intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
21
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nhằm 3 mục tiêu sau: Hệ thống hóa những vấn đề lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp; tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁÖN SÅÜI PHUÏ NAM<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> ĐOÀN THỊ BẢO THƯ<br /> Lớp: K44A KIỂM TOÁN<br /> Niên khóa: 2010 - 2014<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> Thạc sĩ LÊ THỊ HOÀI ANH<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Đầu tiên, em xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo<br /> <br /> trường Đại học kinh tế - Đại học Huế trong suốt 4 năm qua đã<br /> truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích và cần thiết liên<br /> quan đến chuyên ngành.<br /> <br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô giáo<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Thạc sĩ Lê Thị Hoài Anh đã giúp đỡ và hướng dẫn em tận tình<br /> trong quá trình hoàn thành khóa luận này.<br /> <br /> Em cũng xin trân trọng cám ơn Trưởng phòng kế toán tài<br /> <br /> chính, các phòng ban và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Cổ phần Sợi Phú Nam đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình tìm hiểu, nghiên<br /> cứu, phỏng vấn và thu thập số liệu để hoàn thành khóa luận.<br /> <br /> Và cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình,<br /> <br /> bạn bè đã đóng góp ý kiến cũng như sự động viên, khích lệ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> trong suốt thời gian qua.<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng song trong quá trình thực<br /> <br /> hiện, khóa luận vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và<br /> hạn chế. Kính mong các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đóng góp ý<br /> <br /> kiến để khóa luận ngày càng hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, em xin trân trọng cám ơn.<br /> <br /> SVTH: Đoàn Thị Bảo Thư<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Đoàn Thị Bảo Thư<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU .......................................................................................... vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ................................................................................................... viii<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..............................................................................ix<br /> PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2. Đối tượng nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................2<br /> 1.4. Phạm vi nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.6. Cấu trúc đề tài .......................................................................................................3<br /> PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................4<br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ....4<br /> 1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh .................................................................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm chi phí ...............................................................................................4<br /> 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ..................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế ...................................................4<br /> 1.1.2.2. Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế ................................................5<br /> 1.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả ..........................7<br /> 1.1.2.4. Phân loại chi phí theo mô hình ứng xử của chi phí .................................7<br /> 1.1.2.5. Phân loại chi phí theo phương pháp quy nạp ..........................................8<br /> 1.1.2.6. Các nhận diện khác về chi phí .................................................................8<br /> 1.2. Giá thành sản phẩm...............................................................................................8<br /> 1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm ......................................................................8<br /> 1.2.2. Chức năng của giá thành ....................................................................................8<br /> 1.2.3. Phân loại giá thành .............................................................................................8<br /> SVTH: Đoàn Thị Bảo Thư<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 1.2.3.1. Phân loại theo nội dung cấu thành...........................................................9<br /> 1.2.3.2. Phân loại theo thời điểm xác định ...........................................................9<br /> 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ...................................9<br /> 1.4. Nội dung và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ....10<br /> 1.4.1. Mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ........................10<br /> 1.4.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................10<br /> 1.4.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .............................................................11<br /> 1.4.4. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất .............................................................12<br /> 1.4.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..............................................12<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.4.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ......................................................12<br /> 1.4.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung .............................................................13<br /> 1.4.5. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành sản phẩm .................................14<br /> 1.4.6. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................15<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.4.7. Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành ..........................................16<br /> 1.4.8. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ................................................................17<br /> 1.4.9. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm ......................................................20<br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ<br /> SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> SỢI PHÚ NAM ............................................................................................................25<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam....................................................25<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triểncủa Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam ...........25<br /> 2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty....................................................................26<br /> 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ................................................................26<br /> 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................27<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán .................................................................................28<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................28<br /> 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng ....................................................................29<br /> 2.1.5.3. Chế độ, chính sách kế toán áp dụng ......................................................30<br /> 2.1.6. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2011 - 2013 .................................31<br /> 2.1.7. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011 -2013 ...............32<br /> <br /> SVTH: Đoàn Thị Bảo Thư<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2.1.8. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011 - 2013 ....37<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam .............................................................................40<br /> 2.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam ...................40<br /> 2.2.1.1. Tổ chức sản xuất....................................................................................40<br /> 2.2.1.2. Đặc điểm sản phẩm ...............................................................................40<br /> 2.2.1.3. Quy trình sản xuất .................................................................................40<br /> 2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ<br /> phần Sợi Phú Nam .....................................................................................................42<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam ..............42<br /> 2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..............................................42<br /> 2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ......................................................52<br /> 2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung .............................................................59<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.4. Kế toán kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ....................67<br /> 2.2.4.1. Kế toán kết chuyển chi phí sản xuất ......................................................67<br /> 2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì ......................................................69<br /> 2.2.4.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm ...........................................................70<br /> CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ NAM .............................................................77<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành<br /> sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam ............................................................77<br /> 3.1.1. Ưu điểm ...........................................................................................................77<br /> 3.1.1.1. Đối với công tác kế toán ........................................................................77<br /> 3.1.1.2. Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.......77<br /> 3.1.2. Nhược điểm......................................................................................................78<br /> 3.1.2.1. Đối với công tác kế toán ........................................................................78<br /> 3.1.2.2. Đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.......78<br /> 3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính<br /> giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Nam.............................................79<br /> <br /> SVTH: Đoàn Thị Bảo Thư<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản