intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Phân tích chất lượng đội ngũ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
26
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Phân tích chất lượng đội ngũ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Phân tích chất lượng đội ngũ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------------------<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Khánh Hà<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Lệ Hương<br /> <br /> Lớp: K46 Thống Kê Kinh Doanh<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 05/2016<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thị Lệ Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Trong suốt quá trình thực tập, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các cơ<br /> quan, tổ chức và cá nhân. Với tình cảm chân thành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu<br /> sắc đến tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành tốt<br /> khóa luận.<br /> Trước hết, tôi xin gửi tới các Thầy Cô khoa Hệ thống thông tin kinh tế trường<br /> Đại học Kinh tế Huế lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự<br /> <br /> uế<br /> <br /> quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo tận tình, chu đáo của thầy cô đã cho tôi những kiến thức và kỹ<br /> lý tại công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế”.<br /> <br /> H<br /> <br /> năng cần thiết để hoàn thành khóa luận với đề tài: “Phân tích chất lượng đội ngũ quản<br /> Đặc biệt, tôi xin cảm ơn cô giáo – ThS. Nguyễn Thị Lệ Hương đã quan tâm,<br /> <br /> tế<br /> <br /> hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ. Những kiến thức, kinh nghiệm và góp ý của cô là định<br /> hướng quan trọng giúp tôi hoàn thành tốt khóa luận.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Huế, Phòng<br /> Công tác sinh viên, các Khoa, Phòng ban chức năng đã trực tiếp và gián tiếp giúp<br /> <br /> cK<br /> <br /> đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> Việc hoàn thành khóa luận còn nhờ sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, sự<br /> giúp đỡ nhiệt tình của chị Nguyễn Thị Mỹ Dung – kế toán trưởng tại Xí nghiệp Xây<br /> <br /> họ<br /> <br /> dựng công trình 1 trực thuộc Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế, cùng<br /> sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị Phòng Tổ chức hành chính đã tạo điều kiện<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập.<br /> Cuối cùng, với kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, khóa luận này không<br /> <br /> thể tránh được những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý<br /> kiến của các Thầy Cô để bổ sung, hoàn thiện khoá luận; những góp ý là kinh<br /> nghiệm quý báu cho quá trình làm việc, công tác sau này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Thị Khánh Hà<br /> <br /> [Type text]<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thị Lệ Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài .........................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 5. Bố cục đề tài ................................................................................................................3<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN<br /> <br /> H<br /> <br /> LÝ TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................................................4<br /> 1.1 Bản chất của hoạt động quản lý trong doanh nghiệp ................................................4<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm quản lý doanh nghiệp............................................................................4<br /> 1.1.2 Nội dung hoạt động quản lý doanh nghiệp.............................................................6<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.3 Bản chất của hoạt động quản lý doanh nghiệp .......................................................6<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2 Chất lượng cán bộ quản lý trong doanh nghiệp ........................................................9<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm và phân loại cán bộ quản lý ..................................................................9<br /> 1.2.1.1 Khái niệm cán bộ quản lý ....................................................................................9<br /> 1.2.1.2 Phân loại cán bộ quản lý [8, trang 3].................................................................10<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.2.2 Khái niệm chất lượng cán bộ quản lý...................................................................11<br /> 1.2.3 Khái niệm và các nội dung nâng cao chất lượng CBQL trong doanh nghiệp......11<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2.3.1 Khái niệm nâng cao chất lượng CBQL .............................................................11<br /> 1.2.3.2 Các nội dung nâng cao chất lượng cán bộ quản lý............................................11<br /> 1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng CBQL trong doanh nghiệp .................................12<br /> 1.3.1 Nhóm tiêu chí về phẩm chất .................................................................................12<br /> 1.3.1.1 Về phẩm chất chính trị ......................................................................................12<br /> 1.3.1.2 Về phẩm chất đạo đức .......................................................................................13<br /> 1.3.2 Nhóm tiêu chí về năng lực quản lý.......................................................................13<br /> 1.3.2.1 Về năng lực tư duy ............................................................................................14<br /> 1.3.2.2 Về trình độ chuyên môn ....................................................................................14<br /> 1.3.3 Nhóm tiêu chí về kỹ năng quản lý........................................................................15<br /> SVTH: Lê Thị Khánh Hà<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thị Lệ Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.3.3.1 Về kỹ năng tổ chức quản lý ...............................................................................15<br /> 1.3.3.2 Về kỹ năng tổ chức điều hành ...........................................................................15<br /> 1.3.3.3 Về kỹ năng tổ chức nhân sự ..............................................................................16<br /> 1.3.3.4 Về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin dùng cho quản lý .......16<br /> 1.3.4 Một số tiêu chí khác .............................................................................................17<br /> 1.3.4.1 Về thể lực của cán bộ quản lý ...........................................................................17<br /> 1.3.4.2 Về thâm niên công tác .......................................................................................17<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3.4.3 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ....................................17<br /> 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp<br /> <br /> H<br /> <br /> .......................................................................................................................................18<br /> 1.4.1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân nguồn nhân lực quản lý ...................................18<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.4.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp...............................19<br /> 1.4.3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài.....................................................21<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.5 Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp.......21<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.6 Cơ sở thực tiễn.........................................................................................................24<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN<br /> LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I THỪA THIÊN HUẾ ....................26<br /> 2.1 Tình hình cơ bản của Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế ....................26<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên<br /> Huế.................................................................................................................................26<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế...........27<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế .....................29<br /> 2.1.4 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần<br /> Đường bộ I Thừa Thiên Huế .........................................................................................30<br /> 2.1.4.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua hai năm (2014 – 2015) .........30<br /> 2.1.4.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua hai năm (2014 – 2015)..............32<br /> 2.2 Tình hình lao động của công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế..................33<br /> 2.2.1. Số lượng lao động của công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế...............33<br /> 2.2.2 Cơ cấu tổ chức, định biên tối đa của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ ......34<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Khánh Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Thị Lệ Hương<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại công ty Cổ phần Đường<br /> bộ I Thừa Thiên Huế .....................................................................................................34<br /> 2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu ....................................................................................35<br /> 2.3.2 Kết quả đánh giá ...................................................................................................36<br /> 2.3.2.1 Về phẩm chất đạo đức, chính trị........................................................................36<br /> 2.3.2.2 Thực trạng về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của cán bộ quản lý<br /> trong công ty..................................................................................................................38<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3.2.3 Thực trạng về trình độ quản lý của cán bộ quản lý trong công ty.....................42<br /> 2.3.2.4 Thực trạng về thể lực của cán bộ quản lý trong công ty ...................................43<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.2.5 Thực trạng về kỹ năng quản lý của CBQL tại công ty......................................44<br /> 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Cổ<br /> <br /> tế<br /> <br /> phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế ................................................................................44<br /> 2.4.1 Các nhân tố thuộc về bản thân nguồn nhân lực quản lý.......................................44<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.4.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong công ty ........................................45<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.4.3 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài.....................................................47<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.5 Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường<br /> bộ I Thừa Thiên Huế .....................................................................................................47<br /> 2.5.1 Những mặt mạnh ..................................................................................................48<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.5.2 Những mặt hạn chế...............................................................................................49<br /> 2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém..........................................................50<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.5.3.1 Nhóm nguyên nhân khách quan ........................................................................50<br /> 2.3.5.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan ............................................................................51<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ<br /> CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ I THỪA THIÊN<br /> HUẾ...............................................................................................................................54<br /> 3.1 Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế trong<br /> những năm tới................................................................................................................54<br /> 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý của Công ty Cổ phần<br /> Đường bộ I Thừa Thiên Huế .........................................................................................54<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Khánh Hà<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản