intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
42
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống lại kiến thức lý luận liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xây lắp; đưa ra nhận xét đánh giá.Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại

Khóa luận tốt nghiệp<br /> PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế lớn mạnh của các nước trên thế giới thì<br /> nền kinh tế Việt Nam cũng ngày càng phát triển và khẳng định vị thế của mình trên<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trường quốc tế.Biểu hiện cho thấy đó là ngày càng có nhiều công ty lớn nhỏ đã, đang<br /> <br /> U<br /> <br /> và sẽ được thành lập.Các công ty này thuộc mọi mô hình như công ty nhà nước, công<br /> <br /> -H<br /> <br /> ty liên doanh hay các công ty TNHH ...và sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.Trong<br /> và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước nhà.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại ngày càng được quan tâm<br /> Dù là hoạt động ở lĩnh vực nào đi nữa thì trong quá trình hoạt động của mình<br /> <br /> H<br /> <br /> thì các công ty luôn tìm mọi cách để đạt được một kết quả hoạt động tốt nhất vì thực<br /> <br /> IN<br /> <br /> tế không phài mọi doanh nghiệp thành lập ra hoạt động đều đem lại lợi nhuận mà có<br /> <br /> K<br /> <br /> những công ty phải phá sản vì không thể bù đắp được chi phí đã bỏ ra.Vấn đề quan<br /> <br /> C<br /> <br /> trọng và ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp là quá trình<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> tiêu thụ sản phẩm của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt<br /> <br /> IH<br /> <br /> động trong lĩnh vực thương mại vì những doanh nghiệp này có chức năng chủ yếu là<br /> lưu thông hàng hóa, thông qua quá trình tiêu thụ để tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng để có<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> thể đạt được một kết quả như mọi doanh nghiệp mong muốn là vấn đề rất khó khăn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> vì nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có một chiến lược hoạt động linh hoạt, đúng đắn và<br /> <br /> G<br /> <br /> phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực hiện tại của doanh nghiệp mình.Nếu<br /> <br /> N<br /> <br /> doanh nghiệp tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh một cách<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> chính xác và nhanh chóng sẽ giúp cho các nhà quản trị có được những thông tin cần<br /> thiết để từ đó đưa ra được các quyết định phù hợp với tình hình của doanh nghiệp<br /> <br /> TR<br /> <br /> mình và giúp doanh nghiệp đạt được kết quả như mong muốn.Tuy nhiên để có được<br /> những chiến lược hoạt động đó yêu cầu công ty cần có một ban quản trị có năng lực<br /> và chuyên môn.<br /> Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu<br /> của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói<br /> riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và<br /> xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Nhung-K41KTDN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và<br /> cuối cùng kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để<br /> tiến hành tái sản xuất mở rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhưng muốn đẩy<br /> mạnh khâu tiêu thụ đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng nhiều công cụ và biện pháp<br /> khác nhau, trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến<br /> <br /> Ế<br /> <br /> hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hóa<br /> <br /> U<br /> <br /> nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Nhờ có<br /> <br /> -H<br /> <br /> những thông tin kế toán cung cấp các nhà quản lý doanh nghiệp mới biết được tình<br /> hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thế nào, kết quả kinh doanh trong kì ra sao<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> để từ đó làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động<br /> <br /> H<br /> <br /> sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Công<br /> <br /> IN<br /> <br /> ty cổ phẩn Xây lắp và Thương mại là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương<br /> mại và chuyên kinh doanh về các sản phẩm xây lắp phục vụ người tiêu dùng trong<br /> <br /> K<br /> <br /> phạm vi thành phố Vình và các huyện lân cận.Kể từ khi thành lập công ty đã đạt được<br /> <br /> C<br /> <br /> nhiều thành công và ngày càng được người tiêu dùng tin cậy<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập ở<br /> <br /> IH<br /> <br /> Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo<br /> <br /> “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> định chọn đề tài<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Hoàng Giang cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán em đã quyết<br /> <br /> G<br /> <br /> phần xây lắp và thương mại”<br /> <br /> N<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> - Hệ thống lại kiến thức lý luận liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết<br /> quả kinh doanh.<br /> <br /> TR<br /> <br /> - Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả<br /> <br /> kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và xây lắp<br /> - Thông qua quá trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết<br /> <br /> quả kinh doanh của công ty để đưa ra nhận xét đánh giá.Từ đó đề ra một số giải pháp<br /> nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh<br /> tại công ty.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Nhung-K41KTDN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 3.Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại công ty cổ phần thương mại và xây lắp.<br /> 4.Phạm vi nghiên cứu<br /> Đề tài này xin được giới hạn trong phạm vi hoạt động kinh doanh sản xuất của<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Công Ty Cổ Phần Xây lắp và thương mại. Người viết chỉ nghiên cứu quá trình tiêu thụ<br /> <br /> 5.Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu:<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2011.Các số liệu được thu thập từ phòng kế toán của công ty<br /> <br /> U<br /> <br /> sản phẩm, chi phí, doanh thu cho tất cả các sản phẩm của công ty trong tháng 1 năm<br /> <br /> H<br /> <br /> a) Số liệu sơ cấp:<br /> <br /> IN<br /> <br /> Quan sát, thu thập tài liệu từ công ty cũng như tìm hiểu những vấn đề có<br /> liên quan đến công tác nghiên cứu từ những nhân viên kế toán tại đơn vị thực tập và<br /> <br /> C<br /> <br /> b) Số liệu thứ cấp:<br /> <br /> K<br /> <br /> theo vốn hiểu biết của bản thân.<br /> <br /> IH<br /> <br /> HĐKD, phiếu thu, phiếu chi…<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> + Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp: bảng CĐKT, bảng báo cáo kết quả<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> - Phương pháp nghiên cứu tài liệu : thu thập thông tin qua các báo cáo tài chính<br /> <br /> Đ<br /> <br /> , sách báo,qua các website...để tìm các tài liệu cần thiết cho đề tài<br /> <br /> G<br /> <br /> - Phương pháp phỏng vấn : hỏi trực tiếp những nhân viên có liên quan đến đề<br /> <br /> N<br /> <br /> tài nghiên cứu để từ đó có thể hiểu hơn về những vấn đề mà đề tài cấn giải quyết<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> - Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh : sử dụng phương pháp chứng từ<br /> kế toán.Thu thập các tài liệu liên quan sau đó phân loại và tổng hợp để đưa ra những<br /> <br /> TR<br /> <br /> thông tin tổng quát về tình hình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.<br /> 6.Kết cấu đề tài<br /> Đề tài gồm có 3 phần<br /> Phần I : Đặt vấn đề<br /> Phần II : Nội dung và kết quả nghiên cứu<br /> Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả<br /> kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Nhung-K41KTDN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> Chương II : Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh<br /> tại công ty Cổ Phần Xây lắp và Thương mại<br /> Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định<br /> kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xây lắp và Thương mại<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phần III : Kết luận và kiến nghị<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Nhung-K41KTDN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ<br /> XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG<br /> DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1 Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại.<br /> <br /> -H<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hoá trên<br /> thị trường buôn bán hàng hoá của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> nhau . Nội thương là lĩnh vực hoạt động thương mại trong từng nước , thực hiện quá trình<br /> <br /> H<br /> <br /> lưu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất , nhập khẩu tới nơi tiêu dùng . Hoạt động thương mại<br /> <br /> IN<br /> <br /> có đặc điểm sau :<br /> <br /> - Lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm hai giai đoạn :<br /> <br /> K<br /> <br /> Mua hàng và bán hàng qua khâu chế biến làm làm thay đổi hình thái vật chất<br /> <br /> C<br /> <br /> của hàng.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> - Đối tượng kinh doanh thương mại là các loại hàng hoá phân theo từng nghành hàng :<br /> <br /> IH<br /> <br /> + Hàng vật tư , thiết bị ( tư liệu sản xuất – kinh doanh );<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> + Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> + Hàng lương thực , thực phẩm chế biến<br /> <br /> G<br /> <br /> - Quá trình lưu chuyển hàng hoá được thực hiện theo hai phương thức bán buôn và<br /> <br /> N<br /> <br /> bán lẻ trong đó : Bán buôn là bán hàng hóa cho các tổ chức bán lẻ tổ chức sản xuất, kinh<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> doanh , dịch vụ hoặc các đơn vị xuất khẩu để tiếp tục quá trình lưu chuyển của hàng ; bán<br /> lẻ là bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng .<br /> <br /> TR<br /> <br /> Bán buôn hàng hoá và bán lẻ hàng hoá có thể thực hiện bằng nhiêù hình thức : bán<br /> <br /> thẳng , bán qua kho trực tiếp, gửi bán qua đơn vị đại lý , ký gửi , bán trả góp, hàng đổi hàng ...<br /> Tổ chức đơn vị kinh doanh thương mại có thể theo một trong các mô hình : Tổ<br /> <br /> chức bán buôn , tổ chức bán lẻ ; chuyên doanh hoặc kinh doanh tổng hợp ; hoặc<br /> chuyên môi giới ... ở các quy mô tổ chức: Quầy,cửa hàng , công ty , tổng công ty...và<br /> thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại .<br /> Trong kinh doanh thương mại nói chung và hoạt động nội thương nói riêng ,<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Kim Nhung-K41KTDN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản