chỉ định. kết luận sau: Với nhiễm trùng sơ sinh, mối liên quan với Các yếu tố làm giảm nguy cơ tử vong sơ sinh kết quả sau sinh sớm có ý nghĩa thống kê với p sớm của trẻ: (i) Hoàn tất liệu pháp corticoid với
  6. Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 1 * 2018 12. Mai Thị Phương (2014). “Kết cục thai kỳ ở tuổi thai từ 28 tuần 18. Phạm Văn Hoàn (2015). “Nhận xét các yếu tố nguy cơ trên sản đến 32 tuần tại Bệnh viện Hùng Vương”. Luận văn Thạc sĩ Y học, phụ đẻ non tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2014, Luận văn tốt pp.5-69. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. nghiệp bác sỹ y khoa, pp.5-57. Trường Đại Học Y Hà Nội. 13. Mai Trọng Dũng (2004). “Nghiên cứu tình hình sanh non tại 19. Roberts D, Dalziel SR (2006). "Antenatal corticosteroids for Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ tháng 1 năm 2003 đến tháng accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm 8 năm 2004”. Luận văn tốt nghiệp nội trú, pp.60-80. Đại học Y Hà birth". Cochrane Database of Systematic Reviews, (3):pp.1-179. Nội. 20. Shrestha S, Dangol Singh S, Shrestha M, Shrestha KPB (2010). 14. Marisa IP, Elmera P, Vitool L, Michelle AW (2010). "A Case- "Outcome of preterm babies and associated risk factor in a Control Study of Preterm Delivery Risk Factors According to hospital". J Nepal Med Assoc, 49(180):pp.286-290. Clinical Subtypes and Severity". J Obstet Gynaecol Res, 21. Trần Diệu Linh (2012). "Tình hình bệnh lý suy hô hấp của trẻ sơ 36(1):pp.34-44. sinh tại trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ 15. Ngô Minh Xuân, Nguyễn Tấn Tài (2010). "Tình hình tử vong sơ sản Trung Ương năm 2011". Tạp Chí Phụ Sản, 10(2):pp.104-110. sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ từ năm 1999 đến năm 22. Trần Quang Hiệp (2001). “Nhận xét tình hình sanh non tại Viện 2009". Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, 14:pp.124-131. bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh trong 3 năm 1998 – 2000”. Luận văn Thạc 16. Nguyễn Văn Phong (2003). “Nghiên cứu tình hình sanh non và sĩ Y học, tr.52-75. Đại học Y Hà Nội. các yếu tố liên quan đến sanh non tại Bệnh viện Phụ sản Trung 23. Vergnano S, Sharland M, Kazembe P, Mwansambo C, Heath P Ương trong 2 năm 2001 – 2002”. Luận văn Thạc sĩ Y học, tr.58-67. (2005). "Neonatal sepsis: an international perspective". Arch Dis Đại học Y Hà Nội. Child Fetal Neonatal Ed, 90(3):pp.220-224. 17. Parappil H, Rahman S, Salama H, Al Rifai H, Parambil NK, El Ansari W (2010). "Outcomes of 28+1 to 32+0 weeks gestation Ngày nhận bài báo: 17/07/2017 babies in the state of Qatar: finding facility-based cost effective options for improving the survival of preterm neonates in low Ngày phản biện nhận xét bài báo: 20/10/2017 income countries". Int J Environ Res Public Health, 7:pp.2526-2542. Ngày bài báo được đăng: 15/03/2018 54 Chuyên Đề Sức Khỏe Sinh Sản – Bà Mẹ Trẻ Em

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản