intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Phân tích sự phát triển của ngành sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
33
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Phân tích sự phát triển của ngành sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích và đánh giá sự phát triển của ngành sản xuất thủy sản của tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 đến năm 2014, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển ngành sản xuất thủy sản của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Phân tích sự phát triển của ngành sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA HỆ THÔNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> .....  .....<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> in<br /> <br /> PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> NGÀNH SẢN XUẤT THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC<br /> <br /> PGS. TS HOÀNG HỮU HÒA<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Lớp: K46 Thống kê kinh doanh<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Huế, 5/2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn<br /> sâu sắc đến tất cả các cơ quan và cá nhân đã tạo điều kiện, giúp đỡ<br /> tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.<br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo<br /> trường Đại học Kinh tế Huế đã nhiệt tình giảng dạy và giúp đỡ tôi<br /> trong suốt bốn năm đại học và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn<br /> thành bài luận văn này.<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để có được kết quả này, tôi vô cùng biết ơn và bày tỏ lòng kính<br /> trọng đến PGS.TS Hoàng Hữu Hòa, người đã nhiệt tình hướng dẫn<br /> tôi từ lúc định hướng chọn đề tài cũng như trong quá trình hoàn<br /> thiện luận văn.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các<br /> anh chị nhân viên của Cục Thống Kê tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là<br /> Phòng Thống Kê Nông Nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp cho<br /> tôi các tài liệu cần thiết và những kiến thức thực tế trong suốt quá<br /> trình thực tập.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình và bạn bè đã quan<br /> tâm, ủng hộ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Do còn hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm, đề tài<br /> không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ<br /> bảo, ý kiến đóng góp chân thành của quý Thầy, Cô và các bạn.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Hồng Ngọc<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU...............................................................v<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA ........................................................................vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................................. vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................... viii<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài.........................................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung .........................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...............................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 4. Các phương pháp nghiên cứu......................................................................................2<br /> 4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu ......................................................................2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu....................................................................3<br /> 4.3. Phương pháp phân tích số liệu .................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................5<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN ...................5<br /> 1.1. Phát triển và các khái niệm liên quan đến phát triển bền vững................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế ....................8<br /> 1.2.1. Khái niệm về ngành thủy sản ...............................................................................8<br /> 1.2.2. Vị trí và vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế .........................................9<br /> 1.2.2.1. Vị trí của ngành thủy sản trong nền kinh tế........................................................9<br /> 1.2.2.2. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế...................................................10<br /> 1.2.3. Đặc điểm của ngành sản xuất thủy sản ..............................................................12<br /> 1.2.3.1. Lĩnh vực nuôi trồng các loại động, thực vật thủy sản ......................................12<br /> 1.2.3.2. Lĩnh vực khai thác thủy sản..............................................................................13<br /> 1.3. Tình hình ngành sản xuất thủy sản trên thế giới và ở Việt Nam............................14<br /> 1.3.1. Tình hình ngành sản xuất thủy sản trên thế giới ................................................14<br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc – K46 TKKD<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> 1.3.2. Tình hình ngành sản xuất thủy sản ở Việt Nam .................................................16<br /> 1.4. Tóm tắt chương 1 ...................................................................................................21<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH SẢN<br /> XUẤT THỦY SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2010- 2014 .....................20<br /> 2.1. Những đặc điểm điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến<br /> phát triển ngành sản xuất thủy sản ở Quảng Bình.........................................................20<br /> 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên................................................................................20<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý........................................................................................................20<br /> 2.1.1.2. Đặc điểm địa hình.............................................................................................20<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu..............................................................................................21<br /> 2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên ........................................................................................26<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội.......................................................................................27<br /> 2.1.3.1. Dân số và lao động việc làm.............................................................................27<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.3.2. Cơ cấu GRDP tỉnh ............................................................................................28<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.3.3. Điều kiện khoa học kỹ thuật và cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi ..................28<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.3.4. Hiện trạng sử dụng đất .....................................................................................29<br /> 2.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động<br /> sản xuất thủy sản của tỉnh Quảng Bình .........................................................................31<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.4.1. Thuận lợi...........................................................................................................31<br /> 2.1.4.2. Khó khăn...........................................................................................................31<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2. Tình hình phát triển ngành sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn<br /> 2010- 2014…….............................................................................................................36<br /> 2.2.1. Sản lượng thủy sản ..............................................................................................32<br /> 2.2.2. Giá trị sản xuất thủy sản ......................................................................................44<br /> 2.2.2.1. Giá trị sản xuất thủy sản theo giá hiện hành.....................................................38<br /> 2.2.2.2. Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh ........................................................41<br /> 2.2.2.3. Phân tích sự biến động của giá trị sản xuất thủy sản theo thời gian ................41<br /> 2.2.3. Diện tích nuôi trồng thủy sản ..............................................................................45<br /> 2.2.3.1. Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo loại thủy sản .....................................45<br /> 2.2.3.2. Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo phương thức nuôi .............................46<br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc – K46 TKKD<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: PGS. TS Hoàng Hữu Hòa<br /> <br /> 2.2.3.3. Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo loại nước nuôi ..................................48<br /> 2.2.3.4. Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo loại huyện, thị xã, thành phố............50<br /> 2.2.3.5. Phân tích biến động của sản lượng nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng của năng<br /> suất nuôi trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản ...........................................................50<br /> 2.2.4. Số lượng và công suất tàu, thuyền khai thác hải sản...........................................52<br /> 2.2.4.1 Sô lượng tàu, thuyền khai thác hải sản..............................................................52<br /> 2.2.4.2. Công suất tàu, thuyền khai thác hải sản ...........................................................55<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.5. Lao động thủy sản tỉnh Quảng Bình năm 2014...................................................55<br /> 2.3. Đánh giá sự bền vững trong sản xuất thủy sản của tỉnh Quảng Bình ....................59<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.1. Sự bền vững về kinh tế ........................................................................................59<br /> 2.3.2. Sự bền vững về xã hội .........................................................................................60<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2.3.3. Sự bền vững về môi trường .................................................................................61<br /> 2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình ........62<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.4.1. Những lợi thế trong sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình .....................................62<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.4.2. Những hạn chế trong sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình...................................63<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.4.3. Nguyên nhân........................................................................................................64<br /> 2.5. Tóm tắt chương 2....................................................................................................76<br /> CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT<br /> <br /> họ<br /> <br /> TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH ...............66<br /> 3.1. Phương hướng phát triển sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình................................66<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2. Dự báo giá trị sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình năm 2016- 2020 ......................66<br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm phát triển ngành sản xuất thủy sản tỉnh Quảng Bình........68<br /> 3.3.1. Một số giải pháp chung .......................................................................................68<br /> 3.3.2. Giải pháp về khai thác thủy sản...........................................................................69<br /> 3.3.3. Giải pháp về nuôi trồng thủy sản.........................................................................71<br /> 3.4. Tóm tắt chương 3....................................................................................................85<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................74<br /> 1. Kết luận<br /> <br /> .................................................................................................................74<br /> <br /> 2. Kiến nghị .................................................................................................................75<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc – K46 TKKD<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2