intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Xây dựng website bán hàng cho Công ty Cổ phần Dệt may Huế dựa trên mã nguồn mở Wordpress

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
67
lượt xem
23
download

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Xây dựng website bán hàng cho Công ty Cổ phần Dệt may Huế dựa trên mã nguồn mở Wordpress

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng website tương đối hoàn chỉnh cho công ty, nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm may mặc, quảng bá hình ảnh công ty với các khách hàng, đối tác trên thị trường, phục vụ một cách có hiệu quả các hoạt động kinh doanh cho công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin kinh tế: Xây dựng website bán hàng cho Công ty Cổ phần Dệt may Huế dựa trên mã nguồn mở Wordpress

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY<br /> <br /> họ<br /> <br /> CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ DỰA TRÊN MÃ NGUỒN<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> MỞ WORDPRESS<br /> <br /> SVTH: Hồ Thanh Toàn<br /> Lớp : K46 THKT<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Th.S Nguyễn Hữu Hoàng Thọ<br /> <br /> Niên khoá: 2012-2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> I<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thầy cô giáo trường<br /> Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt là các thầy cô ở Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, bạn bè<br /> đã theo sát, tạo điều kiện giúp đỡ em thực hiện đề tài này một cách thuận lợi nhất.<br /> Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng Thọ,<br /> <br /> uế<br /> <br /> người thầy đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho em<br /> <br /> H<br /> <br /> trong suốt quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều<br /> từ việc hình thành những ý tưởng ban đầu cũng như theo sát động viên, góp ý, chỉnh<br /> <br /> tế<br /> <br /> sửa, cung cấp các tài liệu hay để em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, các anh, các chị trong Công ty Cổ phần<br /> <br /> h<br /> <br /> Dệt may Huế, đã tạo điều kiện giúp đỡ, chỉ bảo cũng như cung cấp những tài liệu cần<br /> <br /> in<br /> <br /> thiết và hướng dẫn nhiệt tình trong thời gian thực tập tại công ty.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành đến gia đình, những người thân và bạn bè đã<br /> quan tâm giúp đỡ và động viên em trong suốt thời gian qua để đề tài của em được hoàn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> thành tốt đẹp.<br /> <br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thanh Toàn<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. I<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... II<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...............................................................................VI<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................................................................. VII<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ ................................................................ VIII<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU..................................................................................IX<br /> <br /> H<br /> <br /> Phần I –MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1<br /> <br /> tế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 2<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................... 2<br /> <br /> cK<br /> <br /> 5. Kết cấu của khóa luận ............................................................................................... 3<br /> Phần II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 4<br /> CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VIỆC XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG<br /> <br /> họ<br /> <br /> CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ<br /> WORDPRESS ................................................................................................................. 4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1 Tổng quát về thương mại điện tử ............................................................................. 4<br /> 1.1.1. Thương mại điện tử................................................................................................ 4<br /> 1.1.1.1 Khái niệm Thương mại điện tử.......................................................................... 4<br /> 1.1.1.2 Website thương mại điện tử............................................................................... 4<br /> 1.1.2. Các loại hình ứng dụng thương mại điện tử .......................................................... 4<br /> 1.1.3. Lợi ích của thương mại điện tử .............................................................................. 6<br /> 1.1.4. Hạn chế của thương mại điện tử ............................................................................ 9<br /> 1.1.5. Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam .................. 10<br /> II<br /> <br /> 1.1.5.1 Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới ................................... 10<br /> 1.1.5.2 Thực trạng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam .................................... 10<br /> 1.2 Thực trạng phát triển TMĐT ngành dệt may trên thế giới và Việt Nam ............... 11<br /> 1.2.1 Thực trạng phát triển TMĐT ngành dệt may trên thế giới .................................. 11<br /> 1.2.2 Thực trạng phát triển TMĐT ngành dệt may ở Việt Nam ................................... 11<br /> 1.2.3 Thực trạng phát triển TMĐT ngành dệt may ở tỉnh Thừa Thiên Huế ................. 12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3 Tổng quan về mã nguồn mở Wordpress ................................................................. 12<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm về wordpress ...................................................................................... 12<br /> 1.3.2. Lịch sử hình thành và những thành tựu của wordpress ....................................... 14<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.3.3. Những đặc điểm nổi bật của wordpress ............................................................... 15<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.3.4. So sánh Wordpress và các mã nguồn mở ............................................................ 17<br /> <br /> in<br /> <br /> CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG<br /> <br /> cK<br /> <br /> THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ ................... 19<br /> 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần dệt may Huế ......................................................... 19<br /> 2.1.1 Giới thiệu ............................................................................................................. 19<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty ........................................................................................ 20<br /> 2.1.3 Mô tả quy trình bán hàng ..................................................................................... 22<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.4 Phương hướng phát triển của công ty .................................................................. 23<br /> 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh ........................................................................... 24<br /> 2.2.1 Môi trường vĩ mô ................................................................................................. 24<br /> 2.2.1.1 Các yếu tố về kinh tế ....................................................................................... 24<br /> 2.2.1.2 Các yếu tố về chính trị, chính phủ và luật pháp .............................................. 25<br /> 2.2.1.3 Các yếu tố về văn hóa xã hội, nhân khẩu và tự nhiên ..................................... 25<br /> 2.2.1.4 Các yếu tố công nghệ....................................................................................... 26<br /> 2.2.2 Môi trường vi mô ................................................................................................. 26<br /> III<br /> <br /> 2.2.2.1 Khách hàng ...................................................................................................... 26<br /> 2.2.2.2 Nhà cung cấp ................................................................................................... 28<br /> 2.2.2.3 Các đối thủ cạnh tranh ..................................................................................... 28<br /> 2.3 Phân tích mô hình SWOT trong kinh doanh .......................................................... 31<br /> 2.4 Phân tích về sản phẩm ............................................................................................ 32<br /> 2.4.1 Sản phẩm của công ty .......................................................................................... 32<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.4.2 Phân tích mức độ cạnh tranh của các sản phẩm bằng Adwords .......................... 33<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.5 Tình hình ứng dụng thương mại điện tử của công ty ............................................. 34<br /> CHƯƠNG 3 – ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH<br /> <br /> tế<br /> <br /> DOANH VÀ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> DỆT MAY HUẾ ............................................................................................................ 37<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.1 Đề xuất các mục tiêu về TMĐT ............................................................................. 37<br /> 3.2 Đề xuất các giải pháp thúc dẩy TMĐT phát triển .................................................. 37<br /> <br /> cK<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ................................................. 38<br /> 3.2.2 Giải pháp chiến lược dựa vào ma trận TOWS ..................................................... 38<br /> <br /> họ<br /> <br /> 3.2.3 Đề xuất chiến lược cạnh tranh ............................................................................. 39<br /> 3.2.4 Đề xuất Website cho công ty ............................................................................... 40<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 3.2.4.1 Giao diện Website............................................................................................ 40<br /> 3.2.4.3 Đề xuất các chức năng trong website .............................................................. 42<br /> 3.2.4.4 Đề xuất quy trình đặt hàng .............................................................................. 43<br /> 3.3 Đề xuất quy trình bán hàng áp dụng TMĐT .......................................................... 49<br /> 3.4 Những giải pháp đẩy mạnh marketing trực tuyến .................................................. 50<br /> 3.4.1 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google và quảng cáo qua Google Adwords ......... 50<br /> 3.4.2 Quảng cáo qua Google Adwords ......................................................................... 52<br /> 3.4.3 Quảng cáo qua mạng xã hội Facebook ................................................................ 53<br /> IV<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản