intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
107
lượt xem
29
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, từ đó rút ra được sự khác nhau giữa cơ sở lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu và thực tế áp dụng tại doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> .....  .....<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3<br /> <br /> TRẦN THỊ NGA<br /> <br /> Khóa học: 2012 – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> .....  .....<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trần Thị Nga<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Lớp: K46A KTDN<br /> Niên khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận thực tập tốt nghiệp, tôi nhận được nhiều sự<br /> giúp đỡ của tổ chức, cá nhân. Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến:<br /> Ban lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Huế cùng quý Thầy, Cô giáo<br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán đã truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý<br /> báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.<br /> TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền đã tận tình hướng dẫn trong suốt thời<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> gian nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Ban lãnh đạo, các Anh, Chị ở phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dệt may<br /> 29/3 đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi có cơ hội tiếp cận thực tế công việc và<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> truyền đạt nhiều kinh nghiệm để tôi có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, do hạn chế về thời gian,<br /> kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót.<br /> Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô và quý Anh,<br /> Chị phòng Kế toán khóa luận tốt nghiệp của tôi được hoàn thiện hơn.<br /> Kính chúc Ban giám hiệu nhà trường, quý Thầy, Cô giáo, Ban lãnh đạo,<br /> việc.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> quý Anh, Chị Công ty dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong công<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> GVHB<br /> <br /> Giá vốn hàng bán<br /> <br /> HHDV<br /> <br /> Hàng hóa, dịch vụ<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> QLDN<br /> <br /> Quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> STT<br /> <br /> Số thứ tự<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ĐVT<br /> <br /> Tiền gửi ngân hàng<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TGNH<br /> <br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU<br /> Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm 2013 – 2015 ........................ 35<br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2013 – 2015<br /> (đvt: đồng) ................................................................................................................ 37<br /> Bảng 2.3: Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm<br /> 2013 - 2015 (đvt: đồng) ..................................................................................................... 40<br /> Biểu 2.1: Hoá đơn giá trị gia tăng (mua nguyên vật liệu)……………...……….51<br /> Biểu 2.2: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu ................................................................ 52<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Biểu 2.3: Giấy đề nghị xuất vật tư ............................................................................ 54<br /> Biểu 2.4: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu ................................................................. 55<br /> Biểu 2.5: Thẻ kho ..................................................................................................... 56<br /> Biểu 2.6: Sổ chi tiết vật tư may ................................................................................ 61<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Biểu 2.7: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn NVL ..................................................... 62<br /> Biểu 2.8: Sổ nhật ký chung....................................................................................... 63<br /> Biểu 2.9: Sổ cái tài khoản 152 “Nguyên vật liệu”.................................................... 64<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Biểu 2.10: Biên bản kiểm kê nguyên vật liệu........................................................... 67<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản