intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

0
27
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco" tập trung nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco

Lời Cảm Ơn<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau một khoảng thời gian khá dài được học tập và rèn luyện trên giảng<br /> đường Đại học kinh tế Huế, tôi đã được trang bị rất nhiều vốn kiến thức sâu rộng<br /> và bổ ích.<br /> Cùng với đợt thực tập này là một cơ hội tốt giúp cho tôi được cọ xát với<br /> thực tế, được vận dụng những lí luận khoa học vào thực tiễn cuộc sống và từ<br /> thực tiễn đó để cũng cố lại lí luận. Từ đó đúc kết cho mình những bài học thiết<br /> thực làm hành trang quý báu cho công việc trong tương lai.<br /> Nhân đây, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể quý thầy cô<br /> trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - người<br /> trực tiếp hướng dẫn - đã quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo tận tình với tinh thần trách<br /> nhiệm nghề nghiệp của một nhà giáo tâm huyết. Tôi xin bày tỏ đến cô lời cảm<br /> ơn chân thành nhất đã hướng dẫn tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành tốt Khóa<br /> luận tốt nghiệp này.<br /> Đồng thời tôi cũng xin gửi đến Ban lãnh đạo công ty Cổ phần gốm sứ và<br /> xây dựng Cosevco Quảng Bình cùng các cô, chú trong công ty lời cảm ơn sâu<br /> sắc đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được thực tập tại công ty.<br /> Mặc dù trong khoảng thời gian thực tập và hoàn thành khóa luận bản thân<br /> tôi đã nỗ lực hết sức, không ngừng cố gắng học hỏi, được nhiều sự quan tâm<br /> giúp đỡ nhưng do thời gian thực tập có hạn thêm vào đó là kinh nghiệm thực<br /> tiễn chưa nhiều nên khóa luận này còn vướng mắc nhiều sai sót không thể tránh<br /> khỏi. Vì vậy tôi kính mong quý thầy cô, ban lãnh đạo công ty cùng bạn bè thông<br /> cảm và cho tôi nhiều ý kiến đóng góp.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Thị Bảo Yến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> H<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài ......................................................................................................2<br /> <br /> N<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu đề tài ........................................................................................2<br /> <br /> KI<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> C<br /> <br /> 6. Kết cấu của đề tài.........................................................................................................3<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................4<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh<br /> <br /> Đ<br /> <br /> doanh trong doanh nghiệp ...............................................................................................4<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm tiêu thụ sản phẩm.............................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm ..............................................................................4<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.1.2. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm ...............................................................................4<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm ..................................................................5<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1.3. Các phương thức tiêu thụ ......................................................................................5<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.4. Yêu cầu về quản lí tiêu thụ sản phẩm....................................................................6<br /> 1.1.5. Các khái niệm liên quan đến xác định kết quả kinh doanh ...................................6<br /> 1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh............................8<br /> 1.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm.....................................................................................8<br /> 1.2.1. Kế toán doanh thu..................................................................................................8<br /> 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng ................................................................................................8<br /> <br /> 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng ..............................................................................................8<br /> 1.2.1.3. Phương pháp hạch toán ......................................................................................9<br /> 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................................11<br /> 1.2.2.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................11<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................11<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.2.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................12<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng ................................................................................13<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.3.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................13<br /> 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................13<br /> 1.2.3.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................13<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .....................................................................14<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................................14<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.3.1.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................14<br /> 1.3.1.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................14<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.3.1.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................15<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.................................17<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.2.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................17<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................17<br /> 1.3.2.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................19<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.3. Kế toán chi phí tài chính, doanh thu tài chính.....................................................20<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.3.3.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................20<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.3.3.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................20<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.3.3.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................21<br /> 1.3.4. Kế toán chi phí khác, thu nhập khác....................................................................22<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.3.4.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................22<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.4.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................22<br /> 1.3.4.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................23<br /> 1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................................24<br /> 1.3.5.1. Chứng từ sử dụng .............................................................................................24<br /> 1.3.5.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................24<br /> 1.3.5.3. Phương pháp hạch toán ....................................................................................25<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH<br /> PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> GỐM SỨ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO QUẢNG BÌNH .........................................26<br /> 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình ...............26<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...................................................26<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ...................................................................27<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2.1. Chức năng.........................................................................................................27<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ ..........................................................................................................27<br /> 2.1.3. Mạng lưới kinh doanh .........................................................................................28<br /> 2.1.4. Thuận lợi và khó khăn của công ty......................................................................29<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý ......................................................................................30<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................30<br /> <br /> KI<br /> <br /> 2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .........................................................30<br /> 2.1.6. Tổ chức công tác kế toán tại công ty...................................................................32<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................................32<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.6.2. Hình thức kế toán áp dụng................................................................................33<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.6.3. Chế độ kế toán áp dụng ....................................................................................34<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 2.1.7. Tình hình nguồn lực của công ty qua 3 năm 2010-2012.....................................34<br /> 2.1.7.1. Tình hình lao động của công ty ........................................................................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.7.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.....................................................36<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.7.3. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ........................40<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng Cosevco Quảng B́nh .....................................42<br /> 2.2.1. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty<br /> <br /> Ư<br /> <br /> cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình ....................................................42<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.1.1. Đặc điểm về sản phẩm của công ty ..................................................................42<br /> 2.2.1.2. Đặc điểm bộ phận tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty.................43<br /> 2.2.1.3. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ........................................................................43<br /> 2.2.1.4. Phương thức tiêu thụ của công ty .....................................................................44<br /> 2.2.1.5. Phương thức thanh toán....................................................................................44<br /> <br /> 2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco<br /> Quảng Bình....................................................................................................................45<br /> 2.2.2.1. Kế toán doanh thu.............................................................................................45<br /> 2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................................54<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.2.3. Kê toán thuế giá trị gia tăng .............................................................................59<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Gốm sứ và Xây dựng<br /> <br /> H<br /> <br /> Cosevco Quảng Bình .....................................................................................................62<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2.3.1.Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................................62<br /> 2.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng, quản lí doanh nghiệp ..............................................64<br /> 2.2.3.3. Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính ..............................................67<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ...............................................................70<br /> <br /> N<br /> <br /> CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH<br /> <br /> KI<br /> <br /> PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> GỐM SỨ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO QUẢNG BÌNH .........................................71<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.1. Đánh giá công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Quảng Bình.........................................................71<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.1. Những kết quả đạt được ......................................................................................71<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại.....................................................................................74<br /> 3.2. Hoàn thiện công tác kê toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh75<br /> <br /> Đ<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................84<br /> <br /> G<br /> <br /> 1. Kết luận......................................................................................................................84<br /> <br /> N<br /> <br /> 2. Kiến nghị ..................................................................................................................85<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................86<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản