intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế - Trần Thị Thùy Linh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
24
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế - Trần Thị Thùy Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm ba mục tiêu: Tổng hợp, vận dụng những kiến thức đã học về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú; đề ra một số góp ý nhằm cải thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế - Trần Thị Thùy Linh

GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> -----  -----<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> K<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> IN<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> <br /> H<br /> <br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Trần Thị Thuỳ Linh<br /> <br /> ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Lớp: K46B KTDN<br /> Niên khoá: 2012– 2016<br /> Huế, tháng 04 năm 2016<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thuỳ Linh<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Thực tập tốt nghiệp như là một hành trang để tôi có thể làm<br /> quen với môi trường công việc thực tế khác xa với môi trường<br /> học tập ở giảng đường, đó là cơ hội tốt để tôi có thể tiếp xúc và<br /> cọ xát với các công việc thực tế và bắt đầu vận dụng những<br /> kiến thức, lý thuyết đã được thầy cô giảng dạỵ để trau dồi kĩ<br /> năng nghề nghiệp cho bản thân.<br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin trân trọng<br /> gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế<br /> Huế, các thầy cô trong khoa Kế toán – Kiểm toán đã tận tình<br /> giảng dạy từ kiến thức đến chỉ bảo nhiều kĩ năng sống đáng<br /> quý cho sinh viên trong bốn năm học vừa qua.<br /> Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn<br /> Hoàng, người đã trực tiếp hướng dẫn một cách tận tình và<br /> đưa ra các góp ý trong suốt thời gian thực tập để tôi có thể<br /> hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo công<br /> ty cổ phần An Phú Thừa Thiên Huế và các anh chị trong Phòng<br /> Kế toán Tài chính, Phòng Kinh doanh đã tạo mọi điều kiện tốt<br /> nhất để tôi có cơ hội để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm làm việc<br /> thực tế để hoàn thành tốt khóa luận này.<br /> Ngoài ra, tôi rất cám ơn sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, những<br /> người luôn đồng hành cùng tôi trong qúa trình học tập và hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Do hạn chế về thời gian thực tập cũng như kiến thức lẫn<br /> kinh nghiệm thực tế nên khóa luận không tránh khỏi những<br /> thiếu xót, tôi mong nhận được góp ý từ thầy cô và các bạn.<br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Thị Thùy Linh<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thuỳ Linh<br /> <br /> i<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Đ<br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thuỳ Linh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> BH<br /> <br /> Bán hàng<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> CCDV<br /> <br /> Cung cấp dịch vụ<br /> <br /> G<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh ngiệp<br /> Doanh thu<br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Công ty cổ phần An Phú TT Huế<br /> <br /> O<br /> <br /> DT<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> A<br /> <br /> Công ty<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> HTK<br /> HĐ<br /> <br /> Hàng tồn kho<br /> Hóa đơn<br /> <br /> HĐTC<br /> <br /> Hoạt động tài chính<br /> <br /> K/C<br /> <br /> Kết chyển<br /> <br /> KPCĐ<br /> KKTX<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> Kê khai thường xuyên<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ngân sách nhà nước<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> PTNH<br /> TK<br /> <br /> Phải thu ngắn hạn<br /> Tài khoản<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thu nhập<br /> <br /> TNDN<br /> TNCT<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> Thu nhập chịu thuế<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TTĐB<br /> XĐ KQKD<br /> <br /> Tiêu thụ đặc biệt<br /> Xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> UBND<br /> VNĐ<br /> <br /> Ủy Ban nhân dân<br /> Đồng Việt Nam<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thuỳ Linh<br /> <br /> K<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> iii<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Hoàng<br /> <br /> Ư<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ<br /> <br /> G<br /> <br /> ̀N<br /> Sơ đồ 1.1: Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.....................................7<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 1.2: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.......................................................8<br /> <br /> A<br /> <br /> Sơ đồ 1.3: Hạch toán kế toán giá vốn hàng bán ............................................................11<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Sơ đồ 1.4: Hạch toán chi phí quản lí kinh doanh ..........................................................12<br /> Sơ đồ 1.5: Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính.....................................................13<br /> <br /> O<br /> <br /> Sơ đồ 1.6: Hạch toán chi phí tài chính ..........................................................................15<br /> Sơ đồ 1.7: Hạch toán thu nhập khác..............................................................................16<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Sơ đồ 1.8: Trình tự hạch toán chi phí khác ...................................................................18<br /> <br /> K<br /> <br /> Sơ đồ 1.9: Trình tự hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành.............................................20<br /> <br /> IN<br /> <br /> Sơ đồ 1.10: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh .....................................................21<br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần An Phú - TTHuế........26<br /> <br /> H<br /> <br /> Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần An Phú ..............................28<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính..................30<br /> Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh tháng 12 năm 2015..............79<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Biểu đồ 2.1: Tình hình tài sản của công ty cổ phần An Phú qua 3 năm 2013 - 2015............32<br /> Biểu đồ 2.2: Tình hình nguồn vốn của công ty cổ phần An Phú TT Huế qua ba năm<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 2013-2015 ..........................................................................................................................36<br /> <br /> Biểu đồ 2.3: Tình hình kinh doanh của công ty cổ phần An Phú qua 3 năm 2013 - 2015 ... 39<br /> <br /> SVTH: Trần Thị Thuỳ Linh<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản