Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
57
lượt xem
30
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp "Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp" nhằm phân tích, đánh giá thực trạng lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp làm tăng lợi nhuận của công ty Cổ phần Thép và Vật tư Công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : NGUYỄN QUÝ KHÁNH<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18787<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƢ CÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : PGS.TS Nguyễn Thị Bất<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Quý Khánh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18787<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được<br /> rất nhiều sự giúp đỡ, tận tình hướng dẫn và góp ý nhiệt tình từ nhiều phía.<br /> Trước hết, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của PGS.TS Nguyễn<br /> Thị Bất, cô là người đã giúp đỡ, chỉ bảo và động viên em trong cả quá trình thực hiện<br /> khóa luận này. Nhờ có cô mà với kiến thức cũng như kinh nghiệm còn ít ỏi em đã<br /> hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Nhân đây, em cũng gửi lời cảm ơn chân thành với Ban lãnh đạo trường Đại Học<br /> Thăng Long, các thầy cô giảng dạy trong trường đã tạo điều kiện học tập tốt nhất,<br /> truyền cho em nhiều cảm hứng đam mê trong học tập, xây dựng một môi trường học<br /> tập lành mạnh, giúp em có được nền tảng về chuyên ngành học như hiện nay để có thể<br /> hoàn thành đề tài nghiên cứu này.<br /> Để hoàn thành khóa luận này, em cũng không quên cảm ơn đến Ban lãnh đạo<br /> Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp. Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi giúp<br /> em có những tư liệu thực tế để nghiên cứu, áp dụng được lý thuyết vào thực tiễn để<br /> đúc rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân.<br /> Cuối cùng, em xin được kính chúc các Thầy, Cô cùng PGS.TS Nguyễn Thị Bất<br /> có được sức khỏe tốt để tiếp tục công tác và thành công hơn trong sự nghiệp to lớn của<br /> mình. Đồng kính gửi các Bác, các Cô, các Chú, các Anh, các Chị trong Công ty Cổ<br /> phần Thép và Vật tư công nghiệp dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều<br /> thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Quý Khánh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> PHẦN 1.<br /> <br /> TỔNG QUAN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP ...1<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm và nội dung cơ bản của lợi nhuận ................................................1<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Khái niệm lợi nhuận ..........................................................................................1<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Kết cấu lợi nhuận ............................................................................................... 2<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Ý nghĩa của lợi nhuận .......................................................................................3<br /> <br /> 1.1.3.1.<br /> <br /> Đối với bản thân doanh nghiệp .......................................................................3<br /> <br /> 1.1.3.2.<br /> <br /> Đối với xã hội ..................................................................................................3<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Phƣơng pháp xác định lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận trong doanh<br /> <br /> nghiệp .............................................................................................................................4<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh .................................................4<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Lợi nhuận từ hoạt động tài chính .....................................................................8<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Lợi nhuận khác ..................................................................................................9<br /> <br /> 1.2.4.<br /> <br /> Các chỉ tiêu về lợi nhuận .................................................................................10<br /> <br /> 1.2.4.1.<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu (ROS) .............................................11<br /> <br /> 1.2.4.2.<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận thuần trên tổng tài sản (ROA) ..........................................11<br /> <br /> 1.2.4.3.<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận thuần trên vốn chủ sở hữu (ROE) ....................................12<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Các nhân tố ảnh hƣởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp ...........................14<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Nhân tố khách quan.........................................................................................14<br /> <br /> 1.3.1.1.<br /> <br /> Chính sách kinh tế của Nhà nước ..................................................................14<br /> <br /> 1.3.1.2.<br /> <br /> Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ ..................................................15<br /> <br /> 1.3.1.3.<br /> <br /> Quan hệ cung cầu và sự cạnh tranh ............................................................... 15<br /> <br /> 1.3.1.4.<br /> <br /> Sự biến động của thị trường tiền tệ và lãi suất ..............................................16<br /> <br /> 1.3.1.5.<br /> <br /> Nhà cung cấp .................................................................................................16<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Nhân tố chủ quan............................................................................................. 17<br /> <br /> 1.3.2.1.<br /> <br /> Quy mô của doanh nghiệp .............................................................................17<br /> <br /> 1.3.2.2.<br /> <br /> Trình độ nguồn nhân lực ...............................................................................17<br /> <br /> 1.3.2.3.<br /> <br /> Tính chất sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ........18<br /> <br /> 1.3.2.4.<br /> <br /> Giá thành toàn bộ ...........................................................................................19<br /> <br /> 1.3.2.5.<br /> <br /> Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường .............................. 20<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản