intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kiểm toán: Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
138
lượt xem
22
download

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kiểm toán: Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán thuế GTGT, thuế TNDN; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN đồng thời tìm hiểu những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty cổ phần Hương Thủy; đánh giá ưu, nhược điểm và đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN tại Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán kiểm toán: Kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Hương Thủy

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----***-----<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ<br /> <br /> K<br /> <br /> THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Cao Thị Thanh Minh<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> Lớp: K46C - Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Huế, 5/2016<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận này, ngoài những nổ lực<br /> của bản thân, tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm cũng như giúp đỡ tận tình<br /> của đơn vị thực tập, của thầy cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc<br /> nhất, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Quang Huy – một<br /> người đáng kính trong công việc cũng như trong cuộc sống đã hướng dẫn, chỉ<br /> đạo tận tình, giúp đỡ hết lòng, đưa ra những góp ý chân thành cũng như luôn<br /> động viên tôi rất nhiều trong suốt quá trình từ khi bắt đầu định hướng đề tài,<br /> thực hiện, sửa chữa đến khi hoàn thiện khóa luận này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khóa Kế toán – Kiểm<br /> toán trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm<br /> học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền<br /> tảng cho quá trình nghiên cứu đề tài , thực hiện khóa luận mà còn là hành<br /> trang quý báu để tôi bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> Tôi chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty cổ phần Hương Thủy đã<br /> cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực tập tại Công ty. Tôi xin gửi lời<br /> cảm ơn sâu sắc đến các nhân viên trong phòng kế toán đã giúp đỡ tôi trong<br /> quá trình thu thập số liệu, tiếp xúc với các nghiệp vụ, chứng từ, sổ sách cũng<br /> như bổ sung những kiến thức cần thiết từ thực tế.<br /> Và con vô cùng biết ơn những người thân trong gia đình đã luôn yêu<br /> thương, lo lắng, động viên, tạo mọi điều kiện cho con trong những năm tháng<br /> học tập vừa qua và được trưởng thành như ngày hôm nay.<br /> Cuối cùng kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong<br /> sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty Cổ<br /> phần Hương Thủy luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp<br /> trong cuộc sống.<br /> <br /> SVTH: Cao Thị Thanh Minh – Lớp K46C Kiểm toán<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Bán hàng và cung cấp dịch vụ<br /> <br /> CNV<br /> <br /> Công nhân viên<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> CP<br /> <br /> Cổ phần<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐVN<br /> <br /> Đồng Việt Nam<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BH&CCDV<br /> <br /> Hàng hóa dịch vụ<br /> <br /> IN<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Kinh doanh<br /> <br /> K<br /> <br /> KD<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> NVL<br /> <br /> O<br /> <br /> QĐ – BTC<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> Quyết định – Bộ Tài chính<br /> Sản xuất kinh doanh<br /> Thông tư – Bộ Tài chính<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TKĐƯ<br /> <br /> Tài khoản đối ứng<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> TT – BTC<br /> <br /> SVTH: Cao Thị Thanh Minh – Lớp K46C Kiểm toán<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1: Bảng chi tiết các mặt hàng kinh doanh của Công ty..........................................26<br /> Bảng 2.2: Tình hình lao động tại Công ty qua 3 năm 2013 – 2015 ...................................33<br /> Bảng 2.3: Tình hình tài sản và nguồn vốn tại Công ty qua 3 năm 2013 - 2015.................35<br /> Bảng 2.4: Tình hình kết quả kinh doanh tại Công ty qua 3 năm 2013-2015 .....................38<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.5: Bảng đối tượng chịu thuế và thuế suất thuế GTGT ...........................................40<br /> <br /> SVTH: Cao Thị Thanh Minh – Lớp K46C Kiểm toán<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp khấu trừ ...................12<br /> Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ......................15<br /> Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán thuế TNDN.............................................................................22<br /> Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Hương Thủy ............................28<br /> Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Hương Thủy .....................................30<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sơ đồ 2.3: Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ.................................................................32<br /> <br /> SVTH: Cao Thị Thanh Minh – Lớp K46C Kiểm toán<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2