intTypePromotion=1

Khảo sát nồng độ testosterone ở bệnh nhân rối loạn đường huyết lúc đói và đái tháo đường tại Bệnh viện Thống Nhât

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
0
download

Khảo sát nồng độ testosterone ở bệnh nhân rối loạn đường huyết lúc đói và đái tháo đường tại Bệnh viện Thống Nhât

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát nồng độ testosterone ở bệnh nhân có Rối loạn đường huyết lúc đói và đái tháo đường tại Bệnh Viện Thống Nhất. Nhóm được nghiên cứu gồm 30 bệnh nhân có đường huyết bình thường, 30 bệnh nhân Đái tháo đường và 50 bệnh nhân có Rối loạn đường huyết lúc đói.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát nồng độ testosterone ở bệnh nhân rối loạn đường huyết lúc đói và đái tháo đường tại Bệnh viện Thống Nhât

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE  <br /> Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN ĐƯỜNG HUYẾT LÚC ĐÓI  <br /> VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHÂT <br /> Lê Đình Thanh*, Cao Thị Vân*, Nguyễn Thị Kim Tiến* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Mục tiêu: Khảo sát nồng độ testosterone ở bệnh nhân có Rối loạn đường huyết lúc đói và Đái tháo đường <br /> tại Bệnh Viện Thống Nhất <br /> Phương pháp: Mô tả cắt ngang có phân tích. Thời gian từ 01‐4‐2013 đến 30‐06‐2013 tại Bệnh viện Thống <br /> Nhất. Nhóm nghiên cứu gồm 30 bệnh nhân có đường huyết bình thường, 30 bệnh nhân Đái tháo đường và 50 <br /> bệnh nhân có Rối loạn đường huyết lúc đói. <br /> Kết quả: Nồng độ trung bình của testosterone ở nhóm có đường huyết bình thường là 5,35 ± 1,79 ng/mL. <br /> Nồng  độ  trung  bình  của  testosterone  ở  nhóm  Đái  tháo  đường  là:  3,8  ±  1,8  ng/mL.  Nồng  độ  trung  bình  của <br /> testosterone ở nhóm có Rối loạn đường huyết lúc đói là: 4,33 ± 1,49 ng/mL  <br /> Kết luận: Nồng độ trung bình của testosterone ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường và nhóm bệnh nhân Rối <br /> loạn đường huyết lúc đói thấp hơn so với nhóm không mắc đái tháo đường <br /> Từ khóa: testosterone, rối loạn đường huyết lúc đói, đái tháo đường. <br /> <br /> ABSTRACT <br /> SURVEY TESTOSTERONE CONCENTRATIONS IN PATIENTS WITH FASTING GLUCOSE <br /> DISORDERS AND DIABETES AT THONG NHAT HOSPITAL <br /> Le Dinh Thanh, Cao Thi Van, Nguyen Thi Kim Tien <br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐ Supplement of No 3‐ 2013: 147 ‐ 150 <br /> Background: Survey Testosterone concentrations in patients with Impaired fasting glucose and Diabetes at <br /> Thong Nhat Hospital <br /> Method:  a  cross‐sectional  descriptive  analysis  study  from  4‐2013  to  06‐2013  at  Thong  Nhat  Hospital. <br /> Included  30  patients  with  normal  blood  sugar,  30  patients  diabetes  and  50  patients  with  Impaired  fasting <br /> glucose  <br /> Results: The average concentration of testosterone in patients with normal blood sugar: 5.35 ± 1.79 ng/mL. <br /> The average concentration of testosterone in patients with diabetes: 3.8 ± 1.8 ng/mL. The average concentration of <br /> testosterone in patients Impaired fasting glucose: 4.33 ± 1.49 ng/mL <br /> Conclusion:  The  average  concentration  of  testosterone  in  patients  with  diabetes  and  patients  with <br /> Impaired fasting glucose are lower patients with normal blood sugar <br /> Keywords: Testosterone, Impaired fasting glucose, Diabetes <br /> nhỏ  từ  tuyến  thượng  thận  của  nam  giới.  Nồng <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> độ  testosterone  trong  máu  cao  nhất  vào  buổi <br /> Testosterone  là  horm   one  nội  tiết  tố  nam <br /> sáng  và  thấp  nhất  vào  ban  đêm.  Sự  bài  tiết <br /> được  tiết  ra  chủ  yếu  ở  tinh  hoàn  và  một  phần <br /> testosterone  được  điều  hòa  bởi  Luteinizing <br /> * Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh <br /> Tác giả liên lạc: TSBS.Lê Đình Thanh <br />  ĐT: 0913634383 <br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2013 <br /> <br />  Email: ledinhthanhvmc@yahoo.com.vn  <br /> <br /> 147<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013<br /> <br /> hormone  (LH),  và  điều  hòa  ngược  thông  qua <br /> tuyến yên và vùng dưới đồi. <br /> Nhiều  nghiên  cứu  cho  thấy  Testosterone  có <br /> vai trò trong việc ngăn chặn tiến triển thành Rối <br /> loạn  đường  huyết  lúc  đói  (RLĐHLĐ)  và  Đái <br /> tháo đường (ĐTĐ)(3,1). Glucose đi vào các tế bào <br /> của cơ thể là nhờ tác dụng của insulin phối hợp <br /> với thụ thể insulin của tế bào. Testosterone giúp <br /> các  thụ  thể  insulin  hoạt  động  có  hiệu  quả  hơn, <br /> qua  đó  giảm  xu  thế  phát  triển  thành  bệnh  đái <br /> tháo đường. <br /> Theo Tan JK và cộng sự (2003) tại Singapore <br /> nghiên  cứu  ghi  nhận  giảm  thấp  nồng  độ <br /> testosterone  cũng  là  yếu  tố  nguy  cơ  làm  tăng <br /> ĐTĐ type 2. Mặt khác ĐTĐ type 2 thường có tỉ <br /> lệ rối loạn lipid cao cũng như tăng glucose máu <br /> làm cho quá trình xơ vữa động mạch tiến triển <br /> nhanh góp phần làm giảm testosterone(4) <br /> Nồng độ testosterone còn liên quan đến tuổi <br /> trong  đó  tuổi  càng  cao  thì  sự  tổng  hợp <br /> testosterone càng giảm(3). <br /> Tại  Việt  Nam  trong  những  năm  gần  đây <br /> nhiều nghiên cứu ghi nhận nồng độ testosterone <br /> trong một số bệnh nhân đái tháo đường cũng có <br /> sự thay đổi. Theo Nguyễn Văn Quýnh (2007) ghi <br /> nhận  nồng  độ  testosterone  huyết  thanh  ở  bệnh <br /> nhân ĐTĐ giảm so với người không bị đái tháo <br /> đường,  sự  giảm  thấp  nồng  độ  testosterone  góp <br /> phần  làm  rối  loạn  đường  huyết  lúc  đói  và  sự <br /> phát triển của ĐTĐ type 2. <br /> Trong  bối  cảnh  chung  của  toàn  cầu,  Việt <br /> nam  cũng  đang  đối  mặt  với  tỷ  lệ  Đái  tháo <br /> đường ngày một gia tăng. Tại Bệnh Viện Thống <br /> Nhất  TPHCM,  số  lượng  bệnh  nhân  đến  khám <br /> điều trị và được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng <br /> năm  là  không  nhỏ.  Việc  phòng  bệnh  và  phát <br /> hiện bệnh sớm là vấn đề cần quan tâm tích cực <br /> cho  mọi  đối  tượng  khi  được  đến  khám.  Vì  vậy <br /> đề tài nghiên cứu nồng độ Testosterone ở bệnh <br /> nhân rối loạn đường huyết lúc đói để có hướng <br /> phòng và theo dõi cho những đối tượng tiền đái <br /> tháo đường là rất cần thiết trong cộng đồng hiện <br /> nay. Việc định lượng testosterone máu có vai trò <br /> quan trọng trong bệnh sinh của kháng insulin và <br /> <br /> 148<br /> <br /> điều  trị  thay  thế  bằng  androgen  có  thể  là  một <br /> điều  trị  tiềm  năng  giúp  cải  thiện  kiểm  soát <br /> đường máu, giảm nguy cơ bệnh nhân nam mắc <br /> bệnh ĐTĐ, nhằm cải thiện chất lượng sống cho <br /> bệnh nhân. <br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu <br /> Khảo sát nồng độ testosterone ở bệnh nhân <br /> có  Rối  loạn  đường  huyết  lúc  đói  và  Đái  tháo <br /> đường tại Bệnh Viện Thống Nhất <br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG ‐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> Thiết kế nghiên cứu <br /> Nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang  có  phân  tích. <br /> Thời  gian  từ  tháng  04  năm  2013  đến  tháng  6 <br /> năm 2013 tại Bệnh viện Thống nhất <br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu <br /> Là  những  bệnh  nhân  được  chẩn  đoán  theo <br /> đúng tiêu chuẩn chẩn đoán gồm: <br /> 30  người  có  đường  huyết  lúc  đói  bình <br /> thường <br /> 50 người có rối loạn đường huyết lúc đói <br /> 30 người đái tháo đường <br /> <br /> Tiêu chuẩn chẩn đoán <br /> Chẩn  đoán  Rối  loạn  đường  huyết  lúc  đói <br /> dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán của Liên đoàn đái <br /> tháo đường quốc tế IDF 2005: <br /> 5,6  mmol/L  ≤  glucose  máu  lúc  đói  70<br /> Ko mắc ĐTĐ 0<br /> 9<br /> 10<br /> 3<br /> 8<br /> <br /> TC<br /> 30<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2013 <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013 <br /> Nhóm tuổi 30-40 40-50 50-60 60-70 >70<br /> RLĐHLĐ<br /> 2<br /> 5<br /> 17<br /> 13 13<br /> ĐTĐ<br /> 2<br /> 5<br /> 8<br /> 9<br /> 6<br /> Tổng cộng<br /> 4<br /> 19<br /> 35<br /> 25 27<br /> <br /> TC<br /> 50<br /> 30<br /> 110<br /> <br /> Bảng 2. Thống kê về tuổi trong nhóm nghiên cứu <br /> Số lượng<br /> Tuổi trung bình<br /> Tuổi nhỏ nhất<br /> Tuổi lớn nhất<br /> Độ lệch chuẩn<br /> Khoảng TC 95%<br /> <br /> Ko mắc ĐTĐ<br /> 30<br /> 59,4<br /> 41<br /> 82<br /> 12,1<br /> 4,52<br /> <br /> RLĐHLĐ<br /> 50<br /> 61,2<br /> 32<br /> 91<br /> 12,6<br /> 3,58<br /> <br /> ĐTĐ<br /> 30<br /> 62,2<br /> 39<br /> 81<br /> 11,44<br /> 4,94<br /> <br /> Bảng 3. Nồng độ trung bình của Glucose trong <br /> nhóm nghiên cứu <br /> Trung bình (mmol/L)<br /> Nhỏ nhất (mmol/L)<br /> Lớn nhất(mmol/L)<br /> Trung vị<br /> Độ lệch chuẩn<br /> <br /> Ko mắc ĐTĐ RLĐHLĐ<br /> 4,8<br /> 5,98<br /> 4,1<br /> 5,2<br /> 5,1<br /> 7,0<br /> 4,9<br /> 5,95<br /> 0,27<br /> 0,5<br /> <br /> ĐTĐ<br /> 9,47<br /> 7,1<br /> 17,8<br /> 8,3<br /> 2,89<br /> <br /> Bảng 4. Nồng độ trung bình của Glucose ở các nhóm <br /> trong nghiên cứu <br /> NĐTB<br /> Glucose<br /> <br /> Nhóm ko mắc<br /> RLĐHLĐ<br /> ĐTĐ<br /> n = 50<br /> n = 30<br /> 4,8 ± 0,27<br /> 5,98 ± 0,5<br /> <br /> ĐTĐ<br /> n = 30<br /> <br /> pvalue<br /> <br /> 9,47 ± p = 0,00007<br /> 2,9<br /> <br /> Bảng 5. Nồng độ trung bình của Testosterone trong <br /> nhóm nghiên cứu <br /> Trung bình (mmol/L)<br /> Nhỏ nhất (mmol/L)<br /> Lớn nhất (mmol/L)<br /> Trung vị<br /> Độ lệch chuẩn<br /> <br /> Ko mắc ĐTĐ RLĐHLĐ<br /> 5,35<br /> 4,33<br /> 2,18<br /> 1,0<br /> 9,72<br /> 7,15<br /> 5,18<br /> 4,3<br /> 1,79<br /> 1,49<br /> <br /> ĐTĐ<br /> 3,8<br /> 0,89<br /> 8,2<br /> 3,69<br /> 1,8<br /> <br /> Bảng 6. Nồng độ trung bình của testosterone ở các <br /> nhóm trong nghiên cứu <br /> NĐTB<br /> (ng/mL)<br /> <br /> Nhóm ko mắc ĐTĐ<br /> (n = 30)<br /> <br /> Testosteron<br /> e<br /> <br /> 5,35 ± 1,79<br /> <br /> RLĐHL ĐTĐ pvalue<br /> Đ<br /> n = 30<br /> n = 50<br /> 4,33 ± 3,8 ±<br /> p=<br /> 1,49<br /> 1,8 0,0029<br /> <br /> BÀN LUẬN <br /> Theo  báo  cáo  của  Ban  điều  hành  dự  án <br /> mục  tiêu  quốc  gia  phòng  chống  đái  tháo <br /> đường  (giai  đoạn  từ  2006  đến  2010),  tại  Việt <br /> Nam  hiện  nay  tỷ  lệ  mắc  bệnh  này  chiếm <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> khoảng  4%  số  dân,  tỷ  lệ  người  tiền  đái  tháo <br /> đường chiếm gần 10% dân số. <br /> Khẳng định tầm quan trọng của testosterone <br /> đối với sức khỏe nam giới cũng như bệnh nhân <br /> nam bị ĐTĐ, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận sự <br /> suy  giảm  nồng  độ  testosterone  làm  khởi  phát <br /> tình trạng tiền đái tháo đường và sự  phát triển <br /> của ĐTĐ type 2(3,1). <br /> Qua kết quả nghiên cứu trên, ở bảng 1, nhận <br /> thấy  nhóm  RLĐHLĐ  chiếm  tỷ  lệ  50/110 <br /> (45,45%),  nhóm  ĐTĐ  chiếm  tỷ  lệ  30/110,  nhóm <br /> không mắc ĐTĐ chiếm 30/110. Trong đó nhóm <br /> tuổi 50 – 60 là có tỷ lệ RLĐHLĐ nhiều nhất 17/50 <br /> chiếm 34%. <br /> Ở bảng 2, tuổi trung bình ở 3 nhóm: không <br /> mắc ĐTĐ, RLĐHLĐ,  và  nhóm  ĐTĐ  lần  lượt  là <br /> 59,4,  61,2  và  62,2.  Kiểm  định  z‐test  có  sự  khác <br /> biệt  về  tuổi  ở  nhóm  không  mắc  ĐTĐ  và  nhóm <br /> ĐTĐ.  Không  có  sự  khác  biệt  về  tuổi  ở  2  nhóm <br /> RLĐHLĐ và nhóm ĐTĐ. <br /> Theo  kết  quả  nghiên  cứu  bảng  4,  nồng  độ <br /> trung bình của Glucose ở nhóm ĐTĐ cao gấp 2 <br /> lần so với nhóm không mắc ĐTĐ và gấp 1,6 lần <br /> so với nhóm RLĐHLĐ. Kiểm định ANOVA cho <br /> thấy  sự  khác  biệt  có  ý  nghĩa  thống  kê  (p  = <br /> 0,000007). <br /> Ở  bảng  6,  nồng  độ  trung  bình  của <br /> testosterone  ở  nhóm  không  mắc  ĐTĐ  cao  gấp <br /> 1,63 lần so với nhóm mắc ĐTĐ. Nồng độ trung <br /> bình  của  Testosterone  ở  nhóm  RLĐHLĐ  thấp <br /> hơn  1,23  lần  so  với  nhóm  không  mắc  ĐTĐ <br /> nhưng cao hơn 1,32 lần so với nhóm mắc ĐTĐ. <br /> Kiểm  định  ANOVA  cho  thấy  sự  khác  biệt  có  ý <br /> nghĩa thống kê (p = 0,0029). <br /> Trong  những  năm  gần  đây,  nhiều  nghiên <br /> cứu ghi nhận nồng độ testosterone ở bệnh nhân <br /> đái  tháo  đường  giảm  thấp  hơn  so  với  nhóm <br /> không  mắc  đái  tháo  đường.  Theo  Hiệp  hội  đái <br /> tháo  đường  Mỹ,  một  người  đàn  ông  bị  tiểu <br /> đường týp 2 thì có nguy cơ bị thấp testosterone <br /> cao  gấp  đôi  so  với  nam  giới  không  mắc  bệnh <br /> này.  Theo  nghiên  cứu  của  Nguyễn  Thị  Bạch <br /> Oanh và Nguyễn Hải Thủy (2007‐2009) tại Huế <br /> ghi  nhận  nồng  độ  testosteron  huyết  tương  ở <br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2013 <br /> <br /> 149<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 3 * 2013<br /> <br /> bệnh nhân đái tháo đường týp 2 thấp hơn so với <br /> bệnh nhân không bị đái tháo đường (4,65 ±1,74 <br /> ng/ml  so  với  5,29  ±  2,38  ng/ml,  p 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2