intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
28
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu thực tế công tác kế toán của đơn vị trên cơ sở những kiến thức đã học; vận dụng kiến thức đã học để đánh giá, so sánh với công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch

H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> ----------<br /> <br /> N<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> C<br /> <br />  <br /> <br /> KI<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> TAÏI COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN THÖÔNG MAÏI<br />  <br /> <br />  <br /> <br />  <br />  <br /> <br /> G<br /> N<br /> Ờ<br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> TAÁN THAÏCH<br /> <br />  <br />  <br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Thị Ngọc Ly<br /> Lớp: K43A KTDN<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Hoàng Thùy Dương<br /> <br />  <br />  <br />  <br /> <br /> Khóa học 2009 – 2013<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau 4 năm được học tập tại ngôi trường Đại Học Kinh Tế Huế<br /> dưới sự giảng dạy tận tình , đầy tâm huyết của các thầy cô, bản<br /> thân em đã tích lũy được những bài học vô cùng quý giá, là những<br /> kiến thức, kỹ năng sẽ hỗ trợ cho công việc cũng như cuộc sống của<br /> bản thân em sau khi ra trường. Khóa luận tốt nghiệp này là kết quả<br /> sau một thời gian bản thân em tham gia thực tập ở Công ty Trách<br /> nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch để tìm hiểu về công tác kế<br /> toán trong thực tế và nền tảng chính là kiến thức mà các thầy cô đã<br /> truyền đạt cho bản thân em nói riêng và toàn bộ những sinh viên<br /> trong trường nói chung. Bản thân em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc<br /> tới các thầy cô trong trường Đại học Kinh tế Huế nói chung và các<br /> thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chính đã tạo điều kiện cho em<br /> được tham gia khóa thực tập bổ ích này và hơn hết, em xin chân<br /> thành cảm ơn cô giáo - Thạc sỹ Hoàng Thùy Dương đã tận tình<br /> giúp đỡ, chỉ bảo trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiên bài<br /> khóa luận để em đi đúng hướng và hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn bác Lê Tấn Thạch- Giám đốc<br /> Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tấn Thạch, chị Lê Thị<br /> Bé - Kế toán trưởng của Công ty đã cho em có cơ hội được tìm<br /> hiểu, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành<br /> bài khóa luận này hơn hết là cho em những bài học thực tiễn vô<br /> cũng quý báu.<br /> Em muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã động viên,<br /> giúp đỡ em để em có thể hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Do kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực tập chưa được lâu<br /> nên bài khóa luận của em còn nhiều thiếu sót. Bản thân em rất<br /> mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo thêm từ quý cô giáo và<br /> những ai đọc bản khóa luận này để bài viết của em được hoàn<br /> thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực tập<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> G<br /> <br /> N<br /> <br /> Ờ<br /> ẠI<br /> <br /> Đ<br /> C<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> H<br /> H<br /> <br /> N<br /> <br /> KI<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> Lê Thị Ngọc Ly<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN ..............................................................................................................   <br /> i<br /> <br /> Ế<br /> <br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................ii <br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ............................................................... v <br /> <br /> H<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...............................................................................  i <br /> v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ........................................................................................  ii <br /> v<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1 <br /> I.1 Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1 <br /> <br /> H<br /> <br /> I.2  Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................. 1 <br /> <br /> N<br /> <br /> I.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................. 2 <br /> <br /> KI<br /> <br /> I.4  Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2 <br /> I.5  Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 2 <br /> <br /> C<br /> <br /> I.6  Kết cấu đề tài ......................................................................................................... 2 <br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 3 <br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ <br /> KINH DOANH  ........................................................................................................... 3 <br /> .<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ........... 3 <br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm  liên quan ............................................................................... 3 <br /> 1.1.2. Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh ..................................................................... 3 <br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh ....................... 4 <br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2. Kế toán doanh thu ................................................................................................. 5 <br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.1. Nguyên tắc kế toán doanh thu ............................................................................ 5 <br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> 1.2.2. Các tài khoản kế toán sử dụng ............................................................................ 5 <br /> 1.2.3. Chứng từ được sử dụng trong kế toán doanh thu ................................................ 6 <br /> 1.2.4. Các phương thức bán hàng ................................................................................. 6 <br /> 1.2.4.1. Bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp .................................................. 6 <br /> 1.2.4.2. Bán hàng thông qua đại lý ký gửi .................................................................... 7 <br /> 1.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu  ........................................................................... 8 <br /> .<br /> 1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  .................................................................. 10 <br /> .<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN<br /> <br /> ii <br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán ................................................................................. 10 <br /> 1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng .................................................................................. 12 <br /> 1.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .............................................................. 13 <br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.4. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ................................................................ 14 <br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................................ 14 <br /> <br /> H<br /> <br /> Chương  2:  THỰC  TRẠNG  KẾ  TOÁN  DOANH  THU  VÀ  XÁC  ĐỊNH  KẾT  QUẢ <br /> KINH  DOANH  TẠI  CÔNG  TY  TRÁCH  NHIỆM  HỮU  HẠN  THƯƠNG  MẠI          <br /> <br /> TẾ<br /> <br /> TẤN THẠCH ............................................................................................................ 16 <br /> 2.1 Khái quát về công ty ............................................................................................ 16 <br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................ 16 <br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .................................................................. 17 <br /> <br /> KI<br /> <br /> 2.1.2.1 Chức năng ...................................................................................................... 17 <br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ ....................................................................................................... 17 <br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn của đơn vị. .............................................................. 17 <br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.3.1 Thuận lợi  ....................................................................................................... 17 <br /> .<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.3.2 Khó khăn ....................................................................................................... 17 <br /> 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty...................................................... 18 <br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................... 19 <br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ ..................................................................................... 19 <br /> 2.1.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.............................................................. 20 <br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.6 Quy mô và nguồn lực kinh doanh của Công ty .................................................. 22 <br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.6.1 Tình hình lao động ......................................................................................... 22 <br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.6.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn....................................................................... 24 <br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> <br /> 2.1.6.3 Tình hình kết quả kinh doanh ......................................................................... 27 <br /> 2.2 Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH <br /> Thương mại Tấn Thạch.............................................................................................. 29 <br /> 2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm ............................................................................. 29 <br /> 2.2.1.1 Phương thức tiêu thụ ...................................................................................... 30 <br /> 2.2.1.2 Phương thức thanh toán.................................................................................. 31 <br /> <br /> SVTH: Lê Thị Ngọc Ly- K43AKTDN<br /> <br /> iii <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản