intTypePromotion=1
ADSENSE

Khó khăn của sinh viên Đại học Ngoại thương trong việc học tiếng Pháp thương mại

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

76
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung trình bày kết quả nghiên cứu của mình liên quan đến khó khăn của sinh viên Đại học Ngoại thương trong các học phần tiếng Pháp thương mại và những giải pháp khắc phục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khó khăn của sinh viên Đại học Ngoại thương trong việc học tiếng Pháp thương mại

v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC<br /> NGOẠI THƯƠNG TRONG VIỆC HỌC TIẾNG<br /> PHÁP THƯƠNG MẠI<br /> ĐỖ THỊ THU GIANG*; VŨ HƯƠNG TRÀ**<br /> *<br /> Đại học Ngoại thương,  thugiang.fr@ftu.edu.vn<br /> **<br /> Đại học Ngoại thương,  vuhuongtra97@gmail.com<br /> Ngày nhận bài: 10/11/2018; ngày sửa chữa: 04/12/2018; ngày duyệt đăng: 05/12/2018<br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Các học phần Ngôn ngữ kinh tế thương mại có vai trò quan trọng đối với chất lượng đầu ra của<br /> sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp thương mại tại Đại học Ngoại thương, bởi các học phần này<br /> trực tiếp trang bị cho sinh viên kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Pháp trong môi trường kinh doanh<br /> – vốn là mục tiêu của chương trình đào tạo. Tuy nhiên, sinh viên thừa nhận gặp khó khăn trong<br /> những học phần này. Vì vậy, cần tiến hành khảo sát để tìm ra những vấn đề mà sinh viên gặp phải<br /> trong học tập, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sinh viên. Trong khuôn khổ bài báo<br /> này, chúng tôi xin trình bày kết quả nghiên cứu của mình liên quan đến khó khăn của sinh viên<br /> Đại học Ngoại thương trong các học phần tiếng Pháp thương mại và những giải pháp khắc phục.<br /> Từ khoá: dạy/học tiếng Pháp thương mại, Đại học Ngoại thương, khó khăn, tiếng Pháp thương mại<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ là những học phần cung cấp những công cụ ngôn<br /> ngữ để giao tiếp trong môi trường kinh doanh. Tuy<br /> Trường Đại học Ngoại thương (ĐHNT) đặt mục nhiên, theo quan sát của chúng tôi, sinh viên chưa<br /> tiêu trở thành địa chỉ đào tạo cung cấp nguồn nhân đạt kết quả cao trong những học phần này và thừa<br /> lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế thương nhận gặp phải một số vấn đề trong việc học. Vì<br /> mại. Sinh viên tốt nghiệp ĐHNT do vậy cần nắm vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra<br /> vững kiến thức chuyên ngành về kinh tế thương những khó khăn cụ thể của sinh viên nhằm đưa ra<br /> mại, đồng thời sử dụng thành thạo một ngoại ngữ giải pháp phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả<br /> (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật học tập và chất lượng đầu ra của sinh viên.<br /> hoặc tiếng Nga) trong môi trường kinh doanh, nhất<br /> là kinh doanh quốc tế. Đối với sinh viên chuyên 2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG<br /> ngành Tiếng Pháp Thương mại (TPTM), các học PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> phần Ngôn ngữ Kinh tế Thương mại (NNKTTM)<br /> chiếm tỉ trọng lớn trong chương trình đào tạo và có Phạm vi nghiên cứu của nhóm tác giả là những<br /> vai trò quan trọng đối với chất lượng đầu ra vì đây khó khăn của sinh viên chuyên ngành TPTM<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 102 Số 18 (3/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> tại ĐHNT trong các học phần NNKTTM thuộc NNKTTM mà mỗi học phần (3 tín chỉ) hướng đến<br /> chương trình đào tạo của Trường ở thời điểm năm một chuyên đề cụ thể: Nhập môn kinh tế thương<br /> học 2017-2018. Đối tượng khảo sát là sinh viên mại, marketing, tài chính ngân hàng, giao tiếp trong<br /> chuyên ngành TPTM năm thứ 3 và thứ 4 – những doanh nghiệp, đàm phán thương mại, quản trị bán<br /> sinh viên đã hoặc sắp hoàn thành chương trình hàng, tiếng Pháp luật, vận tải bảo hiểm, thực hành<br /> đào tạo, bởi lẽ những sinh viên này sẽ có đánh giá dịch kinh tế thương mại 1, thực hành dịch kinh<br /> mang tính toàn diện về khó khăn của mình trong tế thương mại 2. Các học phần này thường được<br /> toàn bộ chương trình học. giảng dạy sau khi sinh viên hoàn thành khối kiến<br /> thức tiếng, kiến thức ngôn ngữ và kiến thức văn<br /> Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên hoá (các môn học đều bằng tiếng Pháp).<br /> cứu mô tả thông qua công cụ nghiên cứu là khảo<br /> sát ý kiến, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Phiếu Học liệu sử dụng trong giảng dạy TPTM khá đa<br /> khảo sát với bảng câu hỏi cụ thể, bao gồm các câu dạng và phong phú. Đa số là giáo trình tiếng Pháp<br /> hỏi đề cập 5 nhóm khó khăn: khó khăn liên quan thương mại (Le français commercial, Le français<br /> đến kiến thức chuyên ngành, khó khăn liên quan de l’entreprise, Affaires.com,...) chú trọng vào<br /> đến kiến thức ngôn ngữ, khó khăn liên quan đến yếu tố ngôn ngữ sử dụng trong lĩnh vực chuyên<br /> phương pháp học, khó khăn liên quan đến phương ngành. Đây là những tài liệu có chất lượng, do<br /> pháp dạy, khó khăn do một số nguyên nhân khác. những chuyên gia về TPTM xây dựng như Michel<br /> Danilo, Jean-Luc Penfornis, Béatrice Tauzin…<br /> 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Một số học phần có sử dụng sách chuyên ngành<br /> 3.1. Tiếng Pháp thương mại và thực trạng dạy/ kinh tế như học phần tiếng Pháp về marketing,<br /> học tiếng Pháp thương mại ở Đại học Ngoại thương quản trị bán hàng, đàm phán thương mại. Ngoài<br /> ra, giảng viên còn sử dụng những tài liệu bổ trợ<br /> Trước hết, cần khẳng định tiếng Pháp thương khác như sách, báo, tạp chí kinh tế, trang web, báo<br /> mại (français commercial) thuộc phân nhánh của điện tử… Những trang báo điện tử mà giảng viên<br /> tiếng Pháp chuyên ngành (français de spécialité). thường chọn bài có nội dung kinh tế thương mại<br /> Theo Mangiante (2006, tr.138), trong phương pháp là Le Monde, Liberation, Le figaro, Le Courrier<br /> giảng dạy Tiếng Pháp chuyên ngành, mục đích international (Thông tin chung) ; L’expansion, Les<br /> của dạy và học liên quan đến một lĩnh vực chuyên échos, Le capital, Le nouvel économiste, Le MOCI<br /> môn, bao hàm toàn bộ những tình huống giao tiếp (Báo Kinh tế).<br /> chuyên môn của một chuyên ngành hay ngành<br /> nghề cụ thể. Tiếng Pháp chuyên ngành được hiểu Đội ngũ giảng viên tiếng Pháp của ĐHNT gồm<br /> là toàn bộ các phương tiện biểu đạt tiếng Pháp (từ 10 người, đảm nhiệm việc giảng dạy cả tiếng Pháp<br /> vựng, ngữ pháp, văn phong) được sử dụng trong cơ bản và tiếng Pháp thương mại cho sinh viên<br /> những tình huống, lĩnh vực chuyên môn cụ thể (Đỗ chuyên ngành TPTM. Tất cả các giảng viên đều có<br /> Thị Thu Giang, 2015, 2018). Vậy nên, dạy và học trình độ từ Thạc sỹ trở lên, tốt nghiệp các trường<br /> TPTM chính là dạy và học tiếng Pháp để giao tiếp chuyên ngữ (Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội,<br /> trong môi trường kinh tế, kinh doanh, thương mại. Đại học Hà Nội) và ĐHNT, đa số là giảng viên trẻ<br /> trong độ tuổi từ 30-40 tuổi.<br /> Ở ĐHNT, việc dạy TPTM được triển khai<br /> theo hướng cung cấp cho sinh viên những kiến Sinh viên chuyên ngành TPTM có số lượng<br /> thức ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, văn phong) để thay đổi theo từng khoá. Cụ thể đối với khoá sinh<br /> có năng lực giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) trong viên được khảo sát, có tổng số 35 sinh viên năm<br /> môi trường doanh nghiệp. Chương trình đào tạo thứ tư (K53) và 46 sinh viên năm thứ ba (K54)<br /> chuyên ngành TPTM do đó bao gồm 10 học phần trong năm học 2017-2018.<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 18 (3/2019) 103<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> 3.2. Kết quả khảo sát<br /> <br /> Thực trạng khó khăn của sinh viên chuyên<br /> ngành TPTM trong việc học tập các học phần<br /> NNKTTM được nhóm nghiên cứu tiếp cận từ 5<br /> khía cạnh đó là Kiến thức chuyên ngành; Kiến thức<br /> ngôn ngữ; Phương pháp học; Phương pháp dạy và<br /> Nguyên nhân khác. Tóm tắt kết quả nghiên cứu<br /> cho phép nhóm tác giả đi đến những kết luận sau về Biểu đồ 2 : Khó khăn liên quan đến kiến thức<br /> khó khăn của sinh viên trong các học phần TPTM: ngôn ngữ<br /> (Nguồn: Tổng hợp của Nhóm tác giả)<br /> Liên quan đến Kiến thức chuyên ngành, có<br /> tới 90% sinh viên được khảo sát thừa nhận gặp<br /> phải khó khăn và 3 nguyên nhân chính được đưa Hầu hết sinh viên tham gia khảo sát (93.3%)<br /> ra là: Thiếu vốn từ vựng tiếng pháp chuyên ngành đều gặp khó khăn liên quan đến phương pháp học<br /> (67,9%); Nội dung học chưa áp dụng thực tiễn với những rào cản khác nhau như: Thiếu động cơ,<br /> (64,3%); Chưa có sự liên kết giữa môn học TPTM mục đích học tập (40%); Chưa được tư vấn, hướng<br /> dẫn về phương pháp học tập (40%); Môi trường<br /> với các môn học khác trong chương trình đào tạo<br /> học chưa tạo được hứng thú (80%) (Biểu đồ 3).<br /> (42,9%) (Biểu đồ 1).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Biểu đồ 3: Khó khăn liên quan đến phương pháp học<br /> (Nguồn: Tổng hợp của Nhóm tác giả)<br /> <br /> <br /> Phương pháp giảng dạy các học phần TPTM<br /> Biểu đồ 1: Khó khăn liên quan đến kiến thức cũng gây ra những trở ngại nhất định đối với sinh<br /> chuyên ngành viên chuyên ngành TPTM khi có tới ¼ số sinh viên<br /> (Nguồn: Tổng hợp của Nhóm tác giả) (23,3%) đánh giá “Không tốt”. Theo họ, những<br /> tồn tại của phương pháp giảng dạy các học phần<br /> TPTM gồm có: Nội dung bài học chưa dễ hiểu,<br /> Về Kiến thức ngôn ngữ, phần lớn (90%) sinh<br /> hấp dẫn (70%); Giảng viên chưa khuyến khích sự<br /> viên gặp khó khăn và 3 kỹ năng lớn nhất gây trở chủ động và sáng tạo của sinh viên (46,7%); Giảng<br /> ngại đó là: Kỹ năng nghe (85,7%); Kỹ năng nói viên chưa chia sẻ kinh nghiệm thực tế về ứng dụng<br /> (53,6%); Kỹ năng viết (46,4%) (Biểu đồ 2). của TPTM trong cuộc sống cho sinh viên (36,7%);<br /> Cách cho điểm chưa công tâm (13,3%) (Biểu đồ 4).<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 104 Số 18 (3/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> khăn cho sinh viên chuyên ngành TPTM, nhằm<br /> nâng cao chất lượng đào tạo.<br /> <br /> Tương ứng với 5 khía cạnh khó khăn như đã<br /> trình bày ở trên, nhóm nghiên cứu đề xuất lần<br /> lượt 5 nhóm giải pháp là: Giải pháp về kiến thức<br /> chuyên ngành; Giải pháp về kiến thức ngôn ngữ;<br /> Giải pháp về phương pháp học; Giải pháp về<br /> phương pháp dạy; Giải pháp khác.<br /> <br /> 4. ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG<br /> Biểu đồ 4: Khó khăn liên quan đến phương pháp HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP<br /> dạy học THƯƠNG MẠI<br /> (Nguồn: Tổng hợp của Nhóm tác giả)<br /> 4.1. Giải pháp về kiến thức chuyên ngành<br /> Cuối cùng, có 86,7% sinh viên được khảo<br /> sát cho rằng, khó khăn trong việc học TPTM còn Đầu tiên, nhóm nghiên cứu hướng đến việc bổ<br /> đến từ các nguyên nhân khác. Ở khía cạnh này, 3 sung vốn từ vựng tiếng Pháp chuyên ngành cho<br /> sinh viên. Sự khác nhau giữa tiếng Pháp chuyên<br /> nguyên nhân tiêu biểu mà nhóm nghiên cứu đã đi<br /> ngành (français de spécialité) và tiếng Pháp phổ<br /> sâu phân tích đó là: Thiếu các hoạt động thực tế<br /> thông (français général) nằm ở đối tượng người<br /> như tham quan doanh nghiệp, khảo sát thị trường học. Đối tượng mà tiếng Pháp chuyên ngành<br /> (82,1%); Thiếu điều kiện cơ sở vật chất và trang hướng đến là giới chuyên môn, còn tiếng Pháp phổ<br /> thiết bị hiện đại (53,6%); Thiếu giáo trình TPTM thông lại hướng đến đại đa số người học. Chính vì<br /> riêng của trường (50%) (Biểu đồ 5). thế, các kênh để tiếp cận vốn từ chuyên ngành sẽ<br /> hạn chế hơn. Đặc biệt, từ vựng tiếng Pháp chuyên<br /> ngành còn có hai đặc điểm là tính đơn nghĩa và tính<br /> chuyên biệt, do đó, việc bổ sung vốn từ vựng tiếng<br /> Pháp chuyên ngành khó áp dụng các phương pháp<br /> thông thường như đọc sách báo chung, nghe nhạc,<br /> xem phim hay các đoạn hội thoại giao tiếp thông<br /> thường. Theo ý kiến của nhóm nghiên cứu, các<br /> giảng viên chuyên ngành TPTM cần cung cấp cho<br /> sinh viên những kênh thông tin hoặc phương tiện<br /> giúp nâng cao vốn từ tiếng Pháp kinh tế như các<br /> trang báo kinh tế, phim có chủ đề kinh tế thương<br /> Biểu đồ 5: Những khó khăn khác trong học tập TPTM mại hay các hội thoại trong kinh doanh. Đồng thời,<br /> (Nguồn: Tổng hợp của Nhóm tác giả) Khoa chuyên môn cần biên soạn bộ sách học thuật<br /> ngữ kinh tế ứng với từng chủ đề của các học phần<br /> NNKTTM trong chương trình đào tạo.<br /> Như vậy, khó khăn của sinh viên chuyên ngành<br /> TPTM trong việc học tập các học phần TPTM tại Tiếp theo, việc liên hệ thực tiễn với nội dung<br /> trường ĐHNT đến từ nhiều nguyên nhân chủ quan chuyên ngành nên được đẩy mạnh hơn nữa. Sinh<br /> và khách quan. Do đó, cần đưa ra các giải pháp viên chuyên ngành TPTM có thể chủ động đi thực<br /> dựa trên những nguyên nhân này để tháo gỡ khó tập ở các doanh nghiệp Pháp hoặc tham gia những<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 18 (3/2019) 105<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> buổi hội thảo, tọa đàm bằng tiếng Pháp về các chủ Đối với giảng viên, cần lưu ý sinh viên về<br /> đề kinh tế trong và ngoài Trường. Thêm vào đó, những đặc điểm của từ vựng, cấu trúc câu và văn<br /> giảng viên và Khoa chuyên môn cần giới thiệu cho phong đặc trưng trong các diễn ngôn có nội dung<br /> sinh viên các chương trình thực tập, các cơ hội kinh tế thương mại.<br /> việc làm tại doanh nghiệp Pháp cũng như tổ chức<br /> nhiều hơn các hội thảo, toạ đàm bằng tiếng Pháp Bên cạnh đó, hiện tại, 100% đội ngũ giảng viên<br /> về các chủ đề kinh tế thương mại được học trong chuyên ngành TPTM là người Việt nên sinh viên<br /> chương trình. chưa có cơ hội được thực hành luyện tiếng với<br /> giáo viên người bản địa. Vì thế, việc bổ sung giảng<br /> Ngoài ra, tăng cường tính liên kết giữa môn viên bản xứ là cần thiết để giúp sinh viên phát triển<br /> học TPTM với các môn học khác trong chương kỹ năng, thực hành ngôn ngữ thực tế, phát hiện ra<br /> trình đào tạo là khá quan trọng. Vì khi sinh viên những lỗi sai trong ngôn ngữ cũng như làm quen<br /> được học các môn bổ trợ bằng tiếng Việt có cùng với văn hóa làm việc trong môi trường quốc tế.<br /> chủ đề kinh tế với các môn TPTM thì sẽ tiếp thu<br /> kiến thức chuyên ngành được lồng ghép trong học 4.3. Giải pháp về phương pháp học<br /> phần NNKTTM bằng tiếng Pháp dễ dàng hơn. Động cơ học tập giữ vai trò quan trọng tạo<br /> Đây là một công việc khó đòi hỏi sự phối hợp chặt nên ý chí vượt khó và hứng thú học tập của sinh<br /> chẽ của nhiều khoa khác nhau trong nhà trường. viên. Tuy nhiên, động cơ học tập không phải tự<br /> Do đó, sự tham mưu của Phòng Quản lý Đào tạo nhiên mà có. Nó được hình thành dần dần trong<br /> ĐHNT và các khoa liên quan chương trình đào tạo quá trình sống, lao động và tích lũy tri thức. Theo<br /> là rất cần thiết. nhóm nghiên cứu, để giúp sinh viên chuyên ngành<br /> TPTM có động cơ học tập tốt thì điều tiên quyết là<br /> 4.2. Giải pháp về kiến thức ngôn ngữ<br /> giúp sinh viên định hướng được nghề nghiệp trong<br /> Vì tiếng Pháp chuyên ngành là một bộ phận tương lai. Đặc biệt, việc định hướng này không chỉ<br /> của tiếng Pháp phổ thông nên để có thể học tiếng diễn ra ở trong quá trình đào tạo mà còn cả trước<br /> Pháp chuyên ngành thì phải dựa trên nền tảng của khi tuyển sinh. Các ngày hội tư vấn tuyển sinh, các<br /> tiếng Pháp giao tiếp phổ thông. Bởi vậy, sinh viên bộ tài liệu hướng nghiệp của Khoa tiếng Pháp nói<br /> chuyên ngành TPTM cần luyện tập thường xuyên riêng và trường ĐHNT nói chung cần phải được<br /> các kỹ năng tiếng Pháp không chỉ trong các giờ xây dựng, thiết kế chuyên nghiệp và được tiếp cận<br /> học tiếng Pháp tại trường mà còn ở mọi lúc, mọi rộng rãi.<br /> nơi trong cuộc sống. Xem phim, nghe nhạc, đọc Tiếp theo, đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng<br /> báo,.. bằng tiếng Pháp; tham gia các hoạt động dẫn về phương pháp học tập cho sinh viên chuyên<br /> chuyên môn của các câu lạc bộ tiếng Pháp, điển ngành TPTM cũng là vấn đề cấp thiết. Theo nhóm<br /> hình như CLB Tiếng Pháp ĐH Ngoại Thương CFE nghiên cứu, trường ĐHNT cần coi trọng công tác<br /> (Club de Français de l’ESCE); tham dự các sự kiện tham vấn học đường với phòng tư vấn riêng cùng<br /> văn hóa Pháp tại Trung tâm văn hoá Pháp là cách đội ngũ chuyên viên tham vấn được đào tạo bài<br /> nâng cao trình độ tiếng Pháp hiệu quả. Đặc biệt, bản, chuyên sâu cũng như cần có những quy định<br /> nhóm nghiên cứu khuyến khích các sinh viên tham cụ thể về cơ chế tổ chức hoạt động để phòng tư vấn<br /> gia hoạt động ngoại khóa như trại hè quốc tế, dẫn có thể được duy trì lâu dài.<br /> tour tham quan cho khách nước ngoài và tham gia<br /> trao đổi sinh viên giữa các nước trong cộng đồng Ngoài ra, để tạo điều kiện cho sinh viên chuyên<br /> Pháp ngữ nếu có điều kiện. Khi kiến thức tiếng ngành TPTM học tập tích cực, hiệu quả, Khoa<br /> được nâng cao, việc học TPTM chắc chắn sẽ dễ tiếng Pháp nói chung và mỗi giảng viên trong khoa<br /> dàng hơn. nói riêng cần xây dựng môi trường học tập thân<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 106 Số 18 (3/2019)<br /> TRAO ĐỔI v<br /> <br /> <br /> <br /> thiện, tăng tính tương tác giữa giảng viên – sinh Đặc biệt, Khoa chuyên môn cần xây dựng<br /> viên và sinh viên – sinh viên, đồng thời gợi mở và diễn đàn cũng như tổ chức những chương trình đối<br /> phát huy tính sáng tạo, chủ động của tất cả sinh thoại giữa sinh viên và giảng viên.<br /> viên chuyên ngành TPTM.<br /> 4.5. Giải pháp khác<br /> Đặc biệt, để giải quyết những khó khăn liên<br /> quan đến phương pháp học trong các học phần Cần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa<br /> TPTM đòi hỏi phần lớn ở sự nỗ lực của bản thân khoa chuyên môn nói riêng và trường ĐHNT nói<br /> sinh viên. Để nâng cao hiệu quả học tập, sinh viên chung với các doanh nghiệp Pháp nhằm mang lại<br /> cần nâng cao khả năng tự học của mình; đồng thời những giá trị to lớn cho sinh viên chuyên ngành<br /> phải phát huy tối đa nội lực và tận dụng triệt để sự TPTM như những chuyến tham quan thực tế, các<br /> hướng dẫn của giảng viên. Cụ thể, cần xác định cơ hội thực tập, các cơ hội nghề nghiệp... Theo<br /> được mục đích, động cơ, nhu cầu học tập; xây nhóm nghiên cứu, Nhà trường có thể mời tài trợ từ<br /> dựng thời gian biểu hợp lý giữa các môn học, địa các doanh nghiệp Pháp và đổi lại, Khoa tiếng Pháp<br /> điểm, thời gian, hình thức tự học... Ngoài ra, sinh nói riêng và trường ĐHNT nói chung có thể hỗ trợ<br /> viên chuyên ngành TPTM có thể tạo nhóm học tập doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo, tư vấn<br /> với mục đích thảo luận, trao đổi, chia sẻ kiến thức theo nhu cầu của doanh nghiệp và nhất là cung cấp<br /> kinh nghiệm tự học cùng nhau; trao đổi thường nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.<br /> xuyên tài liệu tham khảo. Thêm vào đó, việc tiếp Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật<br /> cận và tận dụng các công nghệ mới trong học tập trong giảng dạy các học phần TPTM cần được<br /> cũng là một giải pháp khả thi trong thời đại công quan tâm hơn.<br /> nghệ số.<br /> Cuối cùng là việc thiết kế giáo trình riêng cho<br /> 4.4. Giải pháp về phương pháp dạy học các học phần TPTM trường ĐHNT. Để đảm bảo<br /> tính hệ thống, chính xác, thiết thực cũng như tính<br /> Trước hết, việc đổi mới nội dung và hình thức<br /> cập nhật của giáo trình thì điều kiện tiên quyết<br /> giảng dạy các học phần TPTM là vô cùng quan<br /> là phải có sự cố vấn của nhiều chuyên gia hàng<br /> trọng. Trong giờ học, giảng viên cần chú trọng hơn<br /> đầu trong ngành kinh tế thương mại và tiếng Pháp<br /> tới hoạt động mang tính tương tác và ứng dụng<br /> thương mại. Vì thế, việc hợp tác với các trường đại<br /> cao như bài tập đóng vai, hội thoại; các bài tập<br /> học khác như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học<br /> tình huống; thực hiện dự án chung. Ngoài ra, giảng<br /> Thương mại, Đại học Hà Nội… là giải pháp tốt<br /> viên cần khuyến khích sinh viên làm bài tập thuyết<br /> cho hoạt động này.<br /> trình cũng như bài tập nhóm vì những bài tập này<br /> ngoài việc tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện kỹ Tóm lại, với mong muốn giải quyết những khó<br /> năng ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành còn khăn của sinh viên chuyên ngành TPTM trường<br /> giúp sinh viên rèn luyện tính sáng tạo, bản lĩnh tự ĐHNT, nhóm nghiên cứu đề xuất các kiến nghị<br /> tin trong môi trường làm việc sau này. theo 5 nhóm giải pháp: Giải pháp về kiến thức<br /> chuyên ngành; Giải pháp về kiến thức tiếng, Giải<br /> Thêm vào đó, công tác đánh giá cho điểm cần pháp về phương pháp học; Giải pháp về phương<br /> phải chú trọng việc đánh giá thực chất sinh viên pháp dạy; Giải pháp khác.<br /> nhưng cũng tạo động lực học tập cho họ. Việc<br /> cộng điểm để tạo hứng thú, khuyến khích sinh 5. KẾT LUẬN<br /> viên chủ động trong việc chuẩn bị bài tập về nhà<br /> và tham gia xây dựng bài giảng cũng là một trong Bằng việc khảo sát và tìm ra những khó khăn<br /> những giải pháp hữu ích giúp sinh viên nâng cao của sinh viên chuyên ngành TPTM tại ĐHNT trong<br /> chất lượng học tập. các học phần NNKTTM – nội dung quan trọng của<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 18 (3/2019) 107<br /> v TRAO ĐỔI<br /> <br /> <br /> chương trình đào tạo, nhóm nghiên cứu đã đưa ra Đỗ Thị Thu Giang (2015), Giảng dạy tiếng Pháp thương<br /> đề xuất nhằm giải quyết những vấn đề sinh viên mại trong các trường đại học kinh tế tại Việt Nam:<br /> gặp phải trong học tập, lần lượt liên quan đến kiến Biểu trưng và đề xuất nâng cao chất lượng, Luận án<br /> thức chuyên ngành, kiến thức tiếng, phương pháp Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> học, phương pháp dạy và giải pháp khác. Nhóm<br /> Đỗ Thị Thu Giang (2018), “Tiếng Pháp chuyên ngành<br /> nghiên cứu tin rằng, việc thực hiện những đề xuất<br /> và những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng chương<br /> trên sẽ góp phần cải thiện chất lượng học tập của<br /> sinh viên trong các học phần TPTM tại ĐHNT, từ trình giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành”, Tạp chí<br /> đó nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường./. Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 12, tr.44-51.<br /> <br /> Mangiante J.M. (2006),  “Français de spécialité ou<br /> Tài liệu tham khảo:<br /> français sur objectif spécifique: deux démarches<br /> Đại học Ngoại thương (2014), Chương trình đào tạo trình didactiques distinctes”, in Linguistique prurielle,<br /> độ đại học, chuyên ngành tiếng Pháp thương mại. Vol. 1, 2006 (Conférences), Valencia, pp.137-152.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY FOREIGN TRADE UNIVERSITY STUDENTS<br /> IN LEARNING BUSINESS FRENCH<br /> DO THI THU GIANG, VU HUONG TRA<br /> Abstract: The modules in Business French are important for the quality of the results of students<br /> in Business French of the University of Foreign Trade University. These modules directly give<br /> students the skills necessary to their communication in French in the business environment - this<br /> is the goal of the training program. However, students admitted to having difficulties with these<br /> modules. Therefore, it is necessary to carry out surveys to find out the problems students have<br /> in learning, thus suggesting solutions to difficulties for students. In this article, we present our<br /> research results related to student difficulties in the Business French modules and solutions.<br /> Keywords: teaching/learning business French, Foreign Trade University, difficulties, business<br /> French<br /> Received: 10/11/2018; Revised: 04/12/2018; Accepted for publication: 05/12/2018<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 108 Số 18 (3/2019)<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2