intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty cổ phần ngành Công nghiệp Chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
54
lượt xem
10
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty cổ phần ngành Công nghiệp Chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận trình bày thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp của các công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam; đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp của các công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam; đề xuất giải pháp nhằm gia tăng tỷ suất sinh lời và hạn chế rủi ro cho các công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy của các công ty cổ phần ngành Công nghiệp Chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG ĐÒN BẨY CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM<br /> NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM NGỌC THU HÀ<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19795<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SỬ DỤNG ĐÒN BẨY CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM<br /> NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : TS.Đặng Anh Tuấn<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Phạm Ngọc Thu Hà<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19795<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan khóa luận này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép<br /> các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các thông<br /> tin thứ cấp sử dụng trong khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi<br /> hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của khóa luận.<br /> Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Phạm Ngọc Thu Hà<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự<br /> giúp đỡ cũng như động viên từ nhiều phía.<br /> Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Tiến sỹ Đặng Anh<br /> Tuấn, thầy tuy không phải là người đã trực tiếp giảng dạy em trong thời gian học tập<br /> tại trường, nhưng thầy đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên<br /> cứu và thực hiện khóa luận này.<br /> Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cảm ơn sâu sắc<br /> đến các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại học Thăng Long, những<br /> người đã trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản<br /> nhất, giúp em có được nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể hoàn thành<br /> đề tài nghiên cứu này.<br /> Cuối cùng, em xin cảm ơn những gia đình và những người bạn đã luôn bên cạnh,<br /> giúp đỡ và ủng hộ em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1.<br /> ĐÒN BẨY<br /> 1.1.<br /> <br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÒN BẨY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG<br /> ..............................................................................................................1<br /> <br /> Tổng quan chung về đòn bẩy .............................................................................1<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm đòn bẩy ............................................................................................... 1<br /> 1.1.2. Các loại đòn bẩy...................................................................................................1<br /> 1.2.<br /> <br /> Đòn bẩy hoạt động .............................................................................................. 2<br /> <br /> 1.2.1. Phân tích điểm hòa vốn .......................................................................................2<br /> 1.2.2. Khái niệm, công thức tính và ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động ..........................5<br /> 1.2.3. Mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và điểm hòa vốn .....................................7<br /> 1.2.4. Mối quan hệ giữa đòn bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh .............................. 8<br /> 1.2.5. Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động với quản trị tài chính ....................................10<br /> 1.3.<br /> <br /> Đòn bẩy tài chính .............................................................................................. 10<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm, công thức tính và ý nghĩa của đòn bẩy tài chính ..........................10<br /> 1.3.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính ..................................12<br /> 1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan .....................................14<br /> 1.4.<br /> <br /> Đòn bẩy tổng hợp .............................................................................................. 15<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm đòn bẩy tổng hợp .............................................................................15<br /> 1.4.2. Công thức tính đòn bẩy tổng hợp .....................................................................16<br /> 1.4.3. Ý nghĩa của đòn bẩy tổng hợp ..........................................................................17<br /> 1.5.<br /> <br /> Hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty .......................................................17<br /> <br /> 1.5.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng đòn bẩy...........................................17<br /> 1.5.2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng đòn bẩy ............................................18<br /> 1.6.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy trong công ty ........19<br /> <br /> 1.6.1. Các nhân tố chủ quan .......................................................................................19<br /> 1.6.2. Các nhân tố khách quan ...................................................................................21<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY CỦA<br /> CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC<br /> PHẨM NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 ................................ 23<br /> 2.1.<br /> <br /> Đặc điểm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ........................................23<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng sử dụng đòn bẩy hoạt động của các công ty cổ phần ngành<br /> <br /> công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013 ......27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản