Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại Siêu Việt

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
24
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại Siêu Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm nắm vững, nghiên cứu cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; tìm hiểu về thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại Siêu Việt; trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, các vấn đề về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm đánh giá ưu và nhược điểm về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại Siêu Việt

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Được sự phân công của Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học<br /> kinh tế Huế, được sự nhất trí của giáo viên hướng dẫn và cơ sở thực tập,<br /> em đã tiến hành thực hiện đề tài tốt nghiệp “Kế toán chi phí sản xuất và<br /> tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại Siêu<br /> Việt.<br /> Để hoàn thành khóa luận này, lời đầu tiên em xin chân thành cảm<br /> ơn đến quý Thầy, Cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế nói chung và quý<br /> Thầy, Cô trong Khoa Kế toán – Kiểm toán nói riêng, những người đã trực<br /> tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em và có những<br /> định hướng đúng đắn trong học tập cũng như trong tu dưỡng đạo đức.<br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thầy giáo – TS.<br /> Nguyễn Đình Chiến, đã tận tình, quan tâm, giúp đỡ em trong suốt quá<br /> trình thực tập. Nhờ đó, em mới có thể hoàn thành được khóa luận tốt<br /> nghiệp này.<br /> Qua đây, em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô<br /> chú, anh chị trong Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Siêu Việt đã<br /> tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại Công<br /> ty và tạo cơ hội cho em có thể tìm hiểu rõ hơn về môi trường làm việc<br /> thực tế.<br /> Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của gia<br /> đình và bạn bè, đã luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ em trong suốt thời<br /> gian thực hiện khóa luận.<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã bám sát nội dung và<br /> phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, do kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn<br /> chế, sự am hiểu kiến thức chuyên ngành chưa sâu nên chắc chắn không<br /> tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý của<br /> i<br /> quý Thầy, Cô cùng toàn – K45A bạn để<br /> SVTH: Lê Thị Phương Len thể các KTKT em có điều kiện bổ sung, nâng cao<br /> kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> SVTH: Đinh Thị Diễn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đinh Thị Diễn<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Diễn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 1.2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> 1.4. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................3<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................3<br /> 1.6 Cấu trúc của đề tài .....................................................................................................4<br /> PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................6<br /> <br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .........6<br /> 1.1 Tổng quan về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp<br /> <br /> cK<br /> <br /> sản xuất........................................................................................................................6<br /> 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về chi phí ....................................................................6<br /> 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .........................................................................6<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất ...........................................................................6<br /> 1.1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.............................................................9<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất ........................................................9<br /> 1.1.2 Những vấn đề cơ bản về giá thành sản phẩm ..............................................10<br /> 1.1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm..................................................................10<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm ...................................................................10<br /> 1.1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm...........................................................12<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2.4 Kỳ tính giá thành sản phẩm ......................................................................12<br /> 1.1.3 Mối quan hệ giữa Chi phí sản xuất và Giá thành sản phẩm ........................13<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.4 Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .......................13<br /> 1.1.5 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ...................................14<br /> <br /> 1.2 Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong<br /> doanh nghiệp sản xuất ...............................................................................................14<br /> 1.2.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất ...............................................14<br /> 1.2.1.1 Kế toán Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ...............................................14<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Diễn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> 1.2.1.2 Kế toán Chi phí Nhân công trực tiếp ........................................................17<br /> 1.2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung .................................................................20<br /> 1.2.2 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. ...............23<br /> 1.2.2.1 Khái niệm..................................................................................................23<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.2.2 Phương pháp đánh giá SPDD cuối kỳ ......................................................23<br /> 1.2.3 Các phương pháp tính giá thành ..................................................................25<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn .......................................................25<br /> 1.2.3.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng ........................................26<br /> 1.2.3.3 Phương pháp tổng cộng chi phí ................................................................26<br /> 1.2.3.4 Phương pháp hệ số....................................................................................27<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.3.5 Phương pháp tỷ lệ .....................................................................................27<br /> 1.2.3.6 Phương pháp phân bước ...........................................................................28<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 2.:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO<br /> & THƯƠNG MẠI SIÊU VIỆT .....................................................................................29<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1 Tổng quan về công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại Siêu Việt...................29<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ...............................................................29<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty............................................................29<br /> 2.1.2.1 Chức năng ngành nghề kinh doanh chủ yếu .............................................29<br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ...................................................................................................30<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm........................................................................30<br /> 2.1.3.1 Đặc điểm sản phẩm...................................................................................30<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.3.2 Quy trình công nghệ .................................................................................30<br /> 2.1.3 Nguồn lực và tình hình sản xuất kinh doanh ...............................................31<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.3.1 Tình hình lao động và sử dụng lao động của công ty ...............................31<br /> 2.1.3.2 Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của công ty qua 2 năm 2014-2015.........32<br /> 2.1.3.3 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh qua 2 năm 2014- 2015................34<br /> 2.1.3.4 Các chỉ tiêu tài chính ................................................................................36<br /> 2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ...........................................................37<br /> 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ...............................................37<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Diễn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Đình Chiến<br /> <br /> 2.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận ....................................................37<br /> 2.1.5 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty .........................................................38<br /> 2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán............................................................................38<br /> 2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán ................................................40<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.5.3 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty. ...........................................................40<br /> 2.1.5.4 Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Quảng cáo & Thương mại<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Siêu Việt................................................................................................................41<br /> 2.1.5.5 Đặc điểm hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán ................................44<br /> <br /> 2.1.6 Những thuận lợi và khó khăn trong tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> của công ty ............................................................................................................44<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.6.1 Thuận lợi ...................................................................................................44<br /> 2.1.6.2 Khó khăn ...................................................................................................45<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> tại Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Siêu Việt. ........................................45<br /> 2.2.1 Đặc thù tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.......45<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.2 Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại công ty TNHH Quảng cáo và<br /> Thương mại Siêu Việt...........................................................................................45<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH quảng cáo & thương<br /> mại Siêu Việt.........................................................................................................46<br /> 2.2.4 Kế toán Chi phí NVL trực tiếp ....................................................................46<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.4.1 Những vấn đề chung về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........................46<br /> 2.2.4.2 Hệ thống chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng để hạch toán chi phí<br /> <br /> ườ<br /> <br /> nguyên vật liệu trực tiếp .......................................................................................47<br /> 2.2.4.3 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí NVL trực tiếp ......................47<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.5 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .............................................................59<br /> 2.2.5.1 Những vấn đề chung về chi phí nhân công trực tiếp ................................59<br /> 2.2.5.2 Tài khoản kế toán sử dụng ........................................................................59<br /> 2.2.5.3 Đối tượng và phương pháp tập hợp Chi phí nhân công trực tiếp .............60<br /> 2.2.5.4 Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .........................................60<br /> 2.2.6 Kế toán chi phí sản xuất chung ....................................................................64<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Diễn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản